AKTÜEL YAZILAR -6- DEVLET BAHÇELİ

Bu adam, Harf inkılâbı sonra çıkan kavruk nesilleri bile bir arada tutamayacak kadar irfan yoksunu, cumhuriyet kuluçka makinesinden çıkma, mahrumiyetin ve mahkumiyetin bir remzi olarak, her sahada akîm kalmış, zürriyet yoksunu bir garip tiptir.

Surat ve mimik hareketlerine bakılacak olursa, hayatının hiç bir döneminde nefs muhakemesine yanaşmayan, esersizliğin ve irfansızlığın sarhoşluğuyla sürekli bağıran çağıran bedava mazhariyet sahibi, bulunduğu partinin temel değerleriyle tezat halinde, Türk’ü sufli alçaklıktan ulvi mertebeye çıkaran İslam’ın, zerre hakikatini bile idrakten yoksun, bir kurt hayranı.

***

Bugün günlerden Salı.

“Devletin başına devlet geçecek” sloganına son derece hayran olan, bay Bahçeli, partisinin gurup toplantısında konuştu.

Yine sinirliydi…

Nasıl olmasın?

Temmuz 97’den bu yana partisinin genel müdürü.

Siyasi tablosuna bakıldığında hezimet üstüne hezimet. Tokat yemediği siyasi lider kalmamış vaziyette. Ne hikmetse hala yerinde, ve varlığını da parti içi sorgulayan bir Allahın kulu mevcut değil. Temmuz 97’den beri ne olacağından ve nereye gideceğinden habersiz, bütün “oluş” kapılarını bir bir “olamaz” noktasına getiren, küçük bir açıkgözlü, ve delice nefsani hırsın meccani kurbanı.

A.K.P karşısındada tek kurtuluş yolunu laik cephenin bir parçası olmakta bulan, Müslüman Türk’ün ruh köküne ayran suyu dökmeyi ülkü kabul eden, ve türü tükenen bir sufli vakıa.

 

Bu adam

 

Bu adam, ülkücü gençliği, derin bir fikirsizlik buhranının içine sürüklemiş, sahte oluş bildiren binlerce riyakar tavrı karşısında ülkücü gençlik,  madden ve manen “olamayış”ın çilesine kapılmış, böylece ahlak ve maneviyattan mahrum kalmıştır. Fikrin olmadığı yerde ahlaktan söz edilemez. Bu bedihi hakikati kel kafasına büyük çivilerle çakması gerekmez mi?

Bu adamın bir türlü anlamak istemediği şey, strateji ve plândır. Ülkücü gençlik içerisinde bu iki hassayı suratına çarpacak mukaddesatçı bir genç yok mudur? Yoksa bu hareketin istikbalinden ümidi kesmekten başka çıkar yol yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.