KUDÜS BİLDİRİSİ

KUDÜS BİLDİRİSİ

Medeniyet Akademisi, fikirteknesi.com sitesi, takipmaras.com sitesi, Terkip ve İnşa Dergisi, Karargah Anadolu Dergisi, Fikir Kadro Hareket Dergisi yazar kadrosu, aşağıdaki Kudüs Bildirisini müştereken hazırlamış ve imzalamıştır.

1-Kudüs’ün mana ve ehemmiyeti
1-1-Kudüs, maddi çerçevedeki bir mekanın ismi olmaktan önce manevi kıymet haritamızın ana merkezlerinden birisidir. Manevi kıymet haritamız, canımızdan üstündür ve canımız pahasına muhafaza listemizdir.
1-2-Kudüs, manevi kıymet haritamızın yeryüzündeki tecelli mekanlarından birisidir. Mekanın ve maddenin, mananın tecelligahı olmak cihetiyle kıymet kazandığı ender merkezlerimizdendir. Yeryüzündeki az sayıda mekan, mana haritamızın münhasır tecelli mahalli olmakla şereflendirilmiştir, Kudüs bunlardan birisidir. Kudüs’ün muhafazası, mekanda tecelli eden mananın müdafaasıdır, bu cihetiyle iradi değil zaruri cephelerimizdendir.
1-3-Kudüs, siyasi bir mesele değildir, Müslümanların harimine dahil bir varoluş merkezidir. Hiçbir siyasi fikir ve yaklaşım Kudüs’ün Müslümanlar için kıymet ve ehemmiyeti üzerinde operasyon yapamaz, ümmet harimine sahip çıkmalı ve siyasi operasyonlara müsaade etmemelidir.
1-4-Dünyada bir Kudüs ve Filistin sorunu yoktur, dünyada bir Yahudi ve İsrail sorunu vardır. Ve Yahudilerin, Müslümanların harimine dahil olan Kudüs’ü ve Filistin coğrafyasını işgal sorunu vardır. Temel teşhis budur ve tüm siyasi fikir imali, bu merkezde yapılmak zorundadır.

2-Bu çerçevede Türkiye Hükumetine çağrımızdır;

2-1-Kudüs’ün İsrail’in başkenti yapılmasını tanımamaktan ibaret kalmamalı ve İsrail diye bir devletin olmadığını kabul ve dünyaya ilan etmelidir.
2-2-Filistin’deki Yahudi teşkilatı olmaktan başka bir hüviyeti bulunmayan İsrail ile tüm siyasi münasebetleri kesmelidir.
2-3-İsrail diye bir devletin olmadığına dair siyaseti; İslam ülkelerini ve milletlerarası kuruluşları harekete geçirecek çapta yürütmelidir.

3-Bu çerçevede millete ve ümmete çağrımızdır;
3-1-Müslüman coğrafyadaki, İsrail’e ait tüm resmi misyonlara, Yahudilere ait tüm sivil kuruluşlara karşı hukuki çerçevede eyleme geçilmelidir.
3-2-İsrail’in resmi misyonları halk tarafından ablukaya alınmalı, tüm unsurlarıyla tasfiye edilene kadar abluka devam ettirilmeli, resmi olarak kapatılana kadar giriş-çıkışlar önlenmelidir.
3-3-Ablukanın sürekliliğinin sağlanması için içtimai kuruluşlarımız (vakıf, dernek, cemaat ila ahir) “nöbet çizelgesi” oluşturmalı ve abluka için kafi kalabalık temin edilmelidir.
3-4-Yahudi şirketlerin ürünleri boykot edilmeli, boykot ile iktifa edilmeyip satışını yapan ticari kuruluşlara sürekli baskı yapılmalıdır, ta ki satıştan vazgeçene kadar.
3-5-Yahudi şirketlerin ve sivil kuruluşların merkez, şube ve bayileri ablukaya alınmalı, kapanmak veya irtibatlarını kesmekten ibaret iki tercih hakkı tanınmalı, bu neticeler gerçekleşene kadar abluka devam etmelidir.

4-Kudüs vesilesiyle;
4-1-Her şehirde bir Kudüs merkezi ismi altında “Çatı Kuruluş” oluşturulmalıdır. Müslüman gurupların, cemaatlerin, teşkilatların bir araya gelerek oluşturacağı çatı kuruluş, “Kudüs Merkezi” ismiyle müesseseleşmelidir. Bu merkez; “Acil İşler Merkezi” veya “Acil müdahale merkezi” haline getirilerek süreklilik kazandırılmalıdır.
4-2-Çatı Kuruluş mahiyetindeki Kudüs Merkezi, fevkalade hal ve hadiselerde, davet ihtiyacı duyulmadan ve derhal toplanma geleneğini kazanmalıdır. Çatı kuruluşun unsurları olan guruplar, cemaatler, teşkilatlar, vakıflar, dernekler, kendi hüviyet ve varlıklarını korumalı ve faaliyetlerini yürütmeli, fevkalade haller ve hadiseler zuhur ettiğinde toplanmalı ve müşterek kararlar alıp müşterek faaliyetler yürütmelidir.

MEDENİYET AKADEMİSİ BAŞKANI
HAKİ DEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir