15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz, Millî Mücadele ruhuyla bombalara karşı bayraklarla sokakları tutan, iman dolu göğsüyle tanklara karşı duran Müslüman Türk milletinin gözü dönmüş darbeci generalleri mağlûp edişidir. Tarih, bu şanlı müdafaayı böyle yazacak.

15 Temmuz, Türk Ülkesi’ni içeriden ve dışarıdan ele geçirmeye kalkışan hainlere karşı, “Öz yurdumda garip, öz vatanımda parya olmayacağım” nârâsının atıldığı gündü.

Zaman, omuz omuza verme zamanıydı. Necip millet direniş ve diriliş ruhunu gösterdi o gece. Meydanlara akın eden millet çocukları tankların önüne yattılar, “Bizi ezip geçmeden bu ülkede darbe yapamazsınız” dediler.
Okumaya devam et

FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ 4. SAYI FİHRİSTİ

Fikir Kadro Hareket Dergisi 4. sayısı çıktı. Abonelerimizin mail adresine 16.06.2017 tarihinden itibaren gönderilecektir. Dergimizi isteyenler, mail adreslerini, arkadaşımız ALİHAN HAYDAR’ın şu adresine gönderebilirler; alihanhaydar@gmail.com

FİHRİST

Takdim Alihan HAYDAR
Lider ve halk Haki DEMİR
Cemiyet inşasında lider Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Mit raporu; “Tüm cemaatleri kontrol altına alın” Halit BURSALI
Lider-halk ilişkisi A. Bülent CİVAN
Lider-itimat-felaket denklemi Ünal YILMAZ
Halkın lidere ihtiyacı var Ayhan KARATAY
Liderin halka karşı vazife ve mesuliyetleri Cahit KARADEMİR
Liderin halkı değiştirme vazifesi Celalettin TÜRKİSTAN
Liderin halkı geliştirme vazifesi Ekrem AKINCI
Lider olmadığında halk harekete geçmez Necip Fazıl TOPRAK
Lider halkın hareket kaynağıdır İbrahim SANCAK
Lider, vahdetin tek şahsiyetteki tecellisidir Nurettin SARAYLI
Lider halkın toplu hareketini mümkün kılar Ebubekir Sıddık KARATAŞ
Halk liderle hamle ve hareket istidadı kazanır Ahmet Kamil TUNCER
Lider halkın itimat ve itibar kaynağıdır Hamza KAHRAMAN
Lider halkın gözünde meşruiyet kaynağıdır Ramazan KARTAL
Halk takip merkezi Ahmet SELÇUKİ
Teşkilat içi istihbarat servisi Ahmet SELÇUKİ

MEDENİYET AKADEMİSİ TANITIM DOSYASI

MEDENİYET AKADEMİSİ TANITIM DOSYASI

1-Dergi neşriyatı
2-Merkezler
3-Projeler
4-Teklifler
5-Kitabiyat (Külliyat)

1-DERGİ NEŞRİYATI
*Terkip ve İnşa dergisi (e-dergi)
*Karargah Anadolu dergisi (e-dergi)
*Fikir Kadro Hareket dergisi (e-dergi)

2-MERKEZLER
*Medeniyet Şehri araştırmaları merkezi
*Stratejik düşünce merkezi
*Adalet Araştırmaları merkezi
Okumaya devam et

İKİ YENİ DERGİMİZ YAYINA BAŞLIYOR

Bu ay (Ocak) itibariyle iki yeni dergimiz yayına başlıyor; KARARGAH ANADOLU ve FİKİR KADRO HAREKET…

KARARGAH ANADOLU dergisinin birinci (Ocak) sayısı, AHLAK BEYANNAMESİ kapağıyla çıkıyor. İnsanlığa hitabe mahiyetinde bir AHLAK BEYANNAMESİ hazırlandı, derginin kitap eki olarak verilecek. AHLAK BEYANNAMESİ, bir telif heyeti hazırlanmıştır.

KARARGAH ANADOLU dergisinin ikinci (Şubat) sayısı ise MEDENİYET BEYANNAMESİ kapağıyla çıkacak inşallah. Derginin kitap ekinde ümmete hitabe mahiyetinde MEDENİYET BEYANNAMESİ verilecektir. MEDENİYET BEYANNAMESİ de bir telif heyeti tarafından hazırlanmıştır.

FİKİR KADRO HAREKET dergisinin birinci (Ocak) sayısı, LİDER kapak konusuyla çıkıyor. Kitap eki olarak da MEDENİYET BEYANNAMESİ eseri verilecektir.

*

Dergiler, e-dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergiler aşağıdaki e-mail adreslerinden talep edilebilir.

OSMAN GAZNELİ osmangazneli@gmail.com
EBUBEKİR SIDDIK KARATAŞ ebubekirsiddik2000@gmail.com
Okumaya devam et

FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ 1. YIL MEVZU HARİTASI

FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ YILLIK MEVZU HARİTASI

1.SAYI-LİDER
*Lider nedir?
*Liderliğin vasıfları
*Liderliğin zuhur şartları
*Lider çeşitleri nedir?
*Fikri liderlik
*İçtimai liderlik
*Siyasi liderlik
*Manevi liderlik
*Lider ve mefkure
*Lider ve kuvvet
*Lider ve müeyyide
*Lider ve itaat
*Lider ve itiraz
*Lider ve istişare
*Lider şahsiyet terkibi
*Liderlik şahsiyetinin cem etme mahareti
*Liderlik ve tek adamlık
*Tek adamlığın tehlikeleri
*Liderliğin zarureti
*Tek adamlığın tedbirleri
Okumaya devam et

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

Birçok sahada çalışmalar yürütüyoruz. Neşriyat sahasında kitap ve dergi çalışmalarımız başta geliyor. Fikirteknesi külliyatının kitap sayısı 150 adedi geçti. Bunların üçte ikisi kağıt basım olarak yayınlanmıştı, onlarca kitap yayınlanmayı bekliyor. Dergi sahasında Terkip ve İnşa dergisi neşriyatını sürdürüyor, Karargah dergisi bilmediğimiz bir sebeple yayınına son verdi. Bu iki dergi dışında birkaç dergi çalışması daha yapıyoruz, altyapılarını hazırladık, yayına başlayacak seviyeye geldi.
Bir problem var; tetkik ve telif çalışmalarımızın tamamını kağıt baskı olarak piyasaya sürecek maddi imkanlarımız yok. Mesele bir tane dergi ve üç beş tane kitap değil. Bugüne kadar kağıt olarak bastığımız yüz civarındaki kitabın yarısından fazlası bitti, ikinci baskılarının yapılması gerekiyor, ilk baskısı yapılacak yeni kitapların miktarı da o civarda. Kısacası ilk baskı ve ikinci baskı olarak yüz civarında kitap basmamız, altyapısını oluşturduğumu iki derginin de yayın hayatına başlaması gerekiyor.
Okumaya devam et