Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?

Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?

Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden biri, “Türk devletinin kurucusu, Türklüğün Himalayası ve büyük Türk milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk…” diye başlıyorsa söze, Türklüğünü Müslüman olunca kazanan Türk milletinin bin yıllık hâdim devlet geleneğine hürmetsizlik ediyor demektir.

Bir Türk milliyetçisi, “Atatürk’ün hayatı ve kişiliği milliyetçiliğimize ışık tutacak bir hazinedir” diyerek yola çıkıyorsa, İslâm zemininde Türk olmuş bir milletin milliyetçiliğini yaptığı söylenemez.

Bu mantaliteye sahip Türk milliyetçisi, Atatürkçülük Türkiye’dir, Cumhuriyet’tir, devlettir, Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir diyorsa, Türklerin İslâm’la yekpâre bir şekilde bütünleşince millet, devlet ve medeniyet olduğunu ya göz ardı ediyor ya da bilmiyor, demektir.

Bütün çağlara hâdim varlığını ispat eden devlet ve millet geleneğinin sadece bir devamı olan cumhuriyet devletini Atatürkçülükle aynileştiren bir milliyetçilik anlayışı iflah olmaz bir çizgiye gelmiş demektir.

ATATÜRKÇÜ CUMHURİYET İLK KEZ KURULMUŞ MİLLÎ BİR DEVLET MİDİR?

Atatürkçü Cumhuriyet’ten, diğer adıyla olan Halk Fırkası, yâni Chp’nin tanzim ettiği Cumhuriyet’ten yeni kurulmuş bir devlet ve “millî idare” diye bahseden Türk milliyetçiliğinin Müslüman Türkiye topraklarında yetişip büyüyeceğine inanan var mıdır?

İslâm dünya görüşüyle bütünleşememiş, seküler ve Batılı değerleri referans Atatürkçülükten vazgeçmeyen milliyetçi anlayış ârızalı istikametinden vazgeçmediğini göstermesi, milliyetçiliği ve cumhuriyet devlet sistemini İslâm zemininde kavrayan kitleleri maalesef üzmüş ve hayâl kırıklığına uğratmıştır.

CUMHURİYET DEVLETİ ATATÜRKÇÜLÜKLE AYNI MÂNAYA MI GELİR?

Batılı değerlerle “ulus toplum yaratmak” isteyen Cumhuriyeti kuran güç, bin yıllık Türk devlet geleneğinden kopmuş veya yok sayarak bu devleti kurduğunu söylememiş midir? Peki bu Türk tarih ve devlet geleneğine göre doğru mudur?

Bu bakımdan Cumhuriyet devleti Türklerin yeryüzünde ne ilk devletidir ne de son… Muhtevası elbette tâdilat geçirebilir ve millet değerleriyle barışık hâle getirilebilir.

Bundan yıkıcı mânalar çıkarmak anlamsızdır. Olsa olsa Atatürkçüler ancak ideolojik bir anlam çıkarıp, yaygaraya yapabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir