DÜNYA DEVLETİ-3-İSTİHBARAT TEŞKİLATI-2-Fikir hareketi başlatmak

DÜNYA DEVLETİ-3-İSTİHBARAT TEŞKİLATI-2-Fikir hareketi başlatmak

Bir istihbarat teşkilatının ufku (zirvesi), başka ülkelerde “fikir hareketi” başlatabilmektir. En zor iş, başka bir ülkede, özellikle de kendisiyle yakın dini, kültürel, sosyolojik benzerlikler taşımayan bir ülkede fikir hareketi başlatabilmek en büyük istihbarat hamlesidir. Siyasi hareket, toplumsal hareket, kültürel hareket başlatmak, fikir hareketine nispetle daha kolaydır.

Bir ülkede fikir hareketi başlatabilmek, büyümesini sağlamak, hayatın her alanında güç sahibi yapmak, istikametini ise sürekli kontrol atlında tutabilmek, çok büyük bir iştir. Başlatmak kadar büyütmek, büyütmek kadar hayatın çeşitli alanlarına sirayet etmesini sağlamak, bunları yaptıktan sonra da istikametini sabit tutmak, dünyanın en zor işlerindendir. Özellikle fikir hareketlerinin istikametini sabit tutmak zordur çünkü bu hareketler sürekli fikirle meşgul olmaktadır. Fikirle meşgul olan bir hareketin istikametini sabit tutmak, zor kullanarak veya para ile mümkün değildir. Ancak fikir üreterek bu yapılabilir. Anlaşılacağı üzere, bir fikir hareketini başlatmak kadar sürdürmek de kesintisiz ve zengin bir fikir üretimi ile mümkündür. Yani bu meseleler teknik istihbaratçıların (ajanların) işi değildir.

Fikir hareketi doğurgandır, ilgili toplumda karşılık bulan bir fikir hareketi başlatabilmek, aynı zamanda siyasi hareket başlatmaktır, aynı zamanda kültürel hareket başlatmaktır, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik süreçleri başlatmaktır. Zaten bu sebeple fikir hareketi, bir istihbarat teşkilatının yapabileceği en zor ama en büyük iş ve hamledir.

(Not: Fethullah Gülen hareketini bir de bu gözle inceleyin, CIA ve MOSSAD yıllardır yatırım yaptı, öyle bir yatırım ki, tüm kaynakları ülkemizden toplandı. Hem de halkımızın en hamiyetperver insanlarından yardım toplandı ve ABD ve İsrail’e hiçbir maliyeti olmadı. Fethullah Gülen örgütü, halkımızın iyiliksever ve mütedeyyin insanlarının yardım kaynaklarını kendisi toplayarak, ABD ve İsrail aleyhtarı hareketlere gitmesini de engelledi, düşünebiliyor musunuz bir taşla kaç kuş vurulduğunu.)

*
Fikir hareketi oluşturmak için ciddi bir dünya haritası gerekir. Dünya haritasından kastımız, kendi ülkemizi merkez alan bir stratejik haritadır. Dost ülkeler, düşman ülkeler, tarafsız ülkeler gibi temel haritadan sonra, yine kendimizi merkeze alarak, dini harita (dini hinterlandımız), kavmi harita (kavmi hinterlandımız), fikri harita (fikir hinterlandı), siyasi harita (siyasi hinterlandımız), ekonomik harita (ekonomik hinterlandımız) gibi birçok alanda harita hazırlanması gerekiyor. Bu ve benzeri haritaların hazırlanması da yine sadece istihbaratçıların ve istihbarat çalışmalarının işi değil, fikir, bilim ve siyaset adamlarının oluşturacağı kurullar ve kurultayların yapabileceği iştir.

Dünyanın kültürel haritasını hazırlayamayan bir ülke, dünya devleti olamaz. Kültürel haritadan kastımız, kültür coğrafyaları, kültür kodları, hassasiyet yığınakları, dost düşman kutup algıları gibi bir çok özelliği içeren bir kültür haritası hazırlanmadan, fikri, kültürel, siyasi, toplumsal hareketler başlatmak mümkün olmaz.

*
İstihbarat teşkilatlarının bir fikir hareketi başlatması mümkün olmaz. İstihbarat teşkilatının ait olduğu ülkede yoğun bir fikir üretimi, fikir tartışması, fikir hayatı olmalıdır. Kendi ülkesinde hiçbir fikir hareketinin olmadığı, doğmadığı, yaşamadığı bir ülkenin istihbarat kadroları başka bir ülkede fikir hareketi başlatamaz. Aksi yöndeki bir iddia çok komik olur. Mesela Türkiye’de yoğun bir fikir hayatı, fikir tartışmaları, fikir meclisleri, tartışma platformları oluşmadan dünyaya fikir ihracında bulunmaya çalışması ucube bir iddiadır.

İstihbarat teşkilatı, sıfırdan bir fikir akımı oluşturamaz, ancak mensubu olduğu ülkede üretilen fikir akımlarını belli metotlarla ihraç eder. İstihbarat teşkilatı başka ülkeler için hazırlayacağı fikir hareketi operasyonlarını, kendi ülkesindeki fikir ve bilim adamlarıyla özelleştirebilir, kendi ülkesinde üretilen fikir akımlarını başka bir ülkenin şartlarına uygun hale getirebilir. Yapabileceği ancak budur, yoksa kendi teşkilat kaynaklarından bir fikir hareketi üretme imkanı yoktur. Çünkü bir fikir hareketi başlatmak, birkaç kitapla olmaz, binlerce kitap gerekir ve sürekli fikir üretimine ihtiyaç duyar.

İstihbarat teşkilatı, en iyi ihtimalle bir ülke için özel bir fikir hareketi başlatmak için bazı fikir ve bilim adamlarını istihdam eder. Bu durumda bile o ülkedeki insan kaynaklarından fikir ve bilim adamı yetiştiremediği takdirde operasyonu sürdürülebilir projeksiyon haline getiremez.

(Not: Fethullah Gülen’in neden fikir adamı yetiştirmediği veya yetiştiremediğine bu açıdan bakmakta fayda var. ABD ve İsrail için Türkiye “yabancı ülke”dir, yani kültürel, dini, siyasi, toplumsal anlamda kendilerinden tamamen farklıdır. Böyle bir ülkede “İslami hareket” kisvesi altında bir fikir ve cemaat kurmak istediklerinde, İslam’da derinliğine vakıf fikir ve bilim adamlarını kendi insan kaynaklarından oluşturamazlar, Türkiye toplumundan oluşturmaları gerekir, işte Fethullah Gülen tam olarak o kişidir. Fethullah Gülen’i bir şekilde devşiren CIA ve MOSSAD, başka fikir ve bilim adamı yetiştirmeye geçit vermez çünkü her fikir ve bilim adamı başlı başına bir risktir. Fikir adamı sürekli düşüneceği için, bir gün gelir, kendilerinin tespit ettiği istikametten ayrılır, devasa bir yatırım için bu riski göze almak zordur. Bu nedenle Fethullah Gülen terör örgütünde, başındaki adamdan başka fikir ve bilim adamı olmaz, olamaz, müsaade edilmez.)

*
Kültürel benzerliklere sahip ülkelerde (mesela İslam coğrafyasında) başlatılacak fikir hareketleri, kendi ülkemizdeki fikir hareketlerinin ihracı yoluyla yapılabilir. Türkiye’deki fikir hareketlerinin üzerinde bazı küçük değişiklikler yapmayı gerektirecek yerel özellikler olabilir ama neticede fikir ihracı geçerli bir yoldur.

Kültür dokusu yabancı olan ülke ve coğrafyalarda (mesela Avrupa, Amerika, Güney Afrika gibi) fikir hareketi oluşturmak daha zordur ve ince hesaplamalar gerektirir. Bunlar ayrı yazı konusu olarak işlenecektir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir