CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-3-PARAPSİKOLOJİK METOTLAR

CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-3-PARAPSİKOLOJİK METOTLAR

Beyin yıkama metodu da bir eğitimdir. Eğitim modellerinin uç noktasında bulunur. Normal ötesidir, hem metodik olarak normal ötesidir hem de neticeleri bakımından normal ötesidir. Kısacası paranormal metotlardır.

Batıdaki adıyla parapsikoloji, doğudaki adıyla mistik bazı uygulamalardan bahsediyoruz. İslam ve İslami tedrisat, ne doğudaki mistik uygulamalara ne de batıdaki parapsikolojik metotlara cevaz verir.
Her kültür evreni “normal ölçüsünü” kendine göre tarif ve tayin eder, bundan dolayı başka bir kültür evreninin normal ölçüsü, paranormal görünür. Bu zaviyeden bakıldığında İslami tedrisat, batı pozitif eğitim anlayışına göre (ama parapsikolojiye göre değil) paranormal görünür. Bunun gibi, batı pozitif eğitim anlayışı ile birlikte parapsikolojik metotlarda İslami tedrisata göre paranormal alandadır. Normal ölçüsünde müşterek bir zemin olmadığı için, her kültür evreni kendi dışındakileri normal dışı olarak tarif etmekte ve kendi normal ölçüsünü dayatmaktadır. Bu mesele derin ve girifttir ve uzun izahları gerektirir. Bizim burada esas aldığımız kıstaslar manzumesi, İslam’dır ve İslami tedrisattır. Çünkü Fethullah Gülen Müslüman olduğunu söyleyen, dolayısıyla İslami tedrisata göre kendini savunacak olan birisidir.
Okumaya devam et “CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-3-PARAPSİKOLOJİK METOTLAR”

HİPNOZ-3-HİPNOZUN TEHLİKELERİ NELERDİR?

HİPNOZ-3-HİPNOZUN TEHLİKELERİ NELERDİR?
Hipnoz yapmak da, yaptırmak da tehlikelidir. Bu işi yapanlar umumiyetle hiçbir tehlikesi olmadığını söyler, bu düşüncelerinde de ısrarlıdırlar. Tehlikeli olmadığına dair yığınla bilgi ve malzeme verirler. Kullandıkları bilgilerin bir kısmı doğrudur ama o bilgiler hipnozun tehlikeli olmadığını göstermez. Zaten hipnoz yapanların, hipnozun tehlikeli olduğunu söylemeleri beklenmez. İşleri odur ve işlerinin tehlikeli olduğunu söylediklerinde işsiz kalırlar. Bundan ibaret değil tabii ki, hipnozla ilgilenenlerin (uzmanları da dahil) yüzde doksan dokuzu hipnozun ne olduğunu bilmez. Hipnozