İNSAN BAHSİNİN HAKİKATİ, RUH…

İNSAN BAHSİNİN HAKİKATİ, RUH…

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

Hayvanlar doğduktan sonra büyümeye başlarlar. İnsanlar da doğduktan sonra cisim olarak büyümeye başlarlar ama insanlardaki gelişmenin esası büyümek değil, kendini ikmal etmektir. Hayvanlar sadece büyürler, onlar büyümekle ikmal ve inkişaf seyri yaşamazlar. Doğduklarında ne iseler ölürken de odurlar, bedenin büyümesinden kaynaklanan mesela daha güçlü olmak gibi gelişmeler dışında, mahiyetlerinde kayda değer bir değişim olmaz. İnsan, doğduktan sonra büyüme seyri bir müddet sonra dursa da, mesela cüce olsalar da ikmal ve inkişaf seyri devam eder.
Batı, insan telakkisine sahip olmadığı, evrime iman ederek hayvanlığını ikrar ettiği için, insanların da hayvan gibi büyüdüğünü kabul eder. Materyalist kafa ruhu kabul etmediği için, insanın büyümesini hayvani büyümeden ibaret görür ve ikmal sürecini anlamaz. Okumaya devam et

Share Button

Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti

Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti

Batılı emperyalist ülkelerin Birinci Harp sonrası Osmanlı Türk hâkimiyetinden koparmaya çalıştığı Musul, Kemalistlerin Lozan’daki gafilce siyasetleri sonucu ve Batılı inkılâplar uğruna gözden çıkarılmış bahtsız bir ümmet diyarıdır.

M. KEMAL’İN MUHALİFİ İKİNCİ GRUP MUSUL’UN SİLAHLA ALINMASI TARAFTARIYDI

İlk Meclis’te Kemalistlerin Misak-ı Millî politikalarının Musul-Kerkük’ten ve adalardan haddi aşan tavizler verildiğini yüksek sesle dile getiren İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ve Meclis’in en kahraman milletvekili olup bu kahramanlığından dolayı hunharca öldürülen Ali Şükrü Bey gibi İkinci Grubun milletvekillerinin büyük çoğunluğu Hüseyin Avni’nin başkanlığında Musul’un silah kullanılarak alınmasından beyan ettiler.
Okumaya devam et

Share Button

RUHİ SAFHALAR VE SÜREÇLER

RUHİ SAFHALAR VE SÜREÇLER

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

İnsan sadece ruh veya sadece beden değil fakat insani tüm hususiyetler ruhtadır, ruha aittir. Bedeni de şekil olarak insan suretidir ama insan sureti olan bedenle hayvanlık yapmak kabildir. Ruh ise bizatihi insana aittir, insani her hususiyet de bizatihi ruha aittir. Duyan, gören, hisseden ila ahir ruhtur, beden görme işinde dürbün gibidir. Ruh görmezse, görmek istemezse, gözün baktığı noktaya ruh bakmazsa, görme fiili gerçekleşmez. Öyleyse tedrisat süreçlerinin esası, ruhi safhalar ve süreçlerdir, bedeni süreçler değil… Bedeni safhaların tedrisat süreçlerine katkısı olmadığını söylemek kabil değildir ama esas olan ruhi safha ve süreçlerdir. Okumaya devam et

Share Button

TAKDİM

TAKDİM

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

Tedrisat safhaları ve süreçleri insanın yaşına kilitlendi, yani bedenine… Bedeni inkişaf ve ikmal sürecinin tedrisat safhalarıyla alakası olduğu muhakkak ama bu süreçleri esas tayin unsur ruhtur. En basit misali, dehaların ruhi ve zihni süreçleri ile orta zekaların süreçleri arasında uçurum var. Orta zekanın elli yaşında ulaştığı, bazen hiç ulaşamadığı seviyeye deha, on yaşında ulaşıyor.
Batı, insanın hayvandan geldiğine inandığı için insan telakkisine sahip değildir, onun ufku ancak “gelişmiş hayvan” noktasına kadar ulaşır. İnsanın hayvan olduğunu düşündüğü için, tüm bilim altyapısı hayvan biliminden ibarettir. İnsanda ulaşabildiği son nokta beyindir, yani hayvanda da olan ve maddi mahiyete sahip beyin… Batının ortaya koyabildiği eğitim-öğretim (talim ve terbiye değil, maarif asla değil) anlayışı, hayvana ve hayvanların gelişimine aittir. Bu sebeple batının eğitim-öğretim sistemi bedeni gelişmeyi esas alır. Okumaya devam et

Share Button

Musul’un başına gelenlerin müsebbibi Kemalistlerdir

Musul’un başına gelenlerin müsebbibi Kemalistlerdir

Musul’un başına gelenlerin ardından “Musul’u unutmadık, Musul’u ve Türkmen soydaşları esaret altında bırakanlar” gibi yaftalarla ağzı dolusu konuşarak şimdiki zaman sorumlularını suçlamak gerçeklerden uzaktır. Oysa Musul’un başına gelenlerin ilk müsebbibi Kemalistlerdir.

Musul ve Kerkük’ün Türkmenleriyle birlikte Türkiye eliyle esaretten kurtarılmasını arzu edenlerdenim. Musul ve Kerkük’ün makus talihini Atatürkçü Cumhuriyetin kurucuları M. Kemal ve İsmet İnönü yazmıştır.

Seksen küsur yıl önce Musul’u masa başında, yâni Lozan ve Lozan sonrasında İngiltere’ye bırakanlar M. Kemal ve İnönü hükümetleriydi. M. Kemal ve kadrosu, Millî Mücadele’nin sürdüğü 1922 yılı sonuna kadar Anadolu’daki Kürtleri hayli İslâmî bir dille “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir.
Okumaya devam et

Share Button

DARBEYE KARŞI MUKAVEMETİN KODLARI

DARBEYE KARŞI MUKAVEMETİN KODLARI

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Darbeye karşı mukavemetin yaygınlığı ve derinliği dikkat çekiciydi. Bu meselenin özellikle tetkik edilmesi lazım, zira bu meseleyi anlamazsak, mukavemet kaynaklarını ve cephelerini tahkim edemeyiz.
*
Orduda mukavemet eden subaylar oldu. Orduda emir-komuta zinciri önemli ve geçerlidir, subayların mukavemetinin temel sebeplerinden birisi budur, zira darbe teşebbüsü emir-komuta zinciri içinde gerçekleşmedi. Bu noktayı asla unutmayalım zira emir-komuta zincirine bağlı bir darbe teşebbüsünde bu sebebin geçerli olmayacağı açıktır. Subayların mukavemet etmesinin bir sebebi de, darbe teşebbüsünün FETÖ illegal çetesi tarafından yapılmış olması, onlara karşı hem orduda hem devlette hem de halkta ağır bir husumetin bulunmasıdır. Bunu da unutmayalım, zira emir-komuta zincirinde gerçekleşecek bir darbe teşebbüsünde bu sebep de geçerli değildir. Subayların mukavemet etmesinin son sebebi, devlete ve millete sadakattir, bunu derinliğine tetkik etmeli ve ne kadar yaygın olduğunu bilmeliyiz, zira bu sebep, emir-komuta zinciriyle gerçekleştirilecek bir darbe teşebbüsünde geçerlidir, bu sebebin subayların zihni dünyasında yaygınlaşması ve derinleşmesi için tedbirler alınmalıdır. Okumaya devam et

Share Button

Bayırbucak Türkmen “Yetim Şenliği”ne katılanlar

Bayırbucak Türkmen “Yetim Şenliği”ne katılanlar

Yayladağı’nın dibinde, Suriye sınırının kör noktasında, Türk Devleti’nin iskân ettiği çadırlarda Bayırbucak Türkmenleri yaşıyor. Amansız savaş yüzünden, tarihten bu yana amca çocukları sayılan milletdaşları, ümmetsdaşları âl-i Osman Türklerine sığınmışlardır.

Hemen beşyüz metre öteden top ve roketatar sesleri geliyor sık sık. Hüzün ve korku sarıyor çadırlardaki çocukların yüreğini. Türkmen çocuklar ve analar ağlaşıyorlar.

Çocukların gözlerine bakmak yürek ister bu hüzün diyarında. Çocukların ve kadınların gözlerine bakmak ve soru sormak için yüreğinizin kanamasını göze alacaksınız.
Okumaya devam et

Share Button

DARBE MESELESİ…

DARBE MESELESİ…

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Darbe, askeri bir işgaldir. Askeri işgallerin ise en kötüsüdür zira milli(!) ordunun vatanı işgalidir. Milli(!) ordunun vatanı işgali olduğu için, mesela Türkiye’de halk, uzun süre bunu işgal olarak anlamamıştır. Kendi dilini konuşan, kendi ordusunun kıyafetini giyen işgalciler gördüğü için karşısında, onların vatanı işgal ettiğine inanmamış, hatta asker sevgisi sebebiyle siyasetçilere kızmıştır. Darbe, bu cihetiyle askeri işgallerin en sinsi, en alçak, en hain çeşididir.
Her millet, düşmanlarından korunmak için ordu kurmak zorundadır. Silahını alıp eline verdiği, kıyafetini alıp giydirdiği, savaşmak gibi tehlikeli bir işle vazifelendirdiği için kıymet verip başına taç ettiği kendi evlatlarının bir kısmı olan ordu; tankını, topunu, uçağını, halka çevirecek ve Meclis ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere önüne gelene ateş edecek… Bu durum, milli(!) ordunun vatanı işgal etmesinden önce MİLLİ ORDUNUN İŞGAL EDİLMESİDİR. Okumaya devam et

Share Button

Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?

Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?

Bize örnek olarak gösterilen Cumhuriyet büyükleriyle (!) aydınların ve ders kitaplarında yazıları ve şiirleri okutulan seküler- çağdaş edebiyatçıların çoğu ölümden korkan zavallılardır.

Ölümden pek korkarlar. Onları ölüm karşısında zavallı yapan şey kapıldıkları Batı’nın düşünce ve felsefeleridir, “yaşamak İştahı” dır. Bu zavallı güruha göre ölüm rahatsız edici, hayattan koparıcı ve sonsuz karanlık bir düşüncedir.

Cumhuriyet modernleşmesinin bu zavallılara öğrettiği şey: “Ölüm, insanların başarılarından hoşlanmayan tanrıların verdiği cezadır.”
Okumaya devam et

Share Button

RAHLE-İ TEDRİS

RAHLE-İ TEDRİS

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Osmanlı medreselerinde verilen tedrisatın adı buydu. Usul de şöyle idi. İlminde kamil bir hoca rahlesini önüne çeker ve suhte odasında bir yıldız gibi başköşeye kurulur kitabı da önüne açardı. Talebeler de bir hilal gibi etrafına dizilir ve bir halka oluştururlardı. Karşılıklı muhavere olurdu. Hoca konu başlığını açar öğrenciler önceden hazırlandıkları bu konuya soru cevap tarzında karşılık verirlerdi. Süreyi daha ziyade öğrenciler kullanır hoca gereken yerde devreye girerdi.
Bu sohbet tarzındaki derlerde sadece ilim öğrenilmezdi. Zihinlerden hikmet süzülürdü. Anlayış ve kavrayış kabiliyeti kazanılırdı. Bu derlerde sadece ilim değil irfan sahibi de olunurdu.
En önemlisi bu eğitim tarzının karakter oluşmasına yaptığı katkıydı. Çünkü hocası ile karşılıklı büyük bir edep ve saygı dairesinde gerçekleşen muhavere sırasında talebe hocasından sadece bilgi devşirmez hal ve ahlak ve edep de öğrenirdi. Okumaya devam et

Share Button

“Ölümün yüzü soğuk” diyen modern câhiller

“Ölümün yüzü soğuk” diyen modern câhiller

“Ölümün yüzü soğuk” diyenler modernlerdir, yâni câhil güruh… Azrail aleyhisselâm’ı, Kur’ân ve hadislerden tanıyıp bilmedikleri için ölümün yüzünü soğuk ve korkunç sanıyorlar. Müslüman ecdâdımız gibi ölüm bizim için gül bahçesine göçmektir diyemiyorsak, Yunus Emre Hz.lerinin yüzüne nasıl bakacağız? “Ölüm dosttan (Allah’tan) gelen dâvete icabettir / (…) /Yunus ölürse ne gam aşk içinde kardaşlar ” diyor.

Ölümü ciddiye almayanlara onun mısralarıyla derim ki: “Bir gün Azrail / Sana da gelür / Bana da gelür” (…) “Ölüm demez yiğit, koca / Ya gündüz gelir yahut gece / (…) / Hani Ali, hani Osman? / Onlar oldu hepsi yeksan …”
Okumaya devam et

Share Button

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI, HZ. İNSAN

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI, HZ. İNSAN

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Kainatta her varlığın bir tabiat haritası vardır ve ufku o haritayla mahduttur. Hiçbir varlık kendi tabiat ufkunu aşamaz, aşmasını mümkün görmek evrimi kabul etmektir. Ne var ki her varlık, kendi tabiat ufku içinde hareket halindedir, en aşağı derekesinden en yukarı seviyesine kadar hareket etme imkanı vardır ki inkişaf süreçleri de bu çerçevede mümkün ve caridir.
İnsan, “alem-i sağir” mahiyetinde ve kıymetindedir. Öyleyse insan, kainattaki tüm varlık çeşitlerinin tabiat haritasını kendinde cem etmiş varlık çeşidi ve mahlukatın varlığın zirvesidir. Bu demektir ki, varlık dereceleri olan cemadat, nebatat ve hayvanatı da ihtiva eden bir tabiat haritasına maliktir. Bunlara ek olarak ve bunlardan farklı ve fazla olarak “insan” olma vasfını kazandıran, insani tabiat özellikleri de mevcuttur. Meselenin düğümlendiği nokta da tam olarak burasıdır. Yani insan cinsi, hem hayvani özelliklere hem de insani özelliklere tabiaten maliktir. Okumaya devam et

Share Button

“Ölüm bir ikramdır, Allah’ın”

“Ölüm bir ikramdır, Allah’ın”

Ölümün güzel bir ağırlanma olduğunu Efendimiz s.a.v.’in hadisinden öğrendim: “Meyyit (ölümü tatmış kişi), bedenini kimin yıkadığını, kimin kefenlediğini, namazını kimlerin kıldığını, ardından kimlerin geldiğini, lahde kimlerin indirdiğini ve kimlerin telkin verdiğini bilir.”

Bundandır ki mağaramda, yâni tenha odamda her gece en çok zikrettiğim söz, “Ölüm bir ikramdır, Allah’ın.”

“ÖLÜM, MÜSLÜMANA HEDİYEDİR”
Okumaya devam et

Share Button

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

İnsanda ruh ve nefs gibi birbirine zıt iki ayrı merkezin olduğunu kabul etmezsek, keza bunlarla mütenasip şekilde müspet ve menfi mizaç hususiyetleri olduğunu umursamazsak, yani batının temelde hayvan telakkisi olan insan anlayışına farkına varmadan teslim olmuşsak, tedrisatın maksadı; insana bilgi yüklemekten ibaret hale gelir. Anlaşıldığı üzere insan telakkisi, tedrisat telakkisine doğrudan tesir eder.
İnsan, temelde ruh ve nefs merkezlerine bağlı olarak her türlü müspet ve menfi hususiyetleri bünyesinde barındıran bir varlıktır. Kendi haline bırakıldığında nefsin tasallutu altına girer, zira nefs satıhtadır, ruh ise derindedir. Nefs zaten faaldir, zaten insan iç alemini işgal etmiş haldedir, onun insanı ele geçirmesi için gayret etmesi gerekmez. Oysa ruh derindedir, ruhun insanı tasarrufu altına alması için nefsin terbiye edilmesi, en azından zapt edilmesi ve ruhun yolunun açılması gerekir. İslami tedrisata ihtiyaç duyduğumuz ilk nokta burasıdır, yani İslami tedrisatın temel maksatlarından birisini burada aramak zorundayız. Nefsin yolunu kapatmak, ruhun yolunu açmak… Okumaya devam et

Share Button

MEDRESE TELAKKİSİ

MEDRESE TELAKKİSİ

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Osmanlının birçok yıkılma sebebi olduğu malum ama en başta sayılması gereken sebep, Medreselerin kendi mihverinden ve aslından uzaklaşmasıdır. Osmanlı tarihinin yanlış okutulduğu malumdur ama yanlışın en can alıcı kısmı olan müesseseler tarihi ve onun zirvesi olan medreseler hiç okutulmamaktadır. Sanki bir el meseleye müdahale etmekte ve medreseler üzerinde ciddi çalışmalar yapılmamaktadır. Zira medreseler ve onların yozlaşması üzerinde çalışmalar yapılsa, medrese telakkisinin ihya ve yeniden inşa edileceği, böylece büyük ilim ve tefekkür hamlesinin başlayacağı açıktır.
Cumhuriyet devrimlerinin ve devam eden yönetimlerinin İslami müesseseleri ve özellikle de tedrisat müesseselerini tasfiye etmeyi ana hedef kabul ettiği malum. Bunun batı projesi olduğu, bir kısmı Lozan anlaşmasının gizli maddelerinde bir kısmı ise ayrıca gizli anlaşmalarda mevcut bulunduğu artık herkesin (veya geniş bir kesimin) bildiği bir sır. Meselenin can alıcı noktası, Cumhuriyet devrimleri ve yönetimlerinin İslam’a hasım tatbikatlarının Müslümanlar üzerindeki tesiri… Okumaya devam et

Share Button

ÖLÜMLE ARANIZ NASIL?

Ölümle aranız nasıl?

Müslüman olmanın altı şartını zikrettiğimiz Âmentü duasında “Vel ba’sü ba’del mevti hakkun…” (öldükten sonra dirilmeye inanıyorum) deyip de ölümden korkmak, ölüm bana geç gelse demek, küçüklüktür. Ölüm tefekkürü yaptıran dostlara ihtiyacımız var. Efendimiz s.a.v., “Ölümü çok hatırlayın” buyuruyor. Ölümü çok hatırlayanın kalbi yumuşarmış.

“HİÇ GÜZEL OLMASAYDI ÖLÜR MÜYDÜ PEYGAMBER?”

Ölümü, Necip Fâzıl gibi cesurca karşılayabiliyor muyuz? Sizi bilmem, bendeniz o usta şairin mısralarıyla ölümü gönlüme alıp, hazırlık tâlimi yapıyorum elhamdülillâh:
Okumaya devam et

Share Button

TEDRİSAT TELAKKİSİ VE MEDENİYET TASAVVURU

TEDRİSAT TELAKKİSİ VE MEDENİYET TASAVVURU

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

İslam tedrisatının merkezi konusu insandır. Tedrisat anlayışımız İnsandan başlamak üzere, insanın şahsiyet(ferd) ve cemiyet şubelerinin inşasından, insanın en hacimli teşkilat misali olan devlet inşası ve medeniyet inşasını gerçekleştirecek bir usule tabiidir. Hakikatin zaman üstü olan mana yekûnu, insanı ve hayatı, kısacası zamana ait olan her şeyi kuşatacak bir hacme sahiptir. Buradan yola çıkarak İslam tedrisat telakkisinin de, insanı ve hayatı kuşatacak bir usule tabii olması gerekir. Bunun müşahhas misalini Efendimiz (A.S) Sahabeye tatbik ettiği tedrisat usulünden iktisap etmeliyiz. Okumaya devam et

Share Button

TEDRİSAT TELAKKİSİ

TEDRİSAT TELAKKİSİ

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

İslam’ın tedrisat telakkisi zorunluluk unsuru ihtiva etmez. Meselenin zaruret mebni bir tarafının olduğu sabittir ama İslam, o noktaya ihtiyaç duymamak için her türlü tedbiri almıştır. Buna rağmen insanların sahip oldukları mizaç çeşitliliği içinde kısmen zaruret sahasına ihtiyacımız olduğu doğrudur. Mesela okuma-yazma seviyesindeki tedrisat meselesinin zaruret sahasında olduğu, çocukların erken yaşlarda gönüllülük meselesini anlamasının beklenmeyeceği malumdur. Fakat İslam, zaruret sahasından, mümkün olan en erken çağda çıkmayı arzu eder.
İslam, tedrisatı zaruret sahasından çıkarmak için çok sayıda tedbir almıştır fakat bunlardan iki tanesi meselenin temellerini tayin edecek derecededir; iman ve ilmin kıymeti…
İslam’ın iman teklifi, muhakkak ki öncelikle dinin kabulünü ihtiva eder. Allah’ın dinini kabul manasından daha kıymetli ve daha mukaddem bir maksadı yoktur. Dinin kabulünden hemen sonraki kıymeti ise, idrakin muharrik kuvveti olmasıdır. Öyle ki iman ettiğimiz için öğrenmemiz ve tatbik etmemiz gereken çok sayıda bilgi ve ilim vardır. İlmin farziyyetine dair hüküm, imanın ilk neticesidir. İman gibi bir kıymete istinat eden, yine iman gibi bir muharrik kuvvete sahip olan ilim ve ilim tahsili, meseleyi zaruret sahasından alıp, iradi (gönüllü) sahaya taşır. İmandan sonraki ilk farzın ilim tahsili olması, önce imanın ne olduğu, sonra imanın tabii neticesi olan tatbikatın nasıl olacağı meselesini muhtevidir. İman, bir cümleliktir, ne var ki bu giriş kapısıdır ve girdikten sonra iman, bitmez tükenmez bir ilim külliyatıdır. Bu manada iman, insanın önüne hacimli bir külliyat koyar. Okumaya devam et

Share Button

TALEBE TELAKKİSİ

TALEBE TELAKKİSİ

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Haki Demir’in “İslam maarif anlayışı” kitap serisi, meseleyi esas kaynağından ele alan ve günümüzde tatbik edilebilir teklifler sunan bir eserdir. Arkadaşlarla birlikte bizim de maarif meselesini o kitaplara nispetle ele almamız tabii karşılanmalıdır, çünkü elimizde meseleyi bu derinlikte tetkik ve telif eden başka bir eser yok.
Maarif anlayışı eser serisinin birincisi olan “Temel Telakkiler” isimli kitabında Haki Bey, talebelikle ilgili meseleyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’dan başlayarak tetkik etmiştir. Talebelik anlayışı başlığı altındaki şu tespitiyle başlamak gerekir;
“O, talebeliği olmayan bir müderristir. Risalet zaten budur. Beyanları, öğrendikleri değildir, “bildirilenlerdir”. Bildirilenleri, öğrenmesiyle idrak etmesi arasında zaman yoktur. Hiçbir insan, öğrenmeden idrak edemez, O, öğrenme ile idrak etmeyi hemzaman olarak yaşayandır ve her ikisini de bir anda gerçekleştirendir.” Okumaya devam et

Share Button

MÜDERRİS TELAKKİSİ

MÜDERRİS TELAKKİSİ

(Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı)

Müderris mefhumunun lügat manası ders veren kişi demektir. Kelimelerin sarfını (etimolojisini) yapma alışkanlığımız yoktur bizim ama artık müderris kelimesi mefhum olmaktan çıktı ve lügat manasına sıkıştı. Ders veren… O kadar…
Ders vermenin bugünkü anlamı, bilgi ezberletmek, en fazla bilgiyi öğretmek, nihayetinde bilgiyi nakletmekten ibarettir. Bunu, azdan çoktan belli bir usul ve çerçeve içinde yapmak müderris olmak için kafi hale geldi. Bilginin zihni evrene intikal süreçlerine, batılı eğitim-öğretim metodu diyoruz, İslami tedrisat ise kalbi evrene nakletmek, ruha mal etmek ve akl-ı selimi inşa etmektir.
Bir müderris, ihtiyaç hasıl olduğunda talebeye aylarca bilgi vermeyebilir, ruhi ve nefsi süreçlerinin sıhhatli bir mecraya girmediğini görürse, o meselelere öncelik verir. Müderris olmaya bile gerek yoktur, her Müslüman bilir ki nefs her şeyle beslenir, bilgiyle de beslenir, ibadetle de beslenir. Nefsin terbiye süreci başlamamışsa, tedrisat süreci başlamamış demektir, o talebeye bilgi vermek nefsini beslemektir.
* Okumaya devam et

Share Button