MEDENİYET AKADEMİSİ-TANITIM DOSYASI-

MEDENİYET AKADEMİSİ
-TANITIM DOSYASI-

1-Neşriyat
2-Merkezler
3-Projeler
4-Teklifler
5-Yeni ilimlerin inşası
6-Kitabiyat (Külliyat)

1-NEŞRİYAT
*Fikirteknesi sitesi (www.fikirteknesi.com)
*Medeniyet Akademisi sitesi (www.medeniyetakademisi.org)
*Terkip ve İnşa dergisi (e-dergi)
*Karargah Anadolu dergisi (e-dergi)
*Fikir Kadro Hareket dergisi (e-dergi)

2-MERKEZLER
*Medeniyet Şehri araştırmaları merkezi
*Stratejik düşünce merkezi
*Adalet Araştırmaları merkezi
*Maarif Araştırmaları merkezi

3-PROJELER
*Akl-ı Selim Mektebi
*Deha Mektebi
*Enderun Mektebi
*Akıl inşası programı
*Camilerin müesseseleştirilmesi projesi
*Karz-ı Hasen müessesesi
*Hakem Müessesesi (Şeriat mahkemesi)
*Ahilik müessesesi
*Tabakat çalışmaları (yirminci yüzyıl Türkiye’sinin tabakatı)

4-TEKLİFLER
*Medeniyet Devleti Anayasası
*Ahlak Beyannamesi
*Medeniyet Beyannamesi
*Siyaset Beyannamesi
*İlimlerin tasnifi

5-YENİ İLİMLERİN İNŞAI
1-Müspet ilimler mecrası
*Riyaziye ilmi
*Fizik ilmi
*Alet ilmi

2-Beşeri ilimler mecrası
*Tıbb-ı Nebevi ilmi
*Ruhiyat ilmi
*İçtimaiyat ilmi
*Siyaset ilmi (Enderun Mektebi)

