AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-4-DUYGUDAN ENERJİ OLARAK FAYDALANMA

AKIL İNŞASINDA DUYGU EĞİTİMİ-4-
DUYGUDAN ENERJİ OLARAK FAYDALANMAK
Duygu olmadığından insan hiçbir şey yapamaz. İnsanın (aklın da) enerjisi duygudur. Herhangi bir konuda duyguyu kaldırdığınızda, o konuda çalışmak çok zorlaşır. Görev, sorumluluk, ihtiyaç gibi sebeplerle akıl tarafından çalışmaya sevkedilse bile insan, bunu ancak geçici bir süre yapar. Akıl, duygu kaynağını (enerjisini) kullanmadan bir konu üzerinde insanı sürekli çalıştıracak gücü (enerjiyi) üretemez. Zaten akıl da enerjisini duygudan alır. Akıl ile duygu arasındaki problemin çözümünün zorluk sebebi budur.
Herkes kendi iç dünyasını kontrol ettiğinde görecektir ki, bir konuda çalışmak için onu “arzulamak” ihtiyacı içindedir. Başka bir ifadeyle, arzuluyorsa çalışabiliyor, arzulamıyorsa çalışması çok zor oluyor. Ancak kısa süreli olarak çalışabiliyor. Diğer taraftan arzulamadığı, zevk almadığı bir işte, ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda kalan insanlar kısa sürelerde hasta oluyor, hem psikolojik olarak hem de biyolojik olarak.
Duygu bir işe aktığında ise coşkulu, heyecanlı, arzulu şekilde çalışıyor. Bu şekilde çalıştığında yorulmak bilmiyor, zevk alıyor ve yıpranmıyor. Dikkat edin yorulmuyor ve yıpranmıyor. Gerçekten zevk aldığı bir işte günde on saat çalışan kişinin yorgunluğu, zevk almadığı veya nefret ettiği bir işte günde üç saat çalışan adamın yorgunluğundan daha azdır. Bunları herkes biliyor, herkesin (hatta kimsenin) bilmediği nokta, çalışacak işe duyguyu yönlendirme kabiliyetini kazanmak.
İnsanlar, duygunun kendi halinde akışıyla yaşıyorlar. Duyguyu yönetmek, bir konuya (veya işe) yönlendirmek, istediği alanlarda duygu üretmek gibi psikolojik mekanizmaları ve süreçleri bilmiyorlar. İşin sırrı burada.
Duygu kendi halinde aktığı zaman onu herhangi bir işe veya konuya yönlendirmek mümkün olmaz. Duygunun akacağı mecraları oluşturmak gerekir. Duygu mecraları oluşturabilenler, herhangi bir konuya duyguyu yönlendirebiliyorlar.
Yetişkinler için duygu mecraları açabilmek özel teknikler gerektirir. (Özel teknikler konusu bu yazılarda, bu yazı serisinde anlatılamaz). Çocuklarda da bunu yapmak zordur ama yetişkinlere nispetle daha kolaydır. Bu sebeple çocuklarda oluşturmaya gayret etmek lazım.
Çocuklarda duygu mecraları oluşturmanın en basit yolu, sevgi ile nefreti dikkatli ve kontrollü kullanmaktır. Bu konuyu, “Duygu dilini doğru kullanmak” başlıklı yazımızda inceledik. Çocuklarda duygu mecraları açılabilirse, o mecralar nispeten kontrollü olacağı için duygunun istenilen konuya sevkedilmesi ilerleyen yaşlarda da mümkün olabilir.
Çocuklarda duyguyu enerji olarak kullanabilmek için duygu mecraları oluşturmak gerekir. Duygu mecraları oluşturulan çocuklara bir iş yaptırılmak istendiğinde, o iş, duygu mecrasında tanımlanır. Duygu mecrasında tanımlanan iş, çocuğun engellenemez şekilde o işe doğru koşmasını sağlar.
Duygu mecraları oluşturulamamış çocuklarda duygudan enerji kaynağı olarak faydalanmak neredeyse imkansızdır. Mesela sadece sevgi dili ile konuşulan çocukta duygu mecraları oluşmaz. Hayatın her tarafına yaymaya çalışılan sevgi, yok olur. Her şey sevilmez, sevilemez, sevilmemelidir. Böyle bir durumda duygu, hiçbir konuda yoğunlaşmaz, duyarlılık gelişmez, akıl olgunlaşmaz ve duygu da enerji olarak kullanılamaz.
OSMAN GAZNELİ
osmangazneli@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir