BAŞLARKEN

BAŞLARKEN
BAŞLARKEN
İslam, her önüne gelenin meşgul olduğu serbest alan haline geldi. Hiçbir usul kaygısı taşımadan ve okuma yazma bilmeyi kafi sayan bir anlayış, İslam üzerinde istediği gibi konuşuyor. Müthiş bir dağınıklık hakim.
İnsanların İslam ile meşgul olmalarının önünü kesmek gibi bir fecaati kimse düşünmemeli tabi ki. Lakin pazarlamanın bile bazı metotlarının olduğu, bunları bilmeyen ve tatbik edemeyen birinin o işte başarılı olamayacağı malum. İslam ile meşgul olmanın da asgari bir hassasiyet gerektirdiğini her insan ve Müslüman bilmeli.
Asırlık birikime savaş açanlardan, açık veya gizli reformculara kadar geniş bir yelpazede dehşetengiz bir bilgi bombardımanı var. Zaten kimsenin kimseyi engelleme imkanı olmayan bu piyasada, hiç değilse bazı hassasiyetlere dikkat çekmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de, piyasada Müslüman bilim ve fikir adamı olarak boy gösterenlerin fikirlerini takip etmek gereğine inandık.
Hak bilirlik, doğrusuna doğru, yanlışına da yanlış demeyi gerektiriyor. Sadece eleştirmek için eleştirme gayretine düşmek, çok ham bir tavır. Fakat eleştirecek o kadar çok isim ve o kadar bol malzeme var ki, sadece eleştirerek bir ömür yaşamak mümkün. Bu noktayı unutmadan yani sadece yanlışları gösteren eleştiri yapma girdabına düşmeden, müspet fikir adamlarını da tanıtmak gayesi gütmek doğru olur düşüncesindeyiz.
Haydi bismillah
NURETTİN SARAYLI

BAŞLARKEN” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir