KARARGAH ANADOLU DERGİSİ 1. YIL MEVZU HARİTASI

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ YILLIK MEVZU HARİTASI

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

NOT: Karargah Anadolu dergisi, Ocak 2017 yılında yayına başlayacaktır. Yayına başlamadan önce beş-altı sayısının muhtevası hazırlanmaktadır. Yazı yazmak isteyenlerin, Aralık ayı ortalarına kadar yazılarını göndermeleri gerekmektedir.

1.SAYI-KARARGAH ANADOLU
*Türkiye’nin tarihi mesuliyeti
*Türkiye’nin stratejik ehemmiyeti
*Türkiye’nin karargah haline gelmesi
*Karargah olmanın fikri altyapısı
*Karargah olmanın ufuk şartı
*Karargah olmanın dirayet ve dayanıklılık şartı
*Karargah olmanın teşkilat altyapısı
*Karargah olmanın istihbarat altyapısı

2.SAYI-KARARGAH KUŞATMA ALTINDA
*Türkiye’nin ilerlemesini durdurma hedefi
*Türkiye’nin karargah olmasına mani olma hedefi
*Arap rejimleri tarafından kuşatma teşebbüsü
*İran ve Şia güçlerinin kuşatma teşebbüsü
*Kürt guruplarla kuşatma teşebbüsü
*İç muhalefetle kuşatma teşebbüsü
*PKK ile kuşatma teşebbüsü
*Mülteci meselesiyle kuşatma teşebbüsü
*Rusya’nın kuşatma teşebbüsü
*AB’nin kuşatma teşebbüsü
*ABD’nin kuşatma teşebbüsü

3.SAYI-KARARGAHIN HURUÇ HAREKATI
*Türkiye’nin kuşatmayı yarma zarureti
*Huruç harekatının mefkure ciheti
*Huruç harekatının çerçevesi
*Huruç harekatının stratejisi
*Huruç harekatının istihbarat buudu
*Huruç harekatının hükümet dışı kuruluşlar buudu
*Huruç harekatının Şii cephesi
*Huruç harekatının Rusya cephesi
*Huruç harekatının AB cephesi
*Huruç harekatının ABD cephesi
*Huruç harekatında Türk dünyası
*Huruç harekatında İslam dünyası

4.SAYI-KARARGAHIN AHLAK BEYANNAMESİ
*Ahlak beyannamesi
*Medeniyet beyannamesi

5.SAYI- KARARGÂHIN COĞRAFİ HARİTASI

*Türkiye
*Türkiye’nin komşuları
*Türk dünyası
*İslam dünyası
*Batı dünyası
*Farklı kültür coğrafyaları

6.SAYI-KARARGÂHIN KÜLTÜREL HARİTASI

*Türkiye
*Türk dünyası
*İslam dünyası
*Batı dünyası
*Doğu dünyası
*Farklı kültür havzaları

7. SAYI- KARARGÂHIN SİYASİ HARİTASI
*Türkiye siyaseti
*Siyasi havzalar
*Siyasi ittifaklar
*Siyasi güç merkezleri
*Siyaset üretme mahareti

8.SAYI- KARARGÂHIN İKTİSADİ HARİTASI
*Türkiye iktisadı
*İktisadi havzalar
*İktisadi ittifaklar
*İktisadi güç merkezleri
*İktisadi kaynaklar
*İktisadi üretim mahareti

9.SAYI- KARARGÂHIN ASKERİ HARİTASI
*Türkiye’nin askeri gücü
*Askeri ittifaklar
*Askeri güç merkezleri

10.SAYI- KARARGÂHIN FİKRİ HARİTASI
*Şahsiyet
*Cemiyet
*Devlet
*Medeniyet

11. SAYI- KARARGÂHIN TESİR HARİTASI
*Türkiye
*Türkiye’nin tesir haritası
*Türk dünyasına tesir yolları
*İslam dünyasına tesir yolları
*Batı dünyasına tesir yolları
*Farklı kültür coğrafyalarına tesir yolları
*Fikri tesir
*İlmi tesir
*Kültürel tesir
*Siyasi tesir
*İktisadi tesir
*Müşterek müesseseler
*Tabii tesir
*Teşkilatlı tesir
*Hususi tesir
-İstihbarat
-Sınır aşırı müesseseler
*Medeniyet tesiri

12.SAYI- KARARGÂHIN HAKİMİYET YOLLARI
*Yabancı tesirleri temizleme
*Vahdet fikrinin inşa ve yaygınlaşması
*Karargah ihtiyacının yaygınlaşması
*Külli Fikriyat teklifi
*Dini hakimiyet yolu
*Kültürel hakimiyet yolu
*İktisadi hakimiyet yolu
*Askeri hakimiyet yolu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir