15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz, Millî Mücadele ruhuyla bombalara karşı bayraklarla sokakları tutan, iman dolu göğsüyle tanklara karşı duran Müslüman Türk milletinin gözü dönmüş darbeci generalleri mağlûp edişidir. Tarih, bu şanlı müdafaayı böyle yazacak.

15 Temmuz, Türk Ülkesi’ni içeriden ve dışarıdan ele geçirmeye kalkışan hainlere karşı, “Öz yurdumda garip, öz vatanımda parya olmayacağım” nârâsının atıldığı gündü.

Zaman, omuz omuza verme zamanıydı. Necip millet direniş ve diriliş ruhunu gösterdi o gece. Meydanlara akın eden millet çocukları tankların önüne yattılar, “Bizi ezip geçmeden bu ülkede darbe yapamazsınız” dediler.

Elinde kürek sapı olan dedelerden teyzelere, delikanlılardan yaşlılara her kesimden insan vatan-ı İslâmiyye şuuru ile meydanları tuttular. Dillerinde “Allahüekber” nidaları… Vatan aşkıyla hilâl ordusu oldular.
İstiklâl Harbi’nde sonra vatan müdafaasında böylesine bir millî coşku görülmedi. O gece İstiklâl Savaşı’nda milleti millet yapan ruh topyekûn oradaydı.

Millet çocukları kurşunlara siper oldu, canını verdi, ezanlarla, salâlarla cihad ediyordu. Minarelerden sâlalar ve ezanlar, ardından İstiklâl Marşı okunuyordu: “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak…” mısraları göklerden gelen ulvî bir nağme gibi, Çanakkale Harbi’nde olduğu gibi bir dakika sonra öleceğini bilerek mermilere, tanklara, bombalara karşı yürüyordu millet çocukları…

Ah, o millet! Ne asil bir millet ki, onlara bin yıldır İslâm’ın hâdimi ve bayraktarı Türkler denir…

Dedem Korkut asırlar evvel demişti: ‘Kahpe içerden olunca, kapı kilit tutmaz oğul!…” İçerdeki yedi kollu ihânet örgütü kapı ve kilidi kırıp harim-i ismetimize duhûl etmeye ramak kalmıştı. Fakat hesap edemedikleri bir şey vardı. İslâmların en şanlısı olan Türk milletinin cesaret ve yiğitliğini…

15 Temmuz bu ihânete karşı millet çocuklarının direniş destanıydı. Bin yıllık tarihimiz içinde millet çocuklarının toplu yürek oldukları Çanakkale ve İstiklâl Harbi’nden sonraki en şanlı vatan müdafaasıydı.

Diyar-ı küffarın bütün şer kollarıyla içerideki hempalarına karşı millet çocuklarının yürek yüreğe verdiği ikinci Sakarya Meydan Savaşıydı. —————————————————————
DERGİLERDE OKUNASI YAZILAR VAR

SEMERKAND dergisi Haziran 2017 sayısında Ali Yurtgezen hocanın “Ahmet Nafiz Yaşar” müstearıyla yazdığı “Zannı Hakikat Görmek” adlı yazısı ile “T. Ziya Ergunel” müstearıyla yazdığı “Her Yerde Her Şeyde Zikir” adlı yazısı, kalbini ve gönlünü cilalamak ihtiyacı hissedenlerin okuması gereken yazılardır. Temmuz 2017 sayısında da kendi ismiyle yazdığı “İzzeti Nerede Arıyoruz?” adlı yazısı var ki, özellikle bu zor günlerde devlet erkânının, sivil toplum ileri gelenlerinin, hâsılı, her mü’minin ve mes’uliyet sahibi herkesin ders çıkaracağı bir yazı…
————————————
Sahipliğini Haki Demir’in yaptığı TERKİP VE İNŞÂ dergisi Temmuz 2017 / 28. sayısı medeniyet ve irfan meselelerimizle ilgili dosya yapmış:
İhya usulü /Haki Demir
Çetin bir mesele, İhya…/ Prof. Dr. Veysel Aslantaş
İhya müessesesi olarak tasavvuf / İbrahim Sancak
Müesseselerin ihyasında tasavvuf / Nurettin Saraylı
Medeniyetimizde çınarın tasavvufi anlamı /Ahmet Doğan İlbey
İlim telakkimizin ihyası /A.Bülent Civan
İhyada mana-suret münasebeti / Ünal Yılmaz
Nasıl bir ihya hareketi…/ Salih Kerem Türk
Kitap tetkiki (İslam medeniyet tasavvuru-1-/ Ünal Yılmaz
————————————-
Sahipliğini yine Haki Demir’in yaptığı FİKİR KADRO HAREKET dergisi Haziran 2017 sayısı Türkiye’nin derin meselelerini ve bu meseleleri kuşanacak lider vasıflarını dosya hâlinde sunuyor okuyucularına.
Lider ve halk Haki Demir
Cemiyet inşasında lider Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Mit raporu; “Tüm cemaatleri kontrol altına alın” Halit Bursalı
Lider-halk ilişkisi A. Bülent Civan
Lider-itimat-felaket denklemi Ünal Yılmaz
Halkın lidere ihtiyacı var Ayhan Karatay
Liderin halka karşı vazife ve mesuliyetleri Cahit Karademir
Liderin halkı değiştirme vazifesi Celalettin Türkistan
Liderin halkı geliştirme vazifesi Ekrem Akıncı
Lider olmadığında halk harekete geçmez Necip Fazıl Toprak
Lider halkın hareket kaynağıdır İbrahim Sancak
Lider, vahdetin tek şahsiyetteki tecellisidir Nurettin Saraylı
Lider halkın toplu hareketini mümkün kılar Ebubekir Sıddık Karataş
Halk liderle hamle ve hareket istidadı kazanır Ahmet Kamil Tuncer
Lider halkın itimat ve itibar kaynağıdır Hamza Kahraman
Lider halkın gözünde meşruiyet kaynağıdır Ramazan Kartal
Halk takip merkezi Ahmet Selçuki
Teşkilat içi istihbarat servisi Ahmet Selçuki
———————————————————-
Sahipliğini, gelenekli hece şiirinin günümüzdeki gayretli yaşatıcılarından şair Tayyib Atmaca’nın yaptığı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2017 yılı internet dergiciliğinde yılın ödülüne layık görülen “AYLIK ŞİİR DERGİSİ HECE TAŞLARI” Temmuz 2017 sayısı şiir yüklü yine.

seyfettin karamızrak / prof. dr. muharrem dayanç / ferqane mehdiyeva / mehmet özdemir / ekrem kaftan / mehmet gözükara / mustafa özçelik / mustafa ökkeş evren / yunus kara / osman aktaş / mustafa erkenekli / mustafa oğuz / halit yıldırım / mehmet baş / hızır irfan önder / fikret görgün / züleyha özbay bilgiç / lütfi kılıç / kadir altun / muhammet emin türkyılmaz / erol boyunduruk / hacer alioğlu / ibrahim sağır / halil gürkan / mehmet fatih köksal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir