NE YAPMALI-2-ANA CEPHELER TESPİT EDİLMELİ

NE YAPMALI-2-ANA CEPHELER TESPİT EDİLMELİ
Öncelikle cepheler tespit edilmeli, cepheler tespit edilmeden kimin nerede duracağı belli olmaz. Ana cepheler tespit edilmemişse, içtimai kaos kaçınılmaz olur. En kötüsü kontrolsüz kaostur. Kaos olabilir ama karargahın kontrolü kaybetmemesi gerekir, bu sebeple ana cephelerin tespiti şarttır.
Bir toplumu baştan sona örgütlemek imkansızdır. Toplumun tamamının örgütlenmesi, kuruluşlar, kurumlar, teşkilatlar vasıtasıyla değil; fikirler, tatbikat planları, stratejilerle gerçekleştirilebilir. Toplum, kalb ve zihin dünyasında oluşacak inanç, fikir ve tavır ile örgütlenir. Bu, doğal bir örgütlenmedir, dost bellidir, düşman bellidir, sadık bellidir, hain bellidir. Bunu mümkün kılan ise öncelikle ana cephelerin tespit ve halkın buna ikna edilmesidir.
Bir kısım insanı örgütlemek mümkün ama ülkede yaşayan halkın tamamını veya büyük bir kısmını örgütlemek çok zor. Halkı örgütlemenin yolu, zihni kodlamadır. Fikir ve ilim adamı olmayan, yüksek seviyede idrak istidadı taşımayan halkın örgütlenmesi, zihni dünyasındaki “dost-düşman” kodifikasyonu ile gerçekleştirilebilir. Bu ve başka sebeplerle, halkın zihni kodifikasyonunu gerçekleştirebilmenin ilk merhalesi, ana cephelerin tespit ve ilan edilmesidir.

**Ana cepheler tespit edilmeli, tüm unsurlar bu cephelerde yerli yerine oturtulmalıdır.
Ülke önce iki cepheye ayrılmalı, gri tonlara alan bırakılmamalı, tüm halk taraf haline getirilmelidir. Bu ihtimalde milli cephenin mücadeleyi kazanması mukadderdir.

*Ana cepheler; milli cephe ve batı cephesi olarak kurulmalıdır.
Ana cepheler niteliksiz isimlendirmelerle kurulmamalı, demokrasi cephesi gibi artık anlamı ve etkisi kalmayan tasniflere itibar edilmemelidir. Demokrasi gibi küçük etkileri olabilecek isimlendirmeler, ana cephelerin içinde kullanılabilir. Ana cepheler, çok net bir şekilde “Milli cephe” ve “Batı cephesi” olarak belirtilmeli, bu temele oturan bir kurtuluş savaşı başlatılmalıdır.

*Ana cepheler, Osmanlının son asrından başlatılmalı, Cumhuriyet ile devam ettirilmeli, günümüzdeki uzantıları açıkça gösterilmelidir.
Ana cepheler kurulurken bir tarih tezi ortaya konulmalı, Osmanlının son asrından başlatılmalı, “Batı cephesi”nin Osmanlıyı yıktığı, şimdi de Cumhuriyeti yıkmaya çalıştığı ifade edilmeli, tarihi süreçteki hadiseler hatırlatılmalıdır.

**Batı cephesindeki tüm unsurlar kendi hususiyetleri içinde deşifre edilmeli, mevzileri tek tek halka gösterilmelidir.
Batı cephesinin bugünkü (aktüel) unsurları tek tek tespit edilmeli, ideolojik ve örgütsel yapıları gösterilmelidir. Batı cephesinin ideolojik karakterleri Anadolu’da fazla taraftar bulmaz, bu meselede hassasiyet gösterilmeli, tüm çıplaklığı ile ortaya serilmelidir.

*Batı cephesindeki unsurların hem batı cephesi ile irtibatları tespit edilmeli hem de milli cephenin karşısında bulundukları netleştirilmelidir.
Batı cephesindeki unsurların her birinin o cephe ile ilgileri ve irtibatları net şekilde tespit edilmelidir. Batı cephesi dışında olduklarına dair tüm iddialar çürütülmelidir. Batı cephesinde olmalarının, kaçınılmaz olarak milli cephenin karşısında bulunma zorunluluğunu getirdiğini, millet ve vatan düşmanı olduklarını gösterecek propagandalar yapılmalı.

*Batı cephesini oluşturan unsurlar arasındaki ihtilafların haritası çıkarılmalı ve birbirine karşı siyaset geliştirmede kullanılmalıdır.
Batı cephesini oluşturan unsurlar üzerinde birleştirici ve ayrıştırıcı baskılar kurulmalıdır. Hem birleştirici hem de ayrıştırıcı baskılar, müthiş bir beşeri matematik çalışmasıdır ve çok incelikli strateji ve taktikler ister. Uygulamacıların da bir o kadar donanımlı ve keskin anlayış sahibi olması zorunludur.
Hepsinin batı cephesinde olduğu, her birinin batı cephesinin bir mevziini tuttuğu istikametinde propaganda, iki cepheli stratejinin gereğidir. Karargahlarının aynı olduğu, millet ve vatan düşmanlığı yaptıkları istikametindeki propaganda, teorik zeminde onları birleştirecek nitelikte yürütülmelidir. Teorik sahadaki beraberlikleri, pratikte gerçekleşmemeli, pratikte gerçekleşmemesi için de aralarındaki ihtilaflar sürekli gündemde tutulmalı, bu konuda siyasetler geliştirilmelidir. Teorik sahada dost oldukları ve aynı cephede bulundukları gösterilmeli buna mukabil pratikte ise birbirine karşı düşmanlıkları sergilenmelidir.
(Özet olarak ifade ettiğimiz bu plan, teferruatlı olarak yazılarımızın devamında izah edilecektir)

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir