“Son tüten ocak” için şehid oluyorlar her gün…

“Son tüten ocak” için şehid oluyorlar her gün…

Şehidler sağdırlar, Allah katında misafirdirler. Şehidlik, Hz. Peygamberimiz s.a.v.’ın gıbta ettikleri bir makamdır. Hadis-i şerifin buyurduğu üzere “Şehidler yerlerinden kalkıp mahşer yerine giderken, peygamberler dahi onlara itibar için ayağa kalkarlar.”

Bin yıldır Kur’ân-ı Kerim ve İ’lâ-yı Kelimetullah üzere şüheda kanlarıyla İslâmların vatanı kılınmış Türk Ülkesi için şehit olanların sayısı çoğaldıkça çoğalıyor. İnşallah hayra vesile olur. Terörün kıskacında yoğrulan bu ülke ateşle kanla imtihan oluyor.

DEVLETİ- ÂLİYE’NİN SON OCAĞI TÜRK ÜLKE’SİNE SALDIRIYORLAR

Sırtlanlar, kurtlar, çakallar bilumum vahşîler İslâmların son kalesi Türk Ülkesi’ne saldırıyorlar. Hiçbir ülkenin dayanamayacağı direnç ve feraseti gösteriyor. Kalleşçe vuruyorlar. Katil Amerika, İsrail ve Avrupa’nın hempası PKK, Deaş, ardından darbeciler-Fetö’cüler… vuruyorlar dört bir yandan. İslam ümmetinin hâmisi ve bayraktarı Âl-i Osman’ın, Devlet-i âliye’nin “son tüten ocağı” Türk Ülkesi’ni düşürmek istiyorlar…

ONLARA ŞEHİTLİK BİZE NAMAZ VE DUA DÜŞÜYOR

Türkiye’nin her yerinden her gün şehit veriliyor. Son Türk Ülkesi şüheda kanıyla kaim olacak besbelli. Çünkü bu ülkenin gencecik asker ve polisleri şehit oluyorlar gök ekini gibi gençlik çağlarında. Onlara şehitlik bize namaz ve dua düşüyor…

Türkiye darülislâm, yani Müslümanların yaşadığı topraklar olduğu ve vatan kılındığı için askere gidip PKK adlı düşma.nla savaşarak şehid oluyor askerlerimiz. Şehidlerin kanını yerden kaldırması gereken seyf sınıfı ve hükümet sahiplerinde bu dirayet ve basiret var mıdır sualini sormak zamanı gelmiştir.

PKK, şehit ettikleriyle birlikte vatanın kimliğine saldırmaktadır. Çünkü vatan, siyasî veya ideolojik Kemalist Cumhuriyet Devleti değildir. Vatan, Batıcılarımızın anladığı şekilde sekülerleştirilen, İslâm’ın gücünün düşürüldüğü bir ülkenin toprakları mânasına gelmez.

Vatan, üzerinde İslâm’dan olanların bir arada yaşadığı, Müslümanları bir arada tutan ve birleştiren ortak değerlerin tecessüm ettiği topraklardır. İmam-ı Âzam Ebu Hanife Hazretlerinin ifadesiyle, “Toprak, ‘dar’ ahalisinin İslâm hüküm ve hukukuna göre yaşadığı yerdir.”

ATATÜRKÇÜ CUMHURİYET İÇİN DEĞİL, VATAN-I İSLÂMİYE İÇİN ŞEHİTLİĞE KOŞUYORLAR

Said Nursi Hazretleri, “Vatan ve milletin varlığını muhafaza ettiren, Kur’an’daki ‘ölürsem şehidim, kalırsam gâziyim’ fikri olduğunu, bu fikirde devletin ordusundaki askerin ölümü gülerek karşıladığını” ifade eder ve “askerin ruhunda böyle ulvî fedakârlığa sebebiyet verecek başka hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir ve hayatını severek ona fedâ ettirebilir?”

Nice zamandır Türk Ülkesi’nde bitmeyen acı ve kanlı bir savaş yüreklerimize her gün ateş düşürüyor. Bir ateş çemberine dönüşen PKK ve Suriye sınırındaki savaşlara bir komutanın tâlimatı ile Atatürkçü Cumhuriyet Devleti değerleri ve Atatürk ilke ve inkılâpları için gitmiyorlar koşa koşa ölüme. Vatan, yani darül islâm mânasına gelen Türk Ülkesi için şehid oluyorlar.

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ELİNDE KILIÇ GİBİ OLAN BİR DEVLET OLMALI

Din ü milletin izzeti ve Türkiye’nin darülislâm varlığı için savaşa şehid polis ve askerlerimizin kanlarını yerde koymayacak, onları şehid eden düşmanları İslâm, yani vatan için ortadan kaldıracak Yavuz Sultan Selim elinde kılıç gibi olan devlet olmayı ne kadar özlüyoruz.

Ordu ve hükümet mensuplarında bu kabiliyeti ve recüliyeti görmek istiyoruz artık. Şehid askerleri böyle bir fedakârlığa götüren İslâm’ın gücünün orduda da devlette de yürürlüğe girme zamanı gelmiştir. Vatan, yani İslâm mefhumunu yüreğine ve tâlimine esas almayanlar, şehidlerin kanlarını yerden kaldırabilirler mi dersiniz?

MİLLETE ŞAN, DÜŞMANA KORKU VEREN ORDUYU ÖZLEDİK

İslâm ruh ve vecdiyle teçhizatlanmış ve “…Meydan-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca / Titreyince rûy-i zemin arş-ı semâyı / Allah yonuna cenk edelim, şan alalım şan / Kur’an’da zafer vâdediyor hazreti Yezdân…” sadalarını ciğerine çeken bir ordu olmalıdır artık bu ülkede.

Âyette bildirildiği üzere “İki güzelden biri olanlar”, yani düşmanla savaşıp ölümü uhrevî kılarak şehidlik mertebesine yükselen askerlerimizin kanını yerden kaldıracak, vatanı düşmandan temizleyecek, millete şan ve düşmana korku veren orduyu çok özledik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.