İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır

İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır

Kemalistlerin “Herkesin, anısı önünde saygıyla eğileceği bir devlet adamı, bir dünya büyüğü, onur anıtı ve ulusumuzun göğsünde kıvançla taşıdığı iki madalyadan biridir…” dediği İsmet İnönü, Chp’li künyesinden baktığımızda M. Kemal’den önce ilk Amerikancılardandır.

Halide Edip gibi isimlerin de bulunduğu “Amerikan Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin Türkiye üyelerince Millî Mücadele yıllarının başında Türk devletinin Amerikan mandasına girmesini teklif edenlerin arasındaydı.

Prof. Dr. Cemil Koçak’ın “Resmi Tarihe Meydan Okuyorum” kitabına göre İnönü, mandacıların teklifini destekleyenler arasındadır. “Eğer Anadolu’da halkın Amerikalıları herkese yeğ tutuğu yolunda Amerikan milletine başvurulsa, pek çok faydası olacaktır deniliyor ki, ben de tamamıyla bu kanaatteyim. Bütün memleketi parçalanmadan Amerika’nın denetimine bırakmak, yaşayabilmek için tek çâre gibidir” diyordu. İkinci Dünya Savaşı sonunda “Almancılığı” bırakıp, Türkiye’nin yönünü Amerikancılığa çeviren odur. Okumaya devam et

Share Button

TAKİPMARAS.COM SİTESİNDEN AÇIKLAMA

AÇIKLAMA-5-YOLSUZLUK ARŞİVİ OLUŞTURUYORUZ

1-Merkezdeki üç belediye başta olmak üzere tüm kamu kurumları hakkında yolsuzluk arşivi oluşturuyoruz. Her türlü yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, iltimas, irtikap, zimmet ile ilgili arşiv çalışmamız başladı.

2-Yolsuzluk ve benzeri belge ve bilgisi olanların bize müracaat etmesini istiyoruz.
Okumaya devam et

Share Button

TAKİPMARAS.COM SİTESİNDEN AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Sitemizin temel maksadı; Kahramanmaraş’ta MEDENİYET ŞEHRİ inşasına dönüktür. Bu çerçevede;

1-Sitenin kuruluş süreci devam etmektedir.
2-Ekim ayı sonuna kadar temel metinlerin yüklemesi yapılacaktır.
3-Kasım ayından itibaren hem temel metinlerin yüklemesi devam edecek hem de günlük yazılar başlayacaktır.
4-Kahramanmaraş tüm yönleriyle ele alınacak, MEDENİYET ŞEHRİ inşası için her mesele tetkik ve telif edilecektir.
5-Medeniyet Şehri inşasına dönük her türlü engelin üzerine, en ağır şekilde gidilecek; vali, belediye başkanı, parti yetkilileri, bürokratlar ila ahir tamamı gündeme gelecektir.
6-Medeniyet Şehri inşasına dönük katkıda bulunanlar desteklenecek, engel olanlar istifa edinceye kadar takip ve tenkit edilecektir.
7-Memleket, millet, devlet ve medeniyet lehine çalışmayan, aksine engel olan siyasetçiler; hayatlarında görmedikleri ve hayal bile etmedikleri bir FİKRİ TAARRUZLA karşılaşacaklardır.
DUYURULUR…

Siteyi takip için; www.takipmaras.com

Share Button

Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına

Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına

Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına… Fakîr, İsmail’in adanmışlığına tâlib.

Hacc sûresi, 37. âyetin buyurduğu üzere, “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi…”

İsmail’den düşen eti yemek şeriat’in emri. Fakat asıl gaye Hz. İbrahim’in ve İsmail’in imtihanındaki mânaya mazhar olmak.
Okumaya devam et

Share Button

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 28. SAYI FİHRİSTİ

FİHRİST

Takdim///Editör
İhya usulü///Haki DEMİR
Çetin bir mesele, İhya…///Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
İhya müessesesi olarak tasavvuf///İbrahim SANCAK
Müesseselerin ihyasında tasavvuf///Nurettin SARAYLI
Medeniyetimizde çınarın tasavvufi anlamı///Ahmet Doğan İLBEY
İlim telakkimizin ihyası///A.Bülent CİVAN
İhyada mana-suret münasebeti///Ünal YILMAZ
Nasıl bir ihya hareketi…///Salih Kerem TÜRK
Kitap tetkiki (İslam medeniyet tasavvuru-1-)///Ünal YILMAZ

Derginin “e-dergi” formatını istemek için
OSMAN GAZNELİ
osmangazneli@gmail.com

Share Button

TETKİK İLİMLERİ

TETKİK İLİMLERİ

(Terkip ve İnşa dergisi 7. sayı)

Nispi ilimlerin gövdesi tetkik ilimleridir, başı terkip, ayakları ise tatbik ilimleridir. Tetkik ilimleri; terkip ilimleri marifetiyle “Mutlak İlim” ile münasebet kurar, tatbik ilimleri ile hayata nüfuz eder. Terkip ilimlerinden temel tasavvuru, yani bilgi ve ilim telakkisine dair çerçeveyi ve kuşatıcı hükümleri (ölçüleri), tatbik ilimlerinden ise uygulama neticelerini ve tecrübeyi alır, terkip ilimlerinden aldığı temel mikyaslarla (nispet ölçüleriyle) tecrübeyi harmanlar, yoğurur, tertip eder ve keşif hamlelerini mayalar. Tetkik ilimleri; dikey tasnif silsilesindeki deveranı sağlar, böylece bilgiyi dondurmaz, durdurmaz, mütemadi bir hareketliliğe kavuşturur ve canlı tutar.
* Okumaya devam et

Share Button

MEDENİYET AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI

YENİ İLİMLERİN KURULUŞU

Medeniyet Akademisi kadrolarının külliyatı 200 kitaba ulaştı. Mesele sadece kitap sayısıyla alakalı değil, hem mevzu hem de muhteva itibariyle müstesna çalışmalar yapılıyor. Yeni mevzular keşfediliyor ve her mevzu derinliğine ve genişliğine kuşatıcı bir bakış ve anlayışla tetkik ve telif ediliyor.
Fikri yığınağımızın artması, artık “yeni ilim” dallarının kurulması zamanının geldiğini gösteriyor. Bu sebeple Medeniyet Akademisi kadroları, mevcut fikri yığınağın oluşturduğu muharrik kuvvetle, yeni ilim dalları kurulması için altyapı çalışmalarına başladı.
* Okumaya devam et

Share Button

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ 4. SAYISI ÇIKTI

DERGİNİN KAPAK KONUSU:KARARGAH KUŞATMA ALTINDA

FİHRİST
Takdim/ Editör
“Üniversal” kuşatma/ Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Türkiye’nin Suriye’den kuşatılması/ Ömer Faruk SANCAKTAR
Türkiye’nin karargah olmasını engelleme hedefi/ Osman GAZNELİ
Suriye-Irak sarmalında medeniyet kuşatması/ Haki DEMİR
Medya ile kuşatma (İslamcı medya kuşatması)/ İbrahim SANCAK
İlim ve Tefekkür kuşatması/ Nurettin SARAYLI
İran ve Şia güçlerinin kuşatma teşebbüsü/ Yavuz Selim SİLAHTAR
Oryantalist (İtikadi) kuşatma/ Osman Kürşat BUHARALI
Paralel örgütle kuşatma teşebbüsü/ Ebubekir Sıddık KARATAŞ
Muhalefetle kuşatma teşebbüsü/ Baybars OĞUZHANOĞLU
Gizli mahfillerle kuşatma teşebbüsü/ İlyas TAŞKALE
Kuşatma altındaki mütefekkir/ Ünal YILMAZ
PKK ile kuşatma teşebbüsü/ Ramazan KARTAL
Araplar Osmanlıya ihanet etti mi?/ Şevki KARABEKİROĞLU
Türkiye’nin ilerlemesinin durdurulması/ A.Bülent CİVAN
ABD’nin kuşatma teşebbüsü/ Alihan HAYDAR
İstihbarat kuşatması/ Ahmet SELÇUKİ
Silah fabrikası müdürünün casusluğunun düşündürdükleri/ Hasan Hüseyin TUNÇ
Karargah için stratejik müessese, Medeniyet Akademisi/ Mehmet Emin KONYALI
İslam birliğinin önündeki engeller-1-/ Abdülhamit HALEBİ
Dünya görüşü ve adalet/ Remzi TEMİZKALP

***

Derginin PDF şeklini isteyenler Ebubekir Sıddık Karataş ile irtibat kurabilir
ebubekirsiddik2000@gmail.com

Share Button

AYNAYA BAKMAK MARİFETTİR

Aynaya bakmak marifettir

Hâşâ huzurdan, “Yâ Muhammed ne çirkinsin. Senin gibi çirkin adam görmedim” diyen lânetli Ebû Cehil’e, Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm “Haklısın” buyuruyor.

O lâin beşerden sonra, “Yâ Muhammed! Bu dünyada senden güzelini göremedim. Sana baktıkça içime huzur doluyor” diyen Hz. Ebûbekir’e de “Haklısın” diye hitap buyuruyor.

Sahabeden birisi soruyor: “Yâ Resûlullâh, Ebû Cehil geldi ‘ne kadar çirkinsin’ dedi, ‘haklısın’ dediniz; Ebûbekir geldi, ‘ne kadar güzelsiniz’ dedi, ona da ‘haklısın’ dediniz. Bunun hikmeti nedir?”

Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm’ın cevabı bütün insanlığın gönül evine mesaj hususiyeti taşımaktadır: “Kişi kendisi nasılsa, karşısındakini de öyle görür. Ben Allah’ın cilaladığı bir ayna gibiyim. Ebûcehil baktı kendisini gördü ve çok çirkinsin dedi, haklıydı. Ebûbekir baktı o da kendisini gördü, çok güzelsin dedi, o da haklıydı” buyurur. (Ali Eren, Dinî Hikâyeler / Kıssadan Hisseler)

Aynası kırık, yâni gönül gözü kör olan Ebû Cehil o kutlu zamanda Allah’ın güzelliğinin Hazret-i Peygamberimizin aynasında görüleceğini bilememiş bir nasipsiz.

Bu sulbden gelen modern zâmanın Ebû Cehilleri de, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin “Âyinedir bu âlem, her şey Hakk ile kaim / Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim” sözünü idrak edemiyorlar.

EBÛ CEHİL’LE HZ. EBUBEKİR’İN AYNAYA BAKIŞI AYNI DEĞİL

Bu ulvî hâdiseden öğreniyoruz ki, Efendimiz s.a.v.’ın aynasında Ebû Cehil’le Hz. Ebûbekir’in gördükleri aynı değil. Demek ki aynaya bakmak marifetmiş.
Başkasına ayna olmak da, aynaya bakmak da kalp temizliğiyle alâkalı. Niyâzî-i Mısrî Hazretlerinin dediği gibi:

“Halk içre bir âyîneyim herkes bakar bir ân görür / Her ne görür kendin görür / ger (eğer) yahşi ger (eğer) yaman görür.”

Share Button

İlimlerin Tasnifi ve Terkip Üzerine Düşünceler

İLİMLER TASNİFİ VE TERKİP ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

(Terkip ve İnşa dergisi 5. sayı)

Ezeli ve ebedi ilim sahibi Allah( c.c)’tır. Mutlak manada Alim (bilen) de O’dur. Alemler yaratılmadan önce de Allah’ın ( c.c ) ilminde vardı. Her şey yok olsa da O’nun ilminde yaratılmışın bilgisi var olacaktır. Mutlak ilmin sahibi olan Allah (cc), bilgiyi ve bilgi edinmenin yollarını da yaratmıştır. Müslümanlar Alim ve ilim sıfatlarını kullanırken mecazi anlamda kullanırlar, mutlak bilen manasında değil. Okumaya devam et

Share Button

“Çaldım yârin kapısın…”

“Çaldım yârin kapısın…”

Tasavvuf menşeli türkülerimizi ibadetlerden sonra zikir gibi dinleyip ulvî cezbeye kapılanlar “Seher vakti çaldım yârin kapısın” türküsünü bilirler.
İdraki ve gönlü modern zaman zihniyeti ile kirlenen nesil, üzülerek belirtelim ki bu aziz türküyü sıradan bir mûsiki olarak dinleyip nefsî haz ve neşesine meze yapıyor.

Ali Yurtgezen hoca, kalbimizdeki pasları silip gönlümüze ayna olan “Evin Mahremi Olmak” kitabında Âşık Âgâhî’nin türkülere beste olan “Seher vakti çaldım yârin kapısın” diye başlayan şiirini “Çıka geldi bir gözleri sürmeli” başlığıyla şerh etmiş.

Şerhten hülâsa ettiğimiz satırları bu aziz türkü eşliğinde huşû ile meşk ettiğimizde gönlümüzün âbad olacağı muhakkaktır:
Okumaya devam et

Share Button

Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-

Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-

Ali Yurtgezen hocanın “Evin Mahremi Olmak(Beyit Şerhleri)” kitabının Semerkand Yayın Grubunun Eşik Yayınları’ndan çıktığını duyurmuştuk.
Yukarıdaki başlıkla yaptığımız girizgâhı, ikincisi olan bu yazımızda da hafıza tazelemek için tekrar ediyoruz:

Divan Edebiyatı’nın en seçkin beyitlerinin şerhlerinden meydana gelen ve “Evin Mahremi Olmak (Beyit Şerhleri” ve “Fuzûlî’nin Musammat Gazeli yahut Bir Vuslat Hikâyesi” başlıklarıyla iki bölümden oluşan bu muhterem kitap gönlümüzü, dilimizi ve fikrimizi âbad edecek, güzelleştirecek, edepli kılacak mâna ve bilgilerle dolu.
Okumaya devam et

Share Button

University Paper Topics

Faculty Support for that Over 50 Group

For What Reason Do I Need grammarservices.com?

English is the language of international interaction , and all of us speak English regularly for a variety of purposes . Among the essential complications which many learners, instructors, copywriters , hired professionals and business people experience is the necessity to show excellency in English writing . There comes a clear inconsistency : on the one part , just some of those that practice the language for a job and learning italian spell check achieve the Net – grammarservices.com is sure to make your style more attractive and writing grammatically correct .

Searching for plagiarism using grammarservices.com

One of the recent novelties in the digital sphere is a checking tool for plagiarism. In order to understand the essence of the tool, it will be useful to check on two major issues : why plagiarism tools have been created and why to check paper for plagiarism . All the online and paper-based content that can be accessed by learners or professionals is the author`s property. Copying any piece of the text while citations are not provided is the same as to illegal appropriation . Plagiarism software is a software that analyzes the files under checking to detect similarities with the online content . Plagiarism detectors is recommended for various users of the software :

 • Scholars – perform plagiarism checking on a regular basis any time you prepare researches or other papers.

  This calls for information that doesn’t stroll from the primary level and that remains on-track.

  “ in case I never check my paper for plagiarism , instructor will certainly perform checking for me ” – this is the scholar`s say .

  Early healing tests with omega 3 pufas show symptomatic improvement.

  All professors tend to give lower marks on condition that at least the slightest portion of appropriation was detected . It is worth noting that plagiarism can frequently be accidental here is why it is best to turn it to the free checker of plagiarism for learners – grammarservices.com to ascertain the turned document \ the file content is truly unique .

 • Educators – when one permanently encounters incorrect citing together with direct copying most of the time , online plagiarism tool will help to spend minimal time looking for problems and providing reasonable marking. grammarservices.com is a costless plagiarism checker for educators , by having which a teacher can identify different ways of plagiarism (including find-replace, clones, remix, hybrid, recycling, etc.)
 • Authors – examine articles , releases or a variety f many different texts for originality , it is recommended to use a grammar and plagiarism checker . Plagiarized files prepared by copywriters can result in large penalties combined with the damage on reputation .
 • Businessmen – people from this category prefer to have a plagiarism checking tool when they have a need to create some piece of original content for the company services.

How to choose the most trustworthy plagiarism tool? One can correct my grammer choose among dozens of similar tools available that have similar characteristics . However , the checkers vary in terms of application , comfort and efficiency .

It is undertaking the groundwork to become the very best economy, quickly enough.

The main points which one can pay attention to are that the service is to be available online and that it must be costless. Concerning the effectiveness , you cannot make sure of it until one tries .

Winterson is a cult figure, and art objects bears all a high priestess’ instructions’ markings .

grammarservices.com is trusted to be the one of the best web-based software aimed at checking the content originality. Use the online solution and check the quality on your own !

How can one use a plagiarism detector ? With grammarservices.com it is the work of seconds : one only has to enter one`s content into the checking field or transfer the file that has to be checked . The detector is to do the whole checking procedure for you and will provide you with the final decision as soon as possible .

Key characteristics of grammarservices.com

To learn more about the rich opportunities which the checking tool provides to all the interested parties, check the list of options \ features below:

 • Finding grammar-based, punctuation, spelling and stylistic mistakes.
 • Fixing all types of errors in dependence to the directions , when necessary .
 • Recognizing formal and informal kinds of writing .
 • Providing reasonable suggestions on text stylistics.
 • Detecting replied words and phrases and improperly used pieces.
 • Is possible to be applied with any Internet browser with the same effectiveness as Office programs .
 • Discovering various kinds of unoriginal content .
 • Determining the prevent of plagiarized content within the file .

grammarservices.com is the best choice for anybody that feels a necessity to advance his writing style and to become convinced in its entire originality .

Share Button

Aldatan Cumhuriyeti anlatan kitap: “Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” (2)

Aldatan Cumhuriyeti anlatan kitap: “Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” (2)

Kemalist tarihin yalanlarını ifşa eden Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan’ın “Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” kitabından M. Kemal’in başkanlığında ilk meclisin açılışı özellikle cuma gününe getirildiğini, hatm-i şerifler, Buharî-i şerifler okutulduğunu, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde M. Kemal’in de olduğu bir cemaatle cuma namazı kılındığını, câmiden sonra önde dinî semboller taşıyan ulemadan kişiler olmak üzere Meclis binasına gidildiğini, M. Kemal’le vekillerin hilafet ve saltanatın, vatanın ve milletin istiklâlinden başka maksat gütmeyeceklerine yemin ettiklerini etraflı bir şekilde öğrenmek mümkün.

Yakın tarihin hakikatlerini yeni bilgilerle son derece cesur bir şekilde işleyen kitaptan vesayet rejiminin cesaret edilememiş çivilerinin çekilebileceğine, milletin yanında yer alan siyasîlerin ve aydınların zihninde yeni ufuklar açacak olan üzeri örtülmüş meseleler en berrak şekilde anlatılıyor.

MİLLÎ MÜCADELE CİHATTAN İBARETTİR
Okumaya devam et

Share Button

Aksakalın Kitabı’ndan Anıtmezar Risâlesi

Aksakalın Kitabı’ndan Anıtmezar Risâlesi

19. Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli kitaptan okuduğum anıtmezar bahsini, devlet adamlarının millî şuurunu uyanık tutacağına inandığım için sadeleştirerek hülâsa ettim ki cümle Türk-İslâm âlemi istifade eylesin…
——————
Müslüman Türkler ve Müslüman kavimler tarihlerinin hiçbir döneminde önderleri için yapılan mezarlara mozole yahut anıtmezar dememiştir. Türbe yahut kümbet demişlerdir.

Kaşgar Türk ülkesinde zulme dönüşen inkılâpları yüzünden milletince sevilmeyen Sarı Kamalov adıyla zorba bir put önder vardı. Öldüğünde devlet bütçesinden yüklü tahsisatla yurt dışından getirilen ecnebi mimarlar eliyle yaptırılan mozole, yâni anıtmezar devlet protokolünde birinci derecede ziyaret edilmesi gereken resmî mekân olarak anayasa ile mecbur kılındı. O gün bugün laikleşmiş zümrelerle şeçkinler ve cumhurbaşkanları kimi zaman kerhen, bazen gönülden ta’zimde bulunuyorlar.

KAMALOV’UN MOZOLESİNİ ZİYARET ETMEK MECBURİDİR
Okumaya devam et

Share Button

MİLLETİN NUMUNESİ SOMALİLİ MAHMUD

Milletin nümunesi Somalili Mahmud

Somalili Mahmud’un Fikir Dükkânımızdan, yâni Cuma Kapımız’dan ayrılıp tahsil gurbetine çıkışıyla dostperest yüreğimden bir parça daha koptu gitti.

Fikir ve gönül tâlimi yapılan bu mekândan nice dostlar maddî gurbet, askerlik gurbeti, tahsil gurbetine çıktılar. Her giden yüreğimden bir parça koparıp gitti. Her gurbetçimiz gibi onun gidişiyle de Fikir Dükkânının dostluk divanından bir mâna, bir karakter, bir dostluk âbidesi eksildi gitti.

Kendini Şehr-i Maraş’tan sayardı. Kurban Bayramı öncesi Yüksek Lisan müracaatı için İstanbul’da iken, “Herkes memleketine gidiyor, sen Somali’ye mi gideceksin” diye sorduklarında “Bayramda mânevî ve fikrî memleketim Maraş’ta olacağım…” demiş.
Okumaya devam et

Share Button

HAYAT YAVAŞTI YAVAŞ YAŞARDIK ESKİDEN

Hayat yavaştı, yavaş yaşardık eskiden

Hayat yavaştı yavaş yaşardık modern olmadan önce. Hız nedir bilmezdik. Yavaş yaşandığı için dünya eskiden güzeldi. Hızlı yaşandığı için modern dünya çirkin ve gürültülü.

Yavaş yaşamalıydı Müslüman. Dinimiz emrettiği için ceddimiz yavaş yaşardı. Çünkü yavaş hayat Müslümanca hayattı. Gün doğumundan gün batımına kadar Allah’ın her gününü yavaş yaşadıkları için âsûde ve huzurlu olurlardı.

Yunus Emre yetmiş iki millete bir göz ile bakmayı, gönüller yapan dervişliğini yavaşlığın dergâhında kazandı.

Hacı Bayram-ı Veli yavaş hayatın huzur ü sükûn ikliminde yetiştirdi müridlerini.

Mimar Sinan yavaş yaşadığı için hayâl ve tasavvur etti yavaşlığın ve sükûnetin muhteşem eserlerini…

YAVAŞ YAVAŞ ÖLMEK İSTİYORUZ
Okumaya devam et

Share Button

İki hocamın biri düşünce piri: Ali Yurtgezen

İki hocamın biri düşünce piri: Ali Yurtgezen

Ey azizan!
Bilirisiniz ki iki şeye dayanamam: biri iyi yazı, ikincisi Fikir Dükkânıyla ilgili yazı ve mektuplar…

Şair ve fikir adamı Memduh Atalay, fikir ve gönül tâlimi yaptıran Dükkânının mâzisinden kareler aktarmış ki sırf fakirin inşirah bulan gönlü için değil anlattıkları. Bu hususta fakiri yadırgamayın. şahsî ve indî bir yazı değil bu. Bu ülkedeki her fikir ve edebî dergâhların müdavimlerinin yaşadığı hâllerdir. Bu sebeptendir ki ehl-i gönül ve ehl-i fikir olan her millet mensubuyla paylaşmakta fayda gördüm. Dostluğa ve bu ülkenin dostlukla kurtulacağına inananların bu yazıyı bu düşüncelerle okumasını dilerim:
Okumaya devam et

Share Button

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

Birçok sahada çalışmalar yürütüyoruz. Neşriyat sahasında kitap ve dergi çalışmalarımız başta geliyor. Fikirteknesi külliyatının kitap sayısı 150 adedi geçti. Bunların üçte ikisi kağıt basım olarak yayınlanmıştı, onlarca kitap yayınlanmayı bekliyor. Dergi sahasında Terkip ve İnşa dergisi neşriyatını sürdürüyor, Karargah dergisi bilmediğimiz bir sebeple yayınına son verdi. Bu iki dergi dışında birkaç dergi çalışması daha yapıyoruz, altyapılarını hazırladık, yayına başlayacak seviyeye geldi.
Bir problem var; tetkik ve telif çalışmalarımızın tamamını kağıt baskı olarak piyasaya sürecek maddi imkanlarımız yok. Mesele bir tane dergi ve üç beş tane kitap değil. Bugüne kadar kağıt olarak bastığımız yüz civarındaki kitabın yarısından fazlası bitti, ikinci baskılarının yapılması gerekiyor, ilk baskısı yapılacak yeni kitapların miktarı da o civarda. Kısacası ilk baskı ve ikinci baskı olarak yüz civarında kitap basmamız, altyapısını oluşturduğumu iki derginin de yayın hayatına başlaması gerekiyor.
Okumaya devam et

Share Button

“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…

“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…

Hayatımız kapılarla çevrili, kapılardan girer çıkarız her gün. Evimizin kapısı, işimizin kapısı, hükümet kapısı…

Kapı çok, zâhirî kapıdan bahsetmiyoruz. Gönlümüzü inşirah ettirecek, kalbimizi tezkiye edecek ulvî aşk ve mânevî tâlimle açılan kapılardır muradımız. Bu mânada kapı, tekke, sığınılacak gönül evi ve mânevî makam demektir.

Esasında Tek Kapı vardır, bütün kapıların Allah’a açıldığı kapı… Bütün kalplere hükmedenin yâni O’nun kapısına (c.c.) varmadan önce bir ehl-i dil’in, bir mürşidin, bir gönül efendisinin, bir dergâhın kapısında tâlim etmek lâzım önce.

BİR KAPI ARAMALIYIZ
Okumaya devam et

Share Button