Adalet Merkezi çalışmaları başladı

ADALET MERKEZİ
Adalet yeryüzünden çekildiği birkaç asırdan beri en fazla istismar edilen mefhum oldu. Tarifinin bile unutulduğu adalet, önce bir fikri altyapıya kavuşturulmalıdır. Medeniyet Akademisi bünyesinde kurulan “Adalet Merkezi” çalışmalarına başlamıştır.
Remzi TEMİZKALP başkanlığında oluşturulan heyet, ilk iş olarak “mevzu haritası” hazırlamaktadır. Aşağıda mevzu haritasının özeti hazırlanmış ve yayına verilmiştir. Mevzu haritası üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
Adalet Merkezimizde çalışmak isteyenler, Remzi TEMİZKALP (remzitemizkalp@yandex.com) ile irtibata geçebilirler.

GÜNÜMÜZDE ADALET
*Hal muhasebesi
-Adaletin kaynağı hukuk
-Hukukun kaynağı siyaset
-Siyasetin kaynağı nefsaniyet

*Marazların teşhisi
-Hukukla sınırlandırılmış adalet anlayışı
-Yargıya mahkum edilmiş adalet anlayışı
-Ahlaktan tecrit edilmiş adalet anlayışı
-Menfaate kilitlenmiş adalet anlayışı
-Hak fetişizmine kurban edilmiş adalet anlayışı

*Teklif
-Adalet anlayışının aslına irca edilmesi

TARİF VE TAVZİH
*Adalet fikri olarak dünya görüşü
-Dünya görüşünün ufkunda tezahür eden adalet
-Dünya görüşünün mevzu haritasında tezahür eden adalet
-Dünya görüşünün muhteva terkibinde tezahür eden adalet

*Adalet fikri olarak hukuk (devlet) anlayışı
-Hukukun hak tarifinde adalet
-Hukukun mükellefiyet tarifinde adalet
-Hukukun devlet inşasında adalet

*Adalet fikri olarak ahlak (cemiyet) tasavvuru
-Ahlakın mesuliyet tarifinde adalet
-Ahlakın fedakarlık tarifinde adalet
-Ahlakın cemiyet inşasında adalet

*Adalet fikri olarak edep (şahsiyet) telakkisi
-Edebin ruh ve nefs tarifinde adalet
-Edebin iman ve akıl tarifinde adalet
-Edebin şahsiyet inşasında adalet

TAVSİF
*Nizam ve adalet
*Hürriyet ve adalet
*Muvazene ve adalet
*Eşitlik ve adalet
*Emniyet ve adalet
*Hak ve adalet

*Külli adalet
*Terkip ve adalet
*Cüzi adalet
*Tahlil ve adalet
*Muhakeme ve adalet

ADALETİN ASGARİ ŞARTLARI
*Üstün hukuk
*Ahlaklı hukuk
*Edepli hukuk
*Hukukun istiklali
*Hukukun hakimiyeti
*Kazanın (yargının) istiklali
*Hukuk ve zaruret
*Ahlak ve muvafakat
*Edep ve irade

KAYNAK
*Kitab-ı Kerim
*Sünnet-i Seniyye
*İlim müktesebatı
*İrfan müktesebatı
*Tefekkür müktesebatı

USUL
*Esas
-Şeriat; senin malın senin, benim malım benim
-Tarikat; senin malın senin, benim malım da senin
-Hakikat; ne senin malın ne benim, mülk Allah’ın

*Meratip
*Adalet mevzuları
*Adalet sahaları
*Adalet mertebeleri
*Büyük adalet terkibi

*Ölçü
*Adalet mikyasları
*Adalet çerçeveleri
*Adaletin tespit ve tevzii

*Tezahür
*İnsandaki adalet duygusu
*Cemiyetteki adalet anlayışı
*Devletteki adalet tatbikatı

ÇALIŞMA HEYETİ

REMZİ TEMİZKALP (remzitemizkalp@yandex.com)
KEMAL SERTÇELİK
HAMİDETTİN BÜYÜKÇINAR
ABDURRAHMAN KILIÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir