MEDENİYET AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI

YENİ İLİMLERİN KURULUŞU

Medeniyet Akademisi kadrolarının külliyatı 200 kitaba ulaştı. Mesele sadece kitap sayısıyla alakalı değil, hem mevzu hem de muhteva itibariyle müstesna çalışmalar yapılıyor. Yeni mevzular keşfediliyor ve her mevzu derinliğine ve genişliğine kuşatıcı bir bakış ve anlayışla tetkik ve telif ediliyor.
Fikri yığınağımızın artması, artık “yeni ilim” dallarının kurulması zamanının geldiğini gösteriyor. Bu sebeple Medeniyet Akademisi kadroları, mevcut fikri yığınağın oluşturduğu muharrik kuvvetle, yeni ilim dalları kurulması için altyapı çalışmalarına başladı.
*

Yeni ilim dallarının kurulması için ilk yapılması gereken iş, ilimlerin tasnifiydi. Medeniyet Akademisi kadroları, ilimlerin ana tasnif haritasını hazırlamıştı. O tasnif haritası üzerinde yeni ilimlerin inşası için çalışmalarına başladı.
*
Yeni ilim dallarının kurulması için yapılması gereken ikinci iş, “ilimlerin kuruluş süreci” mevzuudur. Türkiye, yeni ilim kurmak gibi bir meseleye sahip olmadığı için, ilimlerin kuruluş sürecini de bilmez. Tabii ve zaruri olarak ilimlerin kuruluş süreçlerinin izah edilmesi gerekiyor. İlimlerin kuruluş süreci ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Bu alandaki çalışmaların listesi aşağıdadır.

1-İlimlerin kuruluş süreci-1-Mukaddime
2-İlimlerin kuruluş süreci-2-İlim fikrinin zuhuru
3-İlimlerin kuruluş süreci-3-Fikirden ilme geçiş
4-İlimlerin kuruluş süreci-4-İlmin terkibi
5-İlimlerin kuruluş süreci-5-Mevzu haritasının oluşması
6-İlimlerin kuruluş süreci-6-İlmin ikmal edilmesi
7-İlimlerin kuruluş süreci-7-Tatbikat ve tecrübe
8-İlimlerin kuruluş süreci-8-İlmin inkişafı
9-İlimlerin kuruluş süreci-9-İlmin doğurması
10-İlimlerin kuruluş süreci-10-İlmin inhirafı
11-İlimlerin kuruluş süreci-11-İlmin ve zihnin işgali
12-İlimlerin kuruluş süreci-12-İslami ilimlerin kuruluşu

*
Medeniyet Akademisinin hazırladığı “ilimlerin tasnifi” esas alınarak üç ilim mecrasında (havzasında) şimdilik toplam yedi ilmin kuruluş çalışmaları başladı.
Çalışmalarımız, İslam İlim Telakkisini esas almaktadır. Batının bilgi ve bilim işgaline son vermek ve batı bilim telakkisine karşı istiklal mücadelesi başlatmak için bu çalışmaların zaruri olduğu inancıyla yola çıkılmıştır.

MÜSPET İLİMLER MECRASI
1-Riyaziye ilmi
2-Fizik ilmi
3-Alet ilmi (Teknoloji)

BEŞERİ İLİMLER MECRASI
1-Tıbb-ı Nebevi ilmi
2-Ruhiyat ilmi
3-İçtimaiyat ilmi
4-Siyaset ilmi

*
Her ilim dalı için çalışma heyetleri oluşturuluyor. Bu sahaların herhangi birinde çalışmak isteyenler, Osman Gazneli’ye müracaat edebilirler.
osmangazneli@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.