Mısır Suhac Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Türk Dili Hocası Dr. Sabri Tevfîk Hammâm ile Mülakat

Metin Acıpayam: Necip Fazıl’ı ilmi dünyanızda nereye koymaktasınız?

Doç.Dr. Sabri Tevfik Hammam: Necip Fazıl benim şahsımla beraber, Türkiye’nin ve İslam âleminin büyük şahsiyetlerindendir. Necip Fazıl’ın çalışmalarından tutunda her hareketi ve hamlesi İslam dünyasında geniş yankılar bulmuştur. O büyük bir edebiyatçıdır, kuru ve hissiz edebiyattan nefret eder, fikirden bağımsız hiç bir meseleyi ele almaz. En önemliside edebiyatını ve şiirini fikrinin hizmetkarı etmesidir. Yani o, zaman ve mekana müdahil olabilme istidadını fikrî ve ruhî edebiyatta görüyordu. Ruhi ve fikri edebiyat diyorum, dikkat buyurun lütfen… Edebiyatı ruhtan ve fikirden bağımsızlaştırmak demek, yeni doğan bir bebeği, anneden mahrum etmek kadar abes-i iştigal bir durumdur. Bebeğin anneye mahkûm olması gibidir, edebiyatın fikre ve ruha muhtaçlığı… Necip Fazıl’ın ilim dünyasını fikir yani tefekkür inşâ etmiştir. Derin bir mütefekkir, keskin bir zekadır  O.

Materyalizm, komünizm, ve ateizmin en güçlü olduğu dönemde, bunlara karşılık sağlam bir duruş sergilemiş, ve onlarla mücadele etmiştir. Şahsımın ilim hayatında önemli yere sahiptir. İlk okuduğum kitabı; Çöle İnen Nur idi. Sonra İdeolocya Örgüsü vesaire… İdeolocya Örgüsü isimli eseri, ümmete ekmek ve su kadar azizdir… Oradaki ideal islami devlet modeli Başyücelik Devletini Anadolu başlatmalıdır. Başlatmalıdır ki, bizde  kendimize tatbik edelim…

Metin Acıpayam: Necip Fazıl’ın gönül coğrafyamızda tesiri ne ölçüdedir?

Doç.Dr. Sabri Tevfik Hammam: Ecdadımızın (Osmanlı kast ediliyor) biz Araplar üzerinde hakimiyetinin bitmesiyle, coğrafyamızda kan, gözyaşı, savaş kaçınılmaz olmuştur. Büyük İslam halifesi Sultan Abdulhamit Han, canı pahasına Filistin’i siyonistlere vermemişti. Osmanlı Devleti ve muazzez halifeler, Arap dünyasında hala diriliğini ve liderlik vasıflarını korumaktadır. Keşke Osmanlı yeniden gelse… Bu gelişi Büyük Doğucu’lar sevk ve idare etse, ne güzel olurdu dimi? Sanırım sorunuzun cevabı bu cümlemde… “Osmanlı’nın gelişini Büyük Doğucu’lar sevk ve idare etse” cümlesine dikkat buyurun lütfen… Bu sözü bir Arap mütehassıstan, yani benden duyuyorsunuz. Şahsım ve bu söz üzerinden üzerinden milletime tesirini anlamanız gerekiyor Necip Fazıl’ın…

O, bizim coğrafyada Sultanü’ş-şuara’dır. Yani şairler sultanı… Eserleri her geçen gün Arapçamıza kazandırılmaktadır. Eserlerini tercüme eden hocalar çok değerli hocalardır. Mesela Aynüşşems Üniversitesi Türk Dili bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İzzet Abdurrahman es-Savi bu hocalardandır. Hoca, doktorasını “Necip Fazıl’ın şiirinde İslami eğilim” adıyla yapmıştır. Yine aynı üniversitenin değerli başka hocası Dr. Abdürrezzak Bereket, Necip Fazıl’ın bir çok şiiri üzerinde çalışma yapmaktadır. Prof. Dr. Muhammed Abdullatif Hüreydi ise, ömrünü Necip Fazıl’a vermiştir. “Türk-İslam Edebiyatı” üzerine hazırladığı kitabında Necip Fazıl’a geniş ver vermiştir. Yine benim, Necip Fazıl’ın şiirleriyle alakalı çok fazla çalışmam vardır. Bunlar şimdilik hatırıma gelen çalışmalar… Ümid ediyorum ki, çok daha fazla çalışmalar yapılacaktır…

 

Metin Acıpayam: Necip Fazıl’ı Hazreti Mevlana ile irtibatlandırıyorsunuz bir yazınızda. Bu meseleyi açar mısınız?

Doç.Dr. Sabri Tevfik Hammam: Mevlana’nın ve eserlerinin Arap dünyasında kıymeti büyüktür… İki büyük şahsı irtibatlandırdığım konuya gelecek olursak, ikiside zulme ve zalime karşı siper olmuştur. Birisi Moğol zulmüne karşı, diğeri Moğol sürüsündende beter, azgın Haçlı ordularına karşı… Fakat Necip Fazıl’ın mücadelesi çok ağırdır gerçekten. İmandan başka hiç bir maddi imkana sahip değildir. Gerçi imanı elde bulunduran kimsenin, başka imkana ihtiyacı var mıdır? Mevlana ve Necip Fazıl’ın bir diğer ortak özelliğide dil ve üslub meselesidir. Hem Mevlana’da, hem de Necip Fazıl’da üslub mükemmeldir, cezbe ve tesir mekanizması anında işler üslubları karşısında. Cezbeye kapılıp tesirleri altında kalırsınız…

Metin ACIPAYAM: Teşekkür ederiz hocam

Doç.Dr. Sabri Tevfik Hammam: Rica ederim

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir