BİZ KİMİZ

 

İslam’ı dünya görüşü çerçevesi içinde anlamaya çalışan, İslami kaynaklarda ve metinlerde mahfuz (gizli) bulunan dünya görüşünü keşfetme ve izhar etmeye çalışan insanlarız. Hayatın herhangi bir alanında İslami esaslara yaslanan fakat diğer bazı alanlarda İslam’ı umursamama aymazlığına farkında olarak veya olmayarak düşen insanlardan olmama çabasındayız.

İslam’ın özü ve hakikati olan TEVHİD menziline ulaşmanın yolunun, İslam’ı, dünya görüşü çapında anlamaktan geçtiğini düşünüyoruz. İslam’ın ahlakını kabul fakat hukukunu reddetmek, eğitim sistemini kabul fakat iktisadi anlayışını reddetmek vesaire gibi garabete düşerek tevhidin ulaşılabilir menzil olmadığına inanıyoruz.

İslam’ın varlık ve vakıaların tamamını izah ettiğine ve hayatın tüm alanlarına tatbikinin mümkün olduğuna inanıyor olmamız, her şeye dair bir teşhis, tenkit ve teklifinin olduğunu düşünmemizi icbar etmektedir. Yeryüzünde yaşanan veya yaşanması muhtemel olan hadiselere dair bir izahımızın olmaması, İslam’ın kifayetsizliğinden değil bizim idraksizliğimizdendir. Öyleyse ne kadar fazla akıl bir araya gelirse, idrak zafiyeti o kadar azalacaktır. Bu sebeple internet üzerinde sesli düşünme ve canlı tartışma imkânını kullanma lüzumu ortadadır.

 

BİZ KİMİZ” hakkında 9 yorum

 1. Düşüncelerinize katılıyorum, böyle bir platform oluşturduğunuz için size teşekkür ederim…

 2. Fikre sistematik oluşturma gayretleriniz için teşekkürler.Uzun yıllar teknenizden fikir çıkması duasıyla

 3. yazdıklarımızı pratik etme ümidiyle vefakar kardeşlerimize teşekkür ediyorum.. rabbim muvaffak etsin…

 4. Amacınız insanları kutuplaştırmak ötekileştirmek amacınız bu ülkeye uzun vadede vereceginiz zararın üstünü örtmek insanların dikkatini cemaatin üstüne çekip ülkeyi yaşanmayacak duruma getirmek

 5. Islama hizmet ediyorum diyerek cemaati kullanan hastalıklı beyinlerin Siyonistlere hizmet ederek ülkede kurulan vesayete ortak olma hevesi gırtlaklarından yakalanarak kursaklarında bırakılmıştır. Bu bir kurtuluş mücadelesidir ve bu savaşta görev alan vatanseverler tarihin Altın sayfalarında yer alırken cehennemin dibinde hesap verecek F.Gülen ve çevresindeki tüm hainler lânetle anılacaktık. Çalışmalarınızda başarılı olmanız duasıyla.

 6. ENSAR MEDENİYETİ

  Projenin Özeti

  İslam Medeniyetindeki temel olarak iki temel kitle üzerinden inşa edilip günümüze kadar gelişmiştir. Ensar yani Medineli Müslümanlar-Evs ve Hazrec Kabileleri-, Muhacir yani Mekkeli Kureyşli Müslümanlar ve arada Farisi ve Zencilerde var fakat ana unsur “Ensar” ve “Kureyş” tir. -Burada iki kitleyi karşılaştırmadan çok Ensar’ın Türkiye olarak bizi daha iyi ifade edebileceğinden “Ensar Medeniyeti” üzerine durulmuştur ve projede bu minvalde ele alınacaktır. -Ensar her yönüyle medeniyetin zirvesini temsil eder. Yardımsever, alçakgönüllü, çalışkan, mücadeleci, sadık, paylaşımcı, diğerkâm, sosyal, adaletli kısaca “ahseni takvim” üzerine yaratılmışlardır. İnsanların Kur’an-ı Kerim’le ete kemiğe bürünmüş haline Ensar denir.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke fetih edildiği zaman Mekke’de kalmayıp Medine’yi, açıkça Ensar’ı tercih etmesi, bize medeniyet inşasında Ensar Müslümanları tek tek, her yönüyle inceleyip şu an dünyada da yeniden inşa etmemiz gerektiğini bize hatırlatır.
  Böylece yeni bin yılda medeniyetimizi Ensar zihniyeti üzerine inşa etmeliyiz.

  Projenin Gerekçesi

  Ülkemizde et ve kemik gibi birbirine bürünen; Çanakkale’de beraber çarpışıp aynı mezara düşen Türk ve Kürt olan iki kardeş ırk ne yazık ki kökü dışarıya dayanan çeşitli menfaat şebekeleri tarafından İslam kardeşliğinden uzaklaştırılarak kin nefret tohumları ekilmek suretiyle birbirine düşman edilerek kardeşkanı dökülmesine sebep olunmuşlardır. Oysa Türkler ve Kürtler Medine’deki Evs ve Hazrec kabilesi gibidir. Peygamber efendimiz bu iki kabileye, onlara artık siz Ensar’sınız dedi ve Ensar oldular. Ensar olmadan Evs ve Hazrec kabileleri sürekli birbirlerini öldürüp savaşıyorlar, ırkçılık ve asabiyette o kadar ilerdeydiler ki mezarlarını dahi sayıp ataların çokluğuyla övünüyorlardı. Ensar olduktan sonra asla bir daha Evs ve Hazrec isimlerini kullanmadılar ve Ensar oldular. Anadolu Medine’nin izdüşümüdür. Anadolu Kürtleriyle, Türkleriyle ENSAR olmalıdır.

  Son yıllarda da Orta-Doğu ülkelerinde Arap Baharı altında çıkarılan karışıklıklar neticesinde binlerce Müslüman kardeşimiz canından olmuşlardır. Keza binlercesi de Suriye başta olmak üzere ülkemize sığınmışlardır. Bizlere düşen zulümden kaçan bu kardeşlerimizi Ensar gibi ağırlamak ve onlara Muhacir gibi davranmaktır. İşte Türkiye’nin bu ahvalde dahi Ensar konumunda bulunması bizi Türkiye başta olmak üzere, bütün İslam âlemini Ensar zihniyetine sahip bir medeniyette ittifak sağlamalarına yol açacak bu projeyi oluşturmaya sevk etmiştir.

  İşte biz İslam medeniyetini bu yeni binyılda ENSAR ZİHNİYETİYLE inşa etmeliyiz.

  Projenin Uygulaması

  Projemizin elle tutulur bir proje olabilmesi için yani insanımıza yararının dokunabilmesi için sabırlı, azimli ve sebatkâr olacağız. Hemen içi boş bir şekilde iki-üç reklam yapıp ve iki-üç ünlü konuşmacı ile bir sempozyum düzenleyerek projeyi sadece duyurmuş olur ve tahayyül ettiğimiz noktaya ulaşmadan projeyi bitiririz. Projenin uygulamasını “Şeffaf Kütüphane” adını verdiğimiz yapılarda “Ensar Zihniyeti” temelinde yapılacak olan küçük çaplı okumalar ve seminerler ile toplumumuza başta çocuk ve gençler olmak üzere aşılanmaya başlanacaktır. Bu şeffaf kütüphaneler bize Ensar Medeniyeti inşası yolunda temeli sağlam olan, ahlaklı, mütevazı, olgun kısacası insan-ı kâmil bireyler yetiştirmemize vesile olacaktır. Böyle kısa dönemde bu faaliyetleri sürdürürken uzun dönemde de Ensar Medeniyeti ’nin inşasına giden yolu açmış olacağız. Ve inşa’Allah yetişecek olan bir nesil ile bu medeniyet sağlam temellere oturmuş olacaktır.

  -Ensar zihniyetinin zirvede olduğu zaman Diyarbakır’da Dicle İlahiyat Fakültesi Öğrenci Derneğinin ev sahipliğinde 10 günlük ENSAR MEDENİYETİ PROJESİ adlı ENSAR PLATFORMU gerçekleştirilecek. Tüm dünya haber ajansları davet edilecek yurdun her tarafına afiş ve sloganlar asılacak konuyla ilgili herkesim bilgilendirilecektir. İslam kardeşliği temalı gösteriler filmler yarışmalar tertiplenecektir. Konu itibariyle “Hazreti Âdem’in Çocukları” temel çıkış noktası olarak ele alınıp insanların kardeşliği vurgusu yapılacaktır. Ülkemizden ve İslam dünyasından âlimler, kanaat önderleri, akademisyenler katılıp tebliğ ve tekliflerini sunacaklar. Doğu ve Batı Anadolu’nun entegrasyonunun sağlanması için projeler üretilecek ve bu projeler hayata geçirilecektir. Düşmanımız olan Cehalet- zaruret ve ihtilafa karşı Sanat- Marifet ve İttifak sunulmasının ardından ‘’Kardeşlik karnavalı’’ düzenlenerek binlerce insanın Diyarbakır’ın surlarına doğru yürüyüşle son bulacaktır.- (Proje’nin zirvede olduğu zaman bu zuhur edecektir)

  Projenin Devam Edilebilirliği

  Buradaki çalışmalar sekretarya eliyle kitap haline getirilip birçok dile tercüme edilip İslam dünyasına ulaştırılacaktır. Akabinde de dünya başkenti İstanbul’da ()vakıf kurulup İslam dünyasında öncelikle Afrika’da büyük araziler üzerine onlarca “ENSAR YAŞAM MERKEZLERİ” kurulacaktır. Anadolu, Balkanlar, Orta-Asya, Kafkaslar ve Uzakdoğu İslam ülkelerinde de ENSAR YAŞAM MERKEZLERİ oluşturulacaktır. Dünyanın neresinde ihtilaf ve geri kalmışlık varsa bu merkez oraya el atarak kalkınmasını sağlayacaktır.

  Projenin Uygulayıcıları

  Merkezi İstanbul da olacak şekilde kurulacak bir terbiye merkezinde; İslam dünyasından seçilen kız ve erkek çocukları birebir eğitimle en kaliteli hocalarla şehzade usulüyle eğitilecektir. İslam ahlakıyla ahlaklanmış ve fen ve teknolojik bilgilerle donatılmış bu gönüllü neferler projelerin başına geçirileceklerdir.

  Projenin Maddi Boyutu

  Dünyada insanlık lehine olan projelerin desteklendiği bir gerçektir. Sadece İslam dünyasının maddi desteği bile bu projenin uygulaması için yeterlidir.

  Projenin Diğer İşlevleri

  Bu proje ile birlikte fakir ülkelerde su, tarım, hayvancılık, gıda, inşaat, eğitim ve sanayi faaliyetleri yapılacaktır. Bunlar projenin ilerleyen safhalarında daha da detaylandırılacaktır.

  Projeden Beklenenler(Sonuç)

   Ülkemizin otuz-kırk yıldır baş belası olan terör olayları bitecek Türk-Kürt kardeşliği yeniden tesis edilecektir.
   Ülkemizin terörle mücadeleye ayırdığı bütçe bu şekilde çok çeşitli hayırlı işlere yatırılacaktır. Zira en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır.
   Bu örnek uygulama tüm dünyaya huzur ve barış getirecektir. Dünya kamuoyuna bir “terör ve şiddet” dini olarak tanıtılan Müslümanlığı bu proje ile biiznillah “sevgi ve hoşgörü” dini olarak tanıtacağız.
   İnsanların ölümü için yapılan yatırımlar insanı yaşatmak için yapılacak yatırımlara dönüşecektir. Ki Şeyh Edebali’nin bu konuya dair tarihe geçen müthiş bir de sözü vardır: “ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ”.
   Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminde sevgi ve güven ortamı tesis edilmiş olunacaktır.

  ULUSLARARASI KALKINMA VE MEDENİYET VAKFI / / İSLAM DÜNYASI KALKINMA VE MEDENİYET VAKFI(İDÜKAM)

  Projenin Konusu(Özet)

  Başta Türkiye olmak üzere İslam’dan yana taraf olan belediyeler ile İslam ülkelerindeki özgürlükçü ve İslam Medeniyetinden yana olan belediyeler veya Gayri-Müslim ülkelerdeki Müslüman azınlıkları temsil eden belediyelerin bir vakıf çatısı altında bir araya gelerek; geri kalmış, yoksul ve maddi kaynaklarının yetersiz olduğu İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizi bir “Ensar” zihniyetiyle sahip çıkarak onların ve bulundukları beldelerinin istihdam ve yatırım projeleriyle kalkındırılması.

  Projenin Gerekçesi

  İslam dini kardeşliği, sevgiyi, muhabbeti, dostluğu, yardımlaşmayı ve dayanışmayı emretmektedir. Fakat günümüz koşullarında baktığımızda bir tezatı yaşıyoruz şöyle ki; yerelde olduğu gibi genelde de bazı Müslüman beldelerin oldukça zengin olduğunu bir başka beldenin ise fakirlik ve fukaralıktan bizar olduğuna şahit oluyoruz. Bu yaman çelişkiden kurtulmanın yegâne çaresi Allah’ın rızasını gözeterek “Ensar” ruhunu yeniden ihya etmeliyiz.

  Biz Müslüman’lar ilahi kelamı dinlemek ve onun buyurduğu emirler doğrultusunda ahvalimizi ve amellerimizi yönlendirmek zorundayız. İşte bu amaçla hasleten maddi durumu iyi olan AK Partili Belediyelerinin öncülüğünde bir vakıf kurularak ve bu vakıf bünyesinde bir fon oluşturarak bu fondan ihtiyacı olan İslam beldelerindeki insanlara maddi manevi yardımların yanında eğitim, iş yatırım ve dolayısıyla istihdamın gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

  Projenin Uygulaması

   Merkezi İstanbul olacak şekilde () Vakfı’nın kurulması
   Vakıf için yer tutulması
   Mütevelli heyetinin oluşturulması (Vakıf mütevelli heyeti kendisini bu işe adayacak olan belediye başkanları, belediye çalışanları ve akademisyen fikir adamlarından oluşacaktır.)
   Vakıf tüzüğünün oluşturulması ve geçici başkanının seçilmesi
   Mütevelli heyeti yönetim ve denetim kurulunu 5 yıllığına seçecek olup denetleme sonucu aksi bir durum söz konusu olduğunda kurulu lağvetmek yetkisinde olacaktır.
   Uygun bir bankada hesabın açılması
   Yurt genelinde basının bilgilendirilmesi
   Aidatın belirlenmesi
   Üyeliklerin yapılması
   Sekreterya ve diğer iş ve işlemlerin takibinin yapılması için yüksekokul-üniversite mezunu uzman kişilerden oluşmuş elemanların istihdam edilmesi
   Stratejik planlamaların yapılması
   Planlamalar doğrultusunda faaliyetlerin uygulanması
   İstanbul’daki çalışmalar sekretarya eliyle basılı materyaller haline getirilerek çeşitli yabancı dillere tercüme edildikten sonra tüm İslam beldelerine ulaştırılması
   Vakfın ana merkezinin İstanbul’ da olması ve () VAKFI tarafından ENSAR YAŞAM MERKEZLERİ kurulması…

  Vakıf bir ENSAR MEDENİYETİ modeli oluşturma gayreti içinde olacaktır ve dolayısıyla vakfın belli ana ilkeleri olacaktır. Bu ilkelere uymayan belediyeler vakfa üye olamayacaklardır. Vakıf üyelerini yıl içinde belli zaman aralıklarıyla toplantıya çağıracak hayata geçirilen faaliyetleri kayda geçirecek, bitmemiş yatırımları hızlandıracak ve yeni yatırımların planlamalarını yapıp devreye koyacaktır.

  Projenin Devam Edilebilirliği

  Üye belediyelerin aidat ödemeleri ile elde edilecek paralarla havuz oluşturulacak olup bir finans(FAİZSİZ) kurumunda değerlendirilecektir. Tüm harcamalar bu havuzdan sağlanacaktır. Harcamalar mutlak suretle projelendirilecektir. Projesi olmayan hiçbir yatırım yapılmayacaktır. Bu projeler mütevelli heyetin tasdiki sonucu uygulama alanı bulacaktır.

  Projenin Uygulayıcıları

  Merkezi İstanbul da olacak şekilde kurulacak bir terbiye merkezinde; İslam dünyasından seçilen kız ve erkek çocukları birebir eğitimle en kaliteli hocalarla şehzade usulüyle eğitilecektir. İslam ahlakıyla ahlaklanmış, fen ve teknolojik bilgilerle donatılmış bu gönüllü neferler projelerin başına geçirileceklerdir.

  Ensar Yaşam Merkezlerinin Esas İşlevleri

  Ensar Yaşam Merkezleri fakir Müslüman ülkelerde su, tarım, hayvancılık, gıda, inşaat, eğitim ve sanayi gibi daha birçok alanda faaliyetlerini yasal olarak yapacaktır.

  Projeden Beklenenler

   Müslüman ülkeler arasında birlik ve beraberlik ruhu canlanacak, yardımlaşma ve kaynaşmanın verdiği mutluluk hem çalışanları motive edecek hem de İslam kardeşliğini perçinleyecektir.
   Sahiplenme duygusuyla dünya kardeşliği yeniden tesis edilecek
   Müslüman beldeler kalkınacak.
   Bu örnek uygulama tüm dünyada huzur ve barış getirecektir.
   İslam dininin bir “sömürü” dini olmayıp “kardeşlik” dini olduğunu tüm dünya görecek ve tasdik edecektir.

  ŞEFFAF KÜTÜPHANE

  Şeffaf Kütüphane Nedir?

  Ülkemizde bulunan kütüphanelerin haricinde yapılacak olup yine il ve ilçelerde bulunan kütüphanelere destek olmakla birlikte ayrıca bir takım sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği ve kapladığı alan olarak küçük, ekonomik ve projenin adını da aldığı “şeffaf” özelliklere sahip bir projenin somut bir unsurudur.

  Şeffaf kütüphaneler, yapılacak olduğu yerde ki(il/ilçe/köy) yaşayan halkın belirli yoğunluğunu taşıyan ve kütüphanenin bulunmadığı alanlarda başta küçük çocuklarımız olmak üzere (18 yaş ve altı) zaman içerisinde toplumun tümüne hizmet verebilecek küçük, maliyeti az, ancak milletimize ve devletimize geri dönüşümünün oldukça yüksek olacağı bir sermaye teşkil etmektedir.

  Şeffaf Kütüphane’nin aşağıda örnek tasarımları çizilmiştir. Tasarımın dışında daha farklı başka tasarımların yapılması mümkün olmakla birlikte eklemeler veya çıkarmalar yapılabilir.

  Şeffaf Kütüphane Projesi Nasıl Uygulanır?

  Şeffaf Kütüphane projesi kapsamında şehirlerin çeşitli yerlerinde konumlandırılacak olan yapılar oradaki halk ve başta gençlerimiz olmak üzere hem kütüphane vasfıyla kitap/kaynak temini hem de bir eğitim-öğretim/seminer yeri vasfıyla muhabbet yuvası olarak faydalanmasını sağlamayı düşünüyoruz.

  Küçük miktarda yer kaplayan Şeffaf Kütüphanelerde ders çalışılabilecek, kitap okunabilecek sade bir ortamın bulunmasının yanı sıra yeni bir medeniyetin temellerinin atılacağı seminer ve derslerde verilecektir. Dersleri alanında mütehassıs hocalar tarafından alacak gençlerimiz biiznillah yeniden dirilişe geçecek olan Ensar Medeniyetinin ilk neferleri olacaklardır.

  Çeşitli okuma gruplarının olacağı bu yapıda özellikle ülkemizin gençlerinin sıkıntı çektiği ve sınavlarda da en düşük netlere sahip olduğu fenni ilimlere yoğunlaşacak olup bu ilimlerin yanı sıra zihni dinlendiren çeşitli faaliyetlere de(Tarihi/Turistik mekânları geziler, Şiir/Kompozisyon yarışmaları vs.) yer verilecektir.

  Şeffaf Kütüphane Projesi Neden ve Niçin Yapılmalıdır/Uygulanmalıdır?

  Bir işi yaparken neden ve niçin sorusunu sormadan yapıyorsak eğer kime ve niye hizmet edeceğimizi ve amacımızın, gayemizin ne olacağını sorgulamamış oluruz. Şeffaf kütüphanelerin neden ve niçin gerekli olduğunu projenin ilgili yerlerinde ki istatistiki verilerden bakılarak da anlaşılabilir. Kitap okuma yönünden ciddi sıkıntılar içerisinde olan bir toplum olarak önce kitap okuyarak yaşamımızı anlamlandırıp daha sonra tefekkür edip bizi yoktan var eden Allah’ın emirlerini ve yasaklarını gözeterek Ya-Aliyy ismi şerifi ile ilim yolunda ilerleyenlerden olmalıyız. Bu gaye doğrultusunda doğru yöntemle ve Hak ve hakikat ile ilerlersek batılın ve aklın önüne geçmiş olup bu Hak ve hakikat yolunda biiznillah Allah’ın rıza gösterdiği her alanda muzaffer olacak bir neslin yetişebilmesine vesile olmuş olacağız.

  Ülkemizin ve Müslüman âleminin aklı ön planda tutan batılı ülkelere nazaran maddi yönden geri kalmışlığı ve manevi yönünü de onların ilerlemelerini akla bağlayıp onlara bel bağlayıp hakkı ve hakikati unutup yollarında giderek manevi yönden de geri kalan başta ülkemiz olmak üzere Müslüman devletlerin toplumlarınca bu geri kalmışlıktan kurtulabilmeye çözüm sunmak ve bu sunduğumuz çözüm uygulanabilirse çok değil çeyrek asır sonra dünya ya başta ülke devletimiz olmak üzere Müslüman devletlerin şekil vereceği görülecektir.

  Şeffaf Kütüphane Projesinin Gaye-i Hayali Nedir?

  Toplumun yeniden sevgi ve güven içerisinde yaşayabilmesi ve birbirini hoşgörü ile karşılayabilmesi ve başta ülkemiz daha sonra İslam âlemi olmak üzere tüm dünyada Ensar zihniyetine sahip medeniyetin inşası için Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında ona su taşıyan karınca misali bu kutlu yolda ilerlemektir.

  Neden e-Kitap Değil de Basılı Kitap Okumalıyız?

  Projenin ilgili bölümünde e-kitabın insan sağlığına ne gibi zararları olduğunu ortaya koymuştuk. Bizim hedeflerimizden biri de kitap okuyan kesimin e-kitaba bağımlı olmasını engellemek ve e-kitabın zararlarından sakındırarak basılı materyallerden kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır.

  Genel Değerlendirme ve Sonuç

  Bir çocuk/genç/birey düşünelim ki maneviyatın yok olmak üzere olduğu, her şeyin maddesellik üzerine kurulu olduğu, insanların çıkarcı tutumlarının ön planda olduğu, merhametten maraz doğduğu vel hâsıl kelam insanın “insan” vasfına erişemediği bir dünyada yaşadığını düşünelim. Aile kavramının kendini modern(!) zanneden ülkelerde(Avrupa) gün geçtikçe eridiği ve maalesef ki yavaş yavaş bizim ülkemizde de yuva kurmanın bariz bir şekilde değer kaybettiği(evlenmeler, boşanmaları son istatistiki verilere göre geçti) gözler önündedir. Eğitim sisteminin de açıkçası pek iç açıcı şekilde ilerlediği söylenemez ve hala eğitimimizi insanı makineleştirme üzerine kurulu, insanı duygularından arınmış bir varlık gibi ortaya koyan bihevyorist sistem ile yürütmekteyiz –maalesef-. Biz bu ahvali nasıl değiştiririz? Biz bu gidişatı nasıl durdur, önüne geçer ve yeni bin yılda dünyaya nizam verebilecek bir medeniyet içerisinde yaşayacak nesil nasıl yetiştirebilirizin gaye-i hayaline sığınan, vatanını milletini canı pahasına seven bireyler olarak bu proje ile başta vatanımıza daha sonra da bütün İslam âlemine çözüm getirme derdine büründük.

  Şeffaf Kütüphane-Türkiye’de- ve İslam Dünyası Kalkınma ve Medeniyet(İDÜKAM) Vakfı ile -İslam dünyasında ise Ensar Yaşam Merkezleri ile- Ensar medeniyetini yeniden inşa etme yolunda bizler bireyi önce birey yapan ve daha sonra onu merhale merhale insan-ı kâmil olma yoluna iten bir sistemi/düzeni oluşturma ve gerçekleştirme niyetindeyiz. Niyetimizin amele dönüşmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder ve bu kutlu yolda ilerleyebilmemiz için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’miz den destek bekleriz.

  Saygılarımızla…

  Kemal ŞİMŞEK Salih AĞRAK Kadir YAVUZ
  Proje Teknisyeni Proje Teknisyeni Projenin Düşünce ve
  Fikir Emekçisi
  05364929569 05057702158 05423387759
  02245721060

 7. Yapacağınız işlerde İslamın vahdetini esas almanızı sizlere tavsiye ederim.Aksi durumda yapacağınız amellerin boşa çıkacağını haber veriyorum.Şii leri kardeş bilin.Konuşulup tartışılması gereken konuları uygun platformlarda aşağılama olmadan gerçek bilgiyi esas alarak uygulayın.Sizi Yüce Allah a havale ediyorum.

 8. bu site kim tarafından kurulmuştur. Tevhidi bir bakış demişssiniz sadece bu..fakat sizleri daha yakından tanımamız için bir isim veya kuruluş vermemişssiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir