PARA VE BANKACILIĞIN KISA TARİHİ-3-

PARA VE BANKACILIĞIN KISA TARİHİ -3-

TEFECİ ELİTLER derken sadece tefecilik yaparak hayatını kazanan bir zümreden bahsetmiyoruz. Para ve kredi piyasalarının kontrolünü elinde tutan ve bu kontrolü sayesinde üretimin üzerinde de tekel veya oligarşik bir tasarrufu bulunan, böylelikle mülkün üzerinde iktidar kurmayı amaçlayan bir zümreden bahsediyoruz.

Babil’de mesela İGİBİ bankasının işlevlerinin modern bankacılığa oldukça benzemesi manidar. IGIBI modern sistemin belki de ilk örneğini teşkil ediyor.

Babil sonrası dönemde, eski Yunan ve Roma’da da pagan, politeist bir zihniyet hakim. ‘Tefeci Elitler’ tapınakla/yönetimle içiçe. Eski Yunan’da özel bankacılara ‘trapezit’ deniyor. Trapez: Masa, tezgâh. Bank: Tezgâh… Trapezitler para mübadelesi yapıyor, müşterilerin altun, gümüş gibi değerli mallarını kasalarında saklıyorlar. Kasalarındaki mallara karşılık borç veriyorlar. Siteler arasında yıllarca süren savaşlarda harcanan miktarlar, ‘trapezit’lerin savaşları bu yöntemle ürettiği para yoluyla finanse ettiği intibaını vermekte. Hem din, hem siyaseti alet ederek ekonomik çıkarlarını koruyorlar. Eski Yunan’da faize bakış, ‘laissez-faire’ yani bırakın yapsınlar türünden. Sadece bazı dönemlerde geçici olarak faize sınır getirilmiş. M.Ö. 6.yüzyıla kadar borçlarını ödeyemeyenler köleleştirilmiş, pazarda satılan bir mal haline getirilmiş hatta idam edilmiş.

Roma da ‘Tefeci Elitleri’ durdur(a)mıyor. Klasik Pagan toplumlarındaki gibi faiz oranı regule ediliyor. Aynı Yunan’daki gibi borcunu ödeyemeyenler köle olarak satılıyor veya borç verenin insiyatifinde idam edilebiliyor. Faiz bir ara toptan yasaklanıyor fakat bu sefer de tefeciler, ticari hileler yoluyla faiz yasağını aşmayı başarıyorlar. Öte yandan İncil’de kimi yorumculara göre, Hz. İsa’nın şiddete başvurduğu tek vakıa, tefecileri, para mübadelecilerini tapınaktan kovmasıdır. Bu, Mezopotamya’da başlayan tapınak ile ‘Tefeci Elitler’nin ilişkisinin Roma’ya kadar uzandığının bir kanıtıdır. Ve elbette Roma’da da kalmayacak oradan Avrupa’ya ve tüm dünyaya yayılacaktır.

Hatta bazı kaynaklarda Yahudiler’in şöyle bir uygulamasından bahsedilir. Kurban ibadeti için farklı beldelerden gelenler tapınağın girişinde paralarını mecburen tapınağın öngördüğü parayı dönüştürmeleri zorunlu idi. Bu sayede fahiş fiyat farklılıkları sayesinde Yahudilerin tapınaktan bu kurban gelirleri sayesinde rant ettikleri söylenir. İşte Hz. İsa’nın tepki gösterdiği ‘para değiştiriciler’ bunlardır. Yani din ve ibadetlerini bir rant sağlama için araç konumuna düşürenler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir