DÜNYA DEVLETİ-7-İSTİHBARAT TEKİLATI-6-Türkiye’nin istihbarat kaynakları

DÜNYA DEVLETİ-7-İSTİHBARAT TEKİLATI-6-Türkiye’nin istihbarat kaynakları

İsrail istihbarat servisi MOSSAD, dünyadaki tüm Yahudileri ihtiyaç duyduğu anda “ajan” olarak kullanabilmektedir. Gönüllü ajan istihdamı en fazla olan istihbarat teşkilatı bugün için MOSSAD’dır. Fakat Yahudilerin dünyadaki nüfus toplamları az olduğu için Yahudi ajan imkanı sınırlıdır. İsrail ve MOSSAD, Yahudi kavminin sayısal azlığını aşmanın yolu olarak, “Mason kuruluşlar” gibi yan kuruluşlar fikrini üretmiştir. Mason örgütleri doğrudan İsrail istihbarat servisine çalışan ve yerel halktan oluşan “gönüllü istihbarat ajanları”dır. Masonik örgütlenmelerle gönüllü ajan sayısı aşırı derecede artırılan MOSSAD, yine de doğal sınırlara sahiptir.

Türkiye dünyada en fazla gönüllü istihbarat ajanı ve kuruluşu bulacak ülke sıralamasında ilk sıraya yükselmiştir. İslam dünyasına dönük dış politikası, Müslümanların ve mazlumların haklarını koruyan liderliği, ciddi darbelere karşı direnebilmiş iktidar yapısı, yakın zamanda gitmeyeceğini gösteren seçim zaferleri, İslam ülkelerinde ve Müslümanların yaşadığı (azınlık olduğu) diğer ülkelerde ciddi bir “karargah” haline gelmiştir. “Karargah ülke” haline gelmek bambaşka bir olaydır, karargah haline geldiğiniz hinterlandın insanlarının size yönelmesi, sizden yardım talep etmesi, aynı zamanda size yardım edecekleri, sizin taleplerinizi yerine getirecekleri anlamına gelir.

Karargah ülke olmanın birinci şartı, bir dünya görüşünü, bir kültür evrenini liyakatli ve ehliyetli şekilde temsil etmek, ikinci şartı ise bu konuda yaygın bir itimat telkin etmektir. Türkiye İslam dünyasının karargah ülkesi haline gelmiştir, Erdoğan bu karargahın lideri konumuna yerleşmiştir. Erdoğan’ın İslam ülkelerindeki despot yöneticiler bir tarafa, halk üzerindeki etkisi, halife etkisidir. İslam ülkelerindeki halka Erdoğan’ın selamıyla vardığınızda, hilafet fermanı taşıyorsunuz demektir, insanlar Erdoğan’a böyle bakıyor, bu kadar itimat ediyor.

Tayyip Erdoğan’ın hilafetini ilan etmesi gerekmiyor, bununla beraber Müslüman halklar nezdinde ilan edilmemiş halife haline geldiği malum. Zaten “Boko Haram” ve “Işid” gibi serseri örgütlerin hilafet ilan etmesinin bir sebebi de, Erdoğan’ın şahsında gayriresmi olarak kurulan, hem de Müslüman halkların kalbine yerleşen hilafetin önünü kesmeye çalışmaktır.

Erdoğan’ın bu kadar büyük ve derin etkisi, Türkiye’ye dünyada milyonlarca gönüllü ajan kazandırmak için kafidir. Erdoğan’ın kendilerini koruyacağına dair inanç ve kanaatleri, Müslümanların onun emri altında sıraya girmeleri neticesini veriyor. Yapılacak iş, sadece mevcut potansiyeli işlemek ve kullanılır hale getirmektir.

MİT, ciddi ve isabetli çalışmalar yaptığı takdirde, dünyadaki her ülkeden ve her şehirden bilgi akışı mümkün olur. Cennetmekan Abdülhamit Han’ın kurduğu istihbarat teşkilatının gönüllü ajanları, dünyanın her yanından, 1970 li yıllara kadar (hiçbir maaş almamalarına rağmen, burasını hala karargah ülke zannettikleri için) Yıldız sarayına istihbarat bilgileri göndermeye devam ediyorlardı. Türkiye, bugünlerde yine Abdülhamit Han’ın zamanındaki istihbarat teşkilatının altyapısına sahip olabilecek duruma gelmiştir, ki şimdiki imkanlar ve nüfus yapısıyla çok daha ileri gitme imkanına sahiptir.

Türk coğrafyası ve Türk nüfusun dünyadaki yayılma haritası ile Müslüman coğrafyası ve Müslümanların dünyadaki yayılma haritası dikkatle incelendiğinde, neredeyse gönüllü ajan bulunamayacak şehir yoktur. Türklerin ve diğer Müslüman kavimlerin Türkiye’yi “karargah ülke” olarak gördükleri hususunda bir tartışma kalmamıştır. Bunun aksini söyleyenler, Türkiye’nin önünü kesmek isteyen hainlerdir.

*
Dünyada insanların haklarını takip eden (insan hakları hikayesi anlatan değil), mazlumlarla ilgilenen, mağdurlara yardım eden bir ülke kalmadı. Batının insan hakları hikayelerini artık kimse dinlemez oldu, batılıların o tür argümanları sadece istismar ettikleri ve menfaatleri için kullandıkları dünya tarafından anlaşıldı. Tam bu noktada Türkiye dünyaya açılıp, sadece Müslümanların değil, hangi dinden ya da kavimden olursa olsun haklarını takip eden, onları koruyan, onlara yardım eden dış politikasını devam ettirdiği müddetçe, yakın gelecekte sadece İslam coğrafyasının değil, tüm dünyada mazlum insanların hamisi haline gelecek. Bu durumda istihbarat kaynakları hayal bile edilemeyecek kadar genişleyecektir.

Dikkatimiz Türk ve İslam coğrafyasında yoğunlaştığı için, dünyanın geri kalan ülkelerinde ve oralarda yaşayan halklardaki ümitsizliği, çaresizliği, bir adil ses duyma ihtiyacını göremiyoruz. Şu anda dünyada bu ihtiyacı karşılayacak bir tane bile ülke kalmadı ve yakın gelecekte de böyle bir ihtimal görünmüyor. Dünyadaki devasa boşluğu dolduracak tek aday Türkiye’dir, bu istikamette çalışmaların yoğunlaşması gerekir.

Yeni Türkiye’de en fazla elden geçmesi ve yeniden kurulması gereken teşkilat, MİT’tir. Tüm dünyada çalışabilecek, milyonlarca gönüllü ajanı istihdam edebilecek, her ülkeyle ilgili ciddi projeksiyonlar hazırlayacak bir teşkilat altyapısına kavuşturulmalıdır.

DÜNYA DEVLETİ-7-İSTİHBARAT TEKİLATI-6-Türkiye’nin istihbarat kaynakları” hakkında 1 yorum

  1. Selamünaleyküm hocam, mail adresinizi gönderebilir misinz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir