NELER YAPIYORUZ?

NELER YAPIYORUZ?
Fikirteknesi internet sitesiyle başladığımız yolculuğumuz devam ediyor. Bir müddettir sitede yazı yayınlanması seyrekleşti, bu sebeple neler yaptığımızı derli toplu şekilde açıklama ihtiyacı duyduk.
Yaptığımız çalışmaları şu ana başlıklar altında toplamak mümkün; Medeniyet Akademisi, Dergiler, Yayınevleri, İnternet siteleri ve Telif çalışmaları…
*
Medeniyet Akademisi resmi olarak kuruldu, fiili olarak kuruluş süreci devam ediyor. İki-üç katlı bina arayışı içindeyiz, yerleşik hale gelmek, şubeleri oluşturmak, vazife taksimi yapmak gibi müesseseleşme sürecimiz devam ediyor. Faaliyetlerimizi Medeniyet Akademisi bünyesinde toplamak ve müesseseleşmek için uğraşıyoruz.
Medeniyet Akademisi bünyesinde ilk başlatmak istediğimiz çalışmalar; yirminci yüzyılın Tabakatı, Akl-ı Selim Mektebi, Deha Mektebi, Enderun Mektebi…

Tabakat çalışmaları için, “Tabakat çalışmaları rehberi” isimli bir kitap hazırlandı, yayınlanmayı bekliyor.
Akl-ı Selim Mektebi için altı ciltlik kitap serisi yayına hazırlanıyor.
Deha mektebi için beş ciltlik kitap serisi yayına hazırlanıyor.
Enderun mektebi için kitap çalışmaları devam ediyor.
*
Yazar kadrolarımız iki adet dergi üzerinde çalışıyor. Birisi Terkip ve İnşa dergisi ki bir yılını doldurdu ve ikinci yılına başladı. İkincisi Karargah dergisi… Karargah dergisi, Mersin’de mukim Türkmen-der tarafından çıkarılıyor, yazar kadrolarımız derginin muhtevasının kahir ekseriyetini telif ediyor. Terkip ve İnşa dergisini ikinci yılında geliştirerek devam ettirmek, Karargah dergisini ise yerleşik ve kararlı bir neşriyat haline getirmek çabasındayız.
Terkip ve İnşa dergisi, mevzu haritası itibariyle mücerret fikir yoğunlukludur. İslam medeniyet tasavvurunu esas alan, her meseleyi o çerçevede mütalaa eden, bu istikamette kadim müktesebat ile irtibat kurarak keşif ve telif çalışmalarını devam ettiren bir mahiyet taşıyor.
Karargah dergisi, mücerret tefekkürle meşgul değil, hadiselerin fikriyatını telif ve neşretme çabasındadır. Hadiselerin fikriyatı, ne mücerret tefekkür ne de hadiselerden ibarettir, ikisinin berzahında bulunan, ikisi arasındaki irtibat ve münasebeti kuran bir yayın siyasetine sahip.
*
Yayınevlerinin sayısını çoğaltmak çabasındayız. Medeniyet Akademisi bünyesinde üç adet yayınevi kurmak niyetindeyiz. Birincisi, zaten mevcut olan Fikirteknesi yayınları, ikincisi sadece Tabakat çalışmalarını yayınlayacak olan Tabakat yayınları, üçüncüsü de tetkik ve telif çalışması yapanların eserlerini yayınlamak için açılacak yayınevi…
Fikirteknesi yayınevi, kurulduğundan itibaren bir yıl içinde 109 eser yayınladı. Bu çalışma Türkiye’de bir rekor… Bir müddettir baskıyı durdurduk, Medeniyet Akademisinin kuruluşuyla birlikte müesseseleşmek ve bir bünyede toplanmak çabasındayız. Medeniyet Akademisiyle birlikte yayınlara tekrar başlayacağız inşallah.
*
Tetkik ve telif çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kitap yayınlarını durdurduğumuz için yayına hazır kitaplar birikiyor. Şu anda Fikirteknesi kadrolarının yayına hazır yaklaşık yetmiş civarında eseri mevcut. Müesseseleşme altyapımızı tamamladığımızda baskıya yeniden başlayacağız inşallah.
2016 yılı sonunda yayınlanmış kitap hedefimiz yüz ellidir. Yayınlanmış yüz dokuz kitabı yüz elliye tamamlamak niyetindeyiz. Yayına hazır kitap sayısı daha fazla ama yoğun baskı trafiği her anlamda yorucu oluyor ve başka çalışmalara vakit kalmıyor. Bu sebeple inşallah 2016 sonu itibariyle 150 kitaba, 2017 sonu itibariyle de 200 kitaba ulaşmayı düşünüyoruz.
2017 yılı itibariyle Tabakat çalışmalarının da baskısına başlayacağız. Tabakat çalışmaları ayrı bir yayın kataloğunda olacağı için yukarıda bahsi edilen sayıya dahil değil.
*
NOT: Bu çalışmalara katılmak isteyenlerin müracaatını bekliyoruz.
Müracaat adresi; OSMAN GAZNELİ osmangazneli@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.