İNŞA FİKRİ-2-

İNŞA FİKRİ-2-
İçinde yaşadığımız çağda, İslam coğrafyası, Müslümanların hüküm ve tasarrufunda değildir. Arsa yoksa inşaat da yok. Bu sebeple inşa fikrinin hazırlık devresi ihtilal sürecidir. İhtilal süreci, arsayı temellük etmektir. İhtilal sürecini yönetecek bir ihtilal fikri şarttır. Bu sebeple çağımızdaki silsile, ihtilal-inşa-muhafaza-tecdittir.
İnşa fikrinin yolunu açan ihtilal fikridir, ihtilal fikri olmadığı takdirde inşa fikri meydana çıkmaz. İhtilal fikri, ıslah fikrinin zıddıdır, ıslah fikri ise inşa fikrinin… Dolayısıyla ıslah fikrinde ısrar edenler ihtilal fikrine ulaşamaz, ihtilal fikrine ulaşamayanlar, inşa fikrini öremezler. Ne var ki bu silsile tehlikelidir. İnşa fikrine ihtilal fikrinden ulaşmak, ihtilal fikrini daha mühim hale getirebiliyor. Bu tuzağa düşmemek için, inşa fikri örülmeli, inşa fikrinin muhtevasında ihtilal fikri de bulunmalıdır. İnşa fikrine ihtilal fikrinden değil, ihtilal fikrine inşa fikrinden ulaşmak gerekir. Sıhhatli olan yol budur, çünkü asıl olan ihtilal fikri değil, inşa fikridir.
İhtilal fikri ile inşa fikri arasındaki münasebet, sıra münasebeti değildir. İhtilal olmadan inşa faaliyetinin başlamayacağını zannetmek, ihtilal fikrini bu şekilde anlamak, inşa fikrini anlamamaktır. İhtilal fikrinin inşa fikrinin ön şartı olması, ıslah fikrinin tuzağına düşmemek içindir. İhtilal ile inşayı sıraya koymak, neyi inşa edeceğini bilmeden ihtilal ile yıkmaktır ki, İslam, asla sadece “yıkım” talep eden bir muhteva olarak anlaşılamaz. (1) Sadece yıkmak ve yerine ne inşa edeceğini bilmemek, entelektüel serseriliktir.
İhtilal fikri, müstakil (bağımsız) fikirlerden değil, arizi fikirlerdendir. İhtilal fikri, inşa fikrinin mütemmimidir. İnşa fikrinden tefrik edilen, özellikle de müstakil hale getirilen ihtilal fikri, ağır hasarlara sebep olur. İhtilal gerçekleştirildiğinde atılacak olan, asla muhafazasında fayda bulunmayan, insanların zihni, kalbi evrenlerinden izleri dahi silinmesi gereken bir düşüncedir. Bu sebeplerle ihtilal fikri, inşa fikrinin mütemmimi olarak muhafaza edilmeli, mütemadiyen (ihtilal gerçekleşene kadar tabii ki) zapt altında tutulmalı, sadece inşa ameliyesinin arsasını hazırlamakla görevlendirilmelidir.
*
İhtilal fikri, izahı uzun olan bir bahistir. Bu eserde hakkıyla izah edilmesi mümkün değil. Kaldı ki bu bahis, iki adet eserle tarafımızdan tetkik edilmiştir. “İhtilal” ve “İhtilal liderliği” isimli eserlerimize bakılabilir.
____
(1) Sadece yıkım fikrine sahip olanlar, İslam’ın merkez kaç kuvvetleri olan Şia ve benzerleridir. Hiçbir inşa fikri ve faaliyeti olmaksızın asırlarca yaşamışlardır. On üç asırlık Şia tarihinde bir tane medeniyet inşa edememişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir