ARINÇ’A SUİKAST İDDİASINA DAİR İHTİMALLER

ARINÇ’A SUİKAST İDDİASINA DAİR İHTİMALLER

Bülent ARINÇ’A suikast iddiası ile ilgili ihtimalleri tarayalım. Bakalım bir konu hakkındaki düşünce ufkumuz nerelere kadar ulaşabiliyor. Ankara’da siyaset veya bürokrasi çevrelerinde bulunanların hadiseler ile ilgili bilgisinin bizden daha fazla ve derin olduğu vakadır. Suikast iddialarına dair “ihtimal taraması” yapıp bunu kaydettikten sonra fikri takibini yaparak kendimizi test edebiliriz. Böylece hem düşünce ufkumuzu, hem düşünce derinliğimizi hem de düşünce maharetimizi görmüş oluruz. Okumaya devam et

MAHKEME KARARI MI MÜSVEDDE KAĞIDI MI

MAHKEME KARARI MI MÜSVEDDE KAĞIDI MI

Mahkeme kararları, adaletin yazılı metinleridir. Adalet kanun metinlerinde aranmaz. Adalet, mevzuat ve tatbikatın yekunundan oluşur. Bu yekunun en müşahhas misali ise mahkeme kararlarıdır.

Adaletin temel unsurları nelerdir? Adalet; halkın vicdanı, devletin mevzuatı ve mahkemelerin tatbikatından mürekkeptir. Bunlardan herhangi biri bulunmadığı takdirde adalet denklemi kurulamamıştır. Okumaya devam et

KURŞUNKALEM…

Çocuk, büyükbabasının mektup yazışını izliyordu. Birden sordu : “Bizim başımızdan geçen bir olayı mı yazıyorsun? Benimle ilgili bir hikâye olma ihtimali var mı? “. Büyükbaba yazmayı kesti, gülümsedi ve torununa şöyle dedi : “Doğru, senin hakkında yazıyorum. Ama kullandığım kurşun kalem yazdığım kelimelerden çok daha önemli. Umarım büyüdüğünde bu kalemi sen de seversin.” Okumaya devam et

AŞKA DAİR-2-

AŞKA DAİR-2-

Aşk öyle bir ruhi hamledir ki, ne mahiyetini tayine imkan var ne de kudretini ölçmeye… İnsanın aklının ulaşmadığı kadar derinlerden çağlayan bir kaynak olduğu için mahiyetini idrak etmeye akıl kafi gelmiyor. Ruhun doğrudan (vasıtasız) hamlelerinden biridir. Ruh vasıta kullanmadığı (mesela aklı kullanmadığı) için aşk anlaşılabilir alana girmiyor. Ruh doğrudan faaliyette bulunmakla, mahiyetini kendinde mahfuz tutmakta, akla ve zekaya ondan bir pay sunmamaktadır. Okumaya devam et

Kuşlar Da Gitti-Behçet AYSAN

yalnızlık senin o konuşkan kuşun
hani hep duvarlara anlattığın
hapislerden kalma sürgünlerden.

yalnızlık senin o konuşkan kuşun
bulutlar taşıdığın yakut sürahide
begonyalar büyüten eski alışkanlık.

yalnızlık senin o konuşkan kuşun
kırk kapıdan geçmiş kırk kilitten.

yaralı, dili lal, kanadı kırık
vurulmuş başında bir yokuşun.

Behçet Aysan

AŞKA DAİR-1-

AŞKA DAİR -1-

Ucuz teşbihlerle anlatılmaya çalışılan aşk bir anda kayboluveriyor. Aşka dair kurulan hiçbir cümle, aşkın mehabetine muadil bir ağırlığa ulaşamıyor. Aşka dair her ne denilse, aşkı ifade edemiyor. Her nasıl oluyorsa aşk, edebi şaheserlerin ciltlerinden taşıyor, dehaların zekalarını aşıyor, akil insanların akıllarını patlatıyor, alimlerin ilmini savuruyor, sanatkarların sanatını kavuruyor. Bir türlü ele geçmiyor, bir türlü zapt edilemiyor, bir türlü izaha gelmiyor, bir türlü sahip olunamıyor. Ancak ait olunabiliyor. İnsandan doğuyor ama insana sahip oluyor. Kaynağı insanda olan bir mecra ki, insanı akıntısında sürüklüyor. Okumaya devam et

KÜRT MESELESİNDE MUHATAP BAHSİ

KÜRT MESELESİNDE MUHATAP BAHSİ

Türkiye’deki temel yanlışlardan birisi, temel hak ve hürriyetlerin kaynağının (ve tabi ki sahibinin) devlet olduğu kanaatidir. Devlet, nasıl olur da, insanların doğuştan sahip olduğu hak ve hürriyetlerin münhasır sahibi gibi davranabilir? Bu salahiyeti nerden, kimden, hangi sebeple alabilir? İnsanın doğuştan sahip olduğu haklardan mesela, anadilinde konuşma ve yazma hakkını bir devlet, “sana tanıyorum” diyebilir mi? Hadi cahillik etti ve dedi, bu tavır ne kadar komik olur. Okumaya devam et

KEMALİST TABULAR VE ÜLKENİN UFKU-3- ATATÜRK CUMHURİYETİ TABUSU

KEMALİST TABULAR VE ÜLKENİN UFKU-3-

ATATÜRK CUMHURİYETİ TABUSU

Dünyada ve hayatta neler kişi isimleriyle tesmiye edilebilir? Nelerin başına veya sonuna kişi ismi getirilerek o varlık veya bahis tarif edilebilir? Neler isme izafe edilebilir, isme nispet edilebilir, isme atıf yapılabilir?
Temel mantık kuralı şudur; benzeyen (nispet edilen), benzetilen (kendisine nispet edilenden) kıymetsizdir. Kıymet atfı, benzetilenedir. Bu sebeple nispet ölçüleri, kıymet deposudurlar ve onlara nispet edilerek ilgili varlık ve vakıalara kıymet nakli yapılır. Okumaya devam et

İTİBAR MERKEZİ

İTİBAR MERKEZİ

İçinde yaşadığımız hayat, aşırı derecede giriftleşmiş ve akış hızı ise aşırı derecede artmıştır. Hayatın giriftliği, insani münasebetlerdeki çeşit ve sayının artmış olmasından kaynaklanmaktadır. Hayatın akış hızının artmış olması ile mesafelerin ortadan kalktığı vakadır ve insani münasebetlerin kıtalararası kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir. İnsani münasebetlerin evreni, birkaç asır öncesinde mahalle ve şehir ile sınırlıyken şu anda ülke ve dünya çapına ulaşmıştır. Bir taraftan münasebet alanı genişlerken diğer taraftan münasebet çeşidi ve sayısı arttığı için yoğunlaşma meydana gelmiştir. Giriftlik de umumiyetle yoğunlaşmadan kaynaklanmaktadır. Okumaya devam et

ZEKA MERKEZİ

ZEKA MERKEZİ

Zeka, kamu malıdır. Bir ülkede nelerin kamu malı olup olmayacağı ideolojik tartışmaların konusu olabilir fakat zekanın kamu malı olduğu konusu ideolojiler üstü kabul edilmelidir. Zeka tabi zenginliklerdendir ve tüm cemiyetin istifadesine sunulması, ahlaki mesuliyet listesinin başlarında bulunmalıdır. Fertlerin sahip oldukları zeka üzerinde mülkiyet iddia ederek bencilce ve hasisçe kullanmaları, en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. Okumaya devam et

“ŞEB-İ ARÛS”, “VUSLAT GECESİ”

“Ölüm günü tabutum yürüyünce, şu dünyanın derdiyle dertleniyorum sanma. Bana ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem işte hayıflanmanın sırası o zamandır. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. Buluşma-görüşme zamanım, o vakittir benim. Beni toprağa tapşırınca elveda elveda deme sakın. Mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Okumaya devam et

SİYASAL YALANLAR VE SOSYAL TRAVMALAR

SİYASAL YALANLAR VE SOSYAL TRAVMALAR

İlkokula başlayana kadar tarih ile ilgili bilgiler edinme imkanına sahip olunabilir mi? Bu sorunun cevabı kural olarak hayırdır. Ne var ki her kuralın istisnası olduğu gibi bu kuralın da istisnası vardı ve yaşanılan evde (ailede) büyük çocuklar var ve siyasi sohbetler ve tartışmalar yaşanıyorsa, ilkokula başlamamış olan küçük çocuk da kulak misafiri oluyor. Dinlediklerini anlamasa da hafızasına bazı bilgiler, intibalar, isimler ve şablonlar giriyor. Bunlar malum olduğu üzere daha sonraki yaşlarında anlayacağı malzemelerdir. Bu çerçevede ilkokul öncesi hayatımda hatırladığım bilgi kırıntıları arasında tarih ile ilgili olanlar; Sultan Vahdettin Han’ın hain olmadığı, Osmanlı devletinin de kötü olmadığıydı. Esas olarak bunlardı hatırladıklarım ama ara sıra Atatürk’ün de lafı geçerdi. Atatürk’ün bahsi ise tabi ki müspet şekilde geçmezdi. Kısacası Atatürk’ü seven bir ailede büyümemiştim. Tabi ki o yaşlarda Atatürk’ü sevmenin şart olduğunu bilmiyordum ve bunu daha sonraki yaşlarımda öğrenecektim. Hem de ağır şekilde öğrenecektim. Okumaya devam et

İNSANÎ AÇILIM, KEMALİZM-PKK ÇAPRAZ ATEŞİNDEYKEN İSLAMÎ STK’LAR NEREDE?

İNSANÎ AÇILIM, KEMALİZM-PKK ÇAPRAZ ATEŞİNDEYKEN

İSLAMÎ STK’LAR NEREDE?

 

Yarı-ithal/yarı-yerli bir proje olarak Kemalizm’i incelediğimizde, bu ideolojinin, herhangi bir dinî referansı kaale almayan, bil-akis dini referans alan her fikriyata ve fiiliyata cepheden karşı olan, ama bununla beraber ‘memleketi elden geldiğince ıslaha çalışan, bunu da tarifsiz bir ‘çağdaşlık’ ve ‘laiklik’ konsepti içinde dayatan’ bir ideoloji olduğunu görürüz.

Okumaya devam et