AKIL İNŞASINDA BİLGİ-2-DİLİN OLUŞMASI MECBURİYETİ

AKIL İNŞASINDA BİLGİ-2-
DİLİN OLUŞMASI MECBURİYETİ
Dil, zihni evrenin zeminidir. Zihin tek ihtiyacı bilgidir, ilk disiplin ihtiyacı da dildir. Dil oluşmadan bilgilenme süreci asla disipline kavuşmaz.
Toplum içinde yaşayan her çocukta dil, tabii olarak oluşur, bununla ayrıca ilgilenmek neden gerekiyor? Çünkü insanlar çocuklarına dil öğretmiyorlar, gevezelik öğretiyorlar. Çevrenizdeki insanlara bakın, problemlerin çoğu, dil bilmemek ve sıhhatli akıl sahibi olmamaktan kaynaklanıyor. Fakat bunu görmeniz için çok dikkatli bakmanız gerekir.
Dil bir mana havzasıdır, dolayısıyla anlama disiplinidir. Dili doğru öğrenemeyen çocukların zihni evreninin zemini, anlam haritası şeklinde oluşmamakta aksine anlam karmaşası haline gelmektedir. Zihin zemini anlam karmaşası olursa, öğrenme ve anlama faaliyetleri de anlam karmaşasından kurtulamaz. Piyasada “kavram kargaşası” şeklinde sıkça kullanılan kaotik durum aslında zihni karmaşadır. Zihni karmaşanın temeli de zeminini oluşturan dil karmaşasıdır.
Dil, sağlıklı ve hacimli şekilde oluşmalıdır. Çocuklar ana dillerini çok iyi öğrenmelidir. Dilini doğru düzgün öğrenmeyen çocukların daha sonraki aşamalarda sağlıklı şekilde öğrenme faaliyetini gerçekleştirmesi imkansızdır. Öğrenme faaliyetini bile sağlıklı yapamayan çocukların anlama faaliyetini hiç yapması beklenmez. Bütün bunlar bir araya geldiğinde insan zihnindeki akıl inşası zorlaşır ve meydana gelen akıl, “akılsız bir akıl” olur.
Küçük yaşta yabancı dil öğrenmek ve öğretmek kolaydır. Fakat asla bunu yapmayın. Bir çocuk kendi dilini tamamen öğrenmeden ve zihni evreninin zeminini ana diliyle oluşturmadan yabancı dil öğretmek, zihni evreni alt üst eder.
Küçük yaşta yabancı dil öğretmek, sömürge uygulamasıdır. Çocukların ana dilindeki anlam haritasına sahip olmasına engel olmak içindir. Çocuk yaşta sömürgecilerin dillerindeki anlam haritasını (yani kültürünü, hayat tarzını, inancını) kişilere aşılamanın bir yoludur.
Anadilini tam olarak öğrenmeden ve anlam haritasına sahip olmadan yabancı dile başlayan çocukların zihni evreni, anlam haritalarının çatışmasına sebep olur. O yaşta anlam haritalarının çatışmasını taşıyabilecek insan yoktur. Zihni evren mutlaka kaotik bir yapıya savrulur.
Türkiye’deki eğitim sistemi göz önüne alınırsa, liseden önce yabancı dil öğretmek, zihin ve akıl katliamıdır. Dünyadaki sömürge ülkelerinin bağımsızlık taleplerinin neden birkaç asır sürdüğünü merak edenler için bu açıklama aydınlatıcı olmalıdır. Çünkü sömürülen halklar, kendi anlam haritalarını kaybetmişlerdir. Kendi anlam haritası olmayanlar, bağımsızlığı düşünemezler ki. Türkiye gibi baştan beri bağımsız olan ülkelerde yabancı dil eğitiminin hükümetler tarafından ilköğretime kadar indirilmesi, ne kadar bağımsız olduğumuzu göstermektedir.
Avrupa’daki ülkelerin okullarında küçük yaşlarda yabancı dil öğretilmesi normaldir. Çünkü aynı kültür ve medeniyet havzasında olan ülkelerin ve milletlerin dilleri öğretilebilir. Neden? Aynı kültür ve medeniyet havzasında oldukları için dillerindeki anlam haritası birbirine çok yakındır. Bu sebeple anlam haritaları arasında bir çatışma çıkmaz. İngiltere okullarında Fransızca, Fransa okullarında Almanca, Alman okullarında İtalyanca öğretilmesinde bir sakınca yoktur. O örneklere bakarak Türkiye’de İngilizce öğretmek, zihin, akıl, kültür katliamıdır.
OSMAN GAZNELİ
osmangazneli@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir