TALİM VE TERBİYE SÜREÇLERİ-23-RUHİ-AKLİ SÜREÇLER-22-NEFS(BENLİK) SAFHASI-11-

Nefs, “benlik hassasının” ruhtan büyük oranda bağımsızlaşmış ve tamamen dünyaya yönelmiş halidir. “Benlik hassası” tam olarak nefsi ifade etmez, nefse tahvil olmadan da varlığını sürdüremez. “Benlik”, geçiş dönemi merkezidir, kendi başına yaşayamaz, bir çeşit nefs ceninidir. Büyüyecek ve nefsi doğuracak veya nefse dönüşecektir.
Nefsin tam manasıyla zuhur etmesi, bünyeleşmesi, zihni evrende merkezleşmesi bedene de, bağlıdır, bedenin tekamülünü tamamlaması gerekir. Bedenin tekamülünü tamamlaması, buluğ iledir, buluğa ermiş sıhhatli bir beden, tüm özelliklerini kazanmış demektir. Buluğ çağına kadar “benlik” hassası devam eder veya nefs bu aşamadan önce zuhur ederse bile bünyeleşmesini tamamlamış olmaz. Netice olarak nefsten kastettiğimiz hususiyetlerin tamamı, bedeni tekamülün tamamlanması ve zihni tekamülün belli bir aşamaya ulaşmasıyla kabildir.
Nefsin zuhuru veya bünyeleşmesinin bedeni tekamül şartına bağlanmasının sebebi, nefsin bedensiz (yani dünyasız) vücut bulamamasıdır. Ruh bedensiz şekilde vardır, varolabilir, bedenden önce vardı, bedenden sonra da varlığını devam ettirecektir. Ne var ki nefsin varoluş şartı sadece bedenden ibaret değildir, bedene rağmen nefsin zuhur etmeme ihtimali mevcuttur. Bazı delilik çeşitleri bu nokta ile ilgilidir. Okumaya devam et “TALİM VE TERBİYE SÜREÇLERİ-23-RUHİ-AKLİ SÜREÇLER-22-NEFS(BENLİK) SAFHASI-11-“