6-KİTABİYAT
(Medeniyet Akademisi kadrolarının kitapları)
HAKİ DEMİR
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-İslam Medeniyet Tasavvuru-4-İlimlerin tasnifi
5-Medeniyetin Göç Vakti
6-Anlayış ve Tefekkür
7-Zaman Mekan Varoluş
8-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
9-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
10-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
11-İslam maarif anlayışı-3-Medrese telakkisi
12-İslam ve Teşkilat
13-Karz-ı Hasen Müessesesi
14-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
15-İnsan Zihninin Ana Haritası
16-İnsandaki İnkişaf Seyri
17-İnsanın Keşfi
18-Muhteşem Terkip, İnsan
19-Akl-ı Selimin Farkı
20-Akl-ı Selimin teşekkülü
21-Akl-ı Selimin zihni haritası
22-Farklı akl-ı selim terkipleri
23-Akıl Nedir?
24-Aklın Teşekkül Süreci
25-Akıl İnşası-1-Nazariyat
26-Akıl İnşası-2-Tatbikat
27-Güçlü Akıl
28-Reşit Akıl
29-Aklın Sınırları
30-Farklı Akıl Terkipleri
31-Şahsiyet
32-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
33-Zeka Şahsiyet Hayat
34-Dirayet Mukavemet Hayat
35-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
36-İhtilal
37-İhtilal Liderliği
38-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
39-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
40-Değişim Devrim ve Sosyal Hareketler
41-Batı Çöküyor
42-Filistin Davası ve Büyük İsyan
43-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
44-Büyük Kavga
45-Sistemin İdeolojik Sınırları
46-Siyasetin Patlaması
47-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
48-Türkiye Yol Ayrımında
49-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği
50-Düşüncenin Savruluşu
51-Medeniyet Akademisi
52-İnsan Ahlak Hukuk
53-Müslüman şahsiyetin yeniden inşası
54-Necip Fazıl
55-“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-1-
56-“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-2-
57-Matematik-1-Matematik ve varlık
58-Matematik-2-Matematik ve tecrit
59-Matematik-3-Matematik ve insan
60-Matematik-4-Matematik ve hayat
61-Matematik-5-Matematik ve terkip
62-Matematik-6-Matematik ve bilgi telakkisi
63-Riyaziye-1-Yeniden Riyaziye
64-Riyaziye-2-Riyaziye ilmi
65-Riyaziye-3-Riyaziye ve nizam fikri
66-Riyaziye-4-Beşeri riyaziye
67-Fizik ilmi-1-Mukaddime
68-Büyüklere sorular
69-İslam Tarih Telakkisi
70-İslam’ın Hayat Anlayışı
71-İnsan Tabiat Haritası
72-Ruhiyat
73-Namaz
74-Kitap Risalet Sahabe
75-Dil Düşünce İdrak
76-Akl-ı Selim Mektebi-1-Mukaddime
77-Akl-ı Selim Mektebi-2-Birinci sınıf mevzu haritası
78-Akl-ı Selim Mektebi-3-İkinci sınıf mevzu haritası
79-Akl-ı Selim Mektebi-4-Üçüncü sınıf mevzu haritası
80-Akl-ı Selim Mektebi-5-Dördüncü sınıf mevzu haritası
81-Akl-ı Selim Mektebi-6-Beşinci sınıf mevzu haritası
82-Deha mektebi-1-Mukaddime
83-Deha mektebi-2-Teşhis
84-Deha mektebi-3-Müfredat
85-Deha mektebi-4-Tedrisat
86-Deha mektebi-5-Mektebin kuruluşu
87-Enderun Mektebi-1-Mukaddime
88-Enderun Mektebi-2-Stratejik altyapı
89-Enderun Mektebi-3-Stratejik hakimiyet
90-Enderun Mektebi-4-Türkiye’nin inşası
91-Enderun Mektebi-5-Türkiye’nin müdafaa stratejisi
92-Enderun Mektebi-6-Türkiye’nin taarruz stratejisi
93-Enderun Mektebi-7-Lider
94-Enderun Mektebi-8-Teşkilat
95-Enderun Mektebi-9-Hareket
96-Enderun Mektebi-10-Mücadele
97-Enderun Mektebi-11-Kadroların yetiştirilmesi
98-Enderun Mektebi-12-Mektebin kurulması
99-Tabakat çalışmaları rehberi
100-İlimlerin kuruluş süreci
101-Medeniyet Devleti Anayasası
102-Günümüzde adalet anlayışı
103-Adaletin tarif ve tavzihi
104-Adaletin tavsifi
105-Adaletin asgari şartları
106-Adaletin kaynak ve usulü
107-Dünyanın stratejik tahlili
108-Türkiye’nin stratejik tahlili
109-Caminin müesseseleştirilmesi
110-Hakem müessesesi

MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR

HAKİ DEMİR-PROF. DR. VEYSEL ASLANTAŞ

1-Ahlak beyannamesi (Heyet)
2-Medeniyet beyannamesi
3-Siyaset beyannamesi (Heyet)
4-İlim İnsan Alet (İslam İrfanının teknolojisi-1-)
5-Hayat İktisat Alet (İslam İrfanının teknolojisi-2-)
6-Alet ilmi (İslam İrfanının teknolojisi-3-)

HEYET ÇALIŞMALARI

1-MEDENİYET SERİSİ

1-Medeniyet Hamlesi
2-İslam Medeniyet Tasavvuru
3-İlim İrfan Tefekkür
4-İslam ilim Telakkisi
5-İlimlerin Tasnifi
6-Terkip İlimleri
7-Tetkik İlimleri
8-Tatbik İlimleri
9-Medeniyet Akademisi
10-İslam ve Teşkilat
11-Şehir ve Medeniyet
12-İslam ve Sanat
13-Necip Fazıl
14-Büyük Doğu
15-Sohbet ve Tedrisat
16-İtikaf ve Tedrisat
17-İslam Tedrisat Telakkisi
18-Tedrisat süreçleri
19-Aile tedrisatı ve mürebbiyelik
20-Tedrisat ve medrese
21-Medrese ve tekke
22-Medrese ve ilim
23-İslam Maarif Nizamı
24-Medresenin yeniden inşası
25-Islah
26-İnkılap
27-Türkiye’de inkılap süreci
28-İhya
29-İnşa fikri
30-İnşa sürecinde Siyaset Beyannamesi

2-KARARGAH ANADOLU SERİSİ

1-Ahlak beyannamesi
2-Medeniyet beyannamesi
3-Karargah Anadolu
4-Karargah kuşatma altında
5-Karargahın huruç harekatı
6-Karargahın coğrafi haritası
7-Karargahın kültürel haritası
8-Karargahın siyasi haritası
9-Karargahın iktisadi haritası
10-Karargahın askeri haritası
11-Karargahın fikri haritası
12-Karargahın tesir haritası

3-FİKİR KADRO HAREKET SERİSİ

1-Lider
2-Lider ve kadro
3-Lider ve teşkilat
4-Lider ve halk
5-Kadro
6-Kadro çeşitleri
7-Kadro ve teşkilat
8-Kadro ve idare
9-Kadro ve halk
10-Teşkilat
11-Teşkilat ve mensubiyet
12-Teşkilat ve halk

AHMET DOĞAN İLBEY

1-Aldatan Cumhuriyet
2-Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri
3-Cumhuriyetin karanlık yılları
4-Bir hüzünkarın ömür defteri
5-Dil Kapısı’nda yazılanlar
6-Müslüman Doğulu’nun derunu
7-Millet üstüne düşünceler

İBRAHİM SANCAK
1-İslamcılık meselesi
2-Medyada tefekkür krizi
3-Şia ve İran’ın ihaneti
4-Tefekkür hamlesi
5-Ecel teri mi doğum sancısı mı?
6-Paralel örgüt mü, paralel din mi?

NURETTİN SARAYLI

1-Tefekkür krizi
2-Tefekkür ve hezeyan
3-İslamcılık tartışmasının haricileri
4-İhanet Şia’nın tabiatında var

FARUK ADİL

1-Batının iflası
2-Beyaz sayfa açmak zor
3-İhanet günlükleri

EBUBEKİR SIDDIK KARATAŞ

1-Medeniyet şehri-Belediyeler için yol haritası-

BÜLENT CİVAN

1-Medeniyet ufkunda

OSMAN GAZNELİ

1-Çocuklarda Akıl İnşası
2-Çocuklarda Duygu Eğitimi
3-Kişilik ve hayat tarzı

AHMET SELÇUKİ

1-Devlet kuran teşkilat
2-Dünya Devleti-1-Stratejik Düşünce
3-Dünya Devleti-2-İrade ve inisiyatif
4-Özel teşkilat çeşitleri
5-Teşkilat içi teşkilatlar

SELAHATTİN ADANALI

1-Parapsikoloji ve paralel örgüt
2-Fetö’nün şifreleri ve çözüm teklifi

HAMZA KAHRAMAN

1-Devlet tasavvurumuz-1-Umumi Çerçeve
2-Devlet tasavvurumuz-2-Nakibü’l Eşraf Teşkilatı
3-Devlet tasavvurumuz-3-Medeniyet Şurası
4-Devlet tasavvurumuz-4-Teşri Meclisi
5-Devlet tasavvurumuz-5-Riyaset ve Hükümet
6-Devlet tasavvurumuz-6-Kaza Teşkilatı
7-Devlet tasavvurumuz-7-Cemiyet
8-Devlet tasavvurumuz-8-İktisat

RAMAZAN KARTAL
1-Necip Fazıl’ın şahsiyet terkibi
2-Necip Fazıl’ın mücadele süreci

ABDULLAH TATLI

1-Düşünce nedir
2-Düşünür kimdir

ALİHAN HAYDAR

1-Operasyon medyası

MUSTAFA KARAŞAHİN

1-Cemaat mi istihbarat örgütü mü?
2-Asırlık kavga devam ediyor
3-Yeni Türkiye projesi nedir

AHMET KAMİL TUNCER

1-Adanmış ruhların anatomisi

FATİH MEHMET KAYA

1-Türkiye’nin manzarası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.