AKTÜEL YAZILAR -11- BAHT MESELESİ

Kapalı mıdır aceb, bu asırda bahtımız?

Çözülemeyen büyük bir muammayız.

Fikrin kor ateşinde yanıp, çilenin çilesini çeken, Kökü ezelde dalı ebedde bir sistem örgüsü ören, çetinler çetini destanlık mücadelenin mesuliyet vebalini omuzlarımıza yükleyen Necip Fazıl’ın aziz ruhaniyetine hep bir ağızdan soralım. “Kapalı mıdır, bu asırda da bahtımız? Servet cehd işi değil, baht işidir. Siyasette öyledir.

 

Daha doğrusu, bahtın rolü, cehdin rolüne gâlibtir. Bunun aksi, sırf ilim elde etmede mevzuubahstir. Böyle olmasa aptallat açlıktan ölürlerdi. Halbubi parasının sayısını bilmeyen nice aptallar vardır. Hatta bunlardan bazıları para ile sağlanan bu refaha ulaşmak için denize taş atmak kabîlinden bile yorulmuş değillerdir.

***

Diğer taraftan Cenâb-ı Hakk iddianın karşısındadır. İddialı kulunu –o nezd-i ilâhiyesinde makbul ise- onu iddiasızlaştıracak esbâb halkeder. Ne tedbir alırsanız alınız, o tedbîri mağlup edecek mâniler zuhûr edebilir. Bereket ve muvaffakiyet, tedbîrin takdire tevâfuku nisbetindedir. İnsan bu gerçeklere vakıf olunca, Kadir Mısıroğlu’nun kaleme aldığı şu şiiri daha iyi idrak ediyor:

 

“İddia diye vücûd

Ondan istiğfar sücûd”

Tepeden inme bir hüküm ile ilana mecbur olduğumuz ulvî hakikati yineleyip hep bir ağızdan bahtımızın açılmasına niyaz edelim. Cehdimizin kırılmaması ve bahtımızın açık olması temennisi ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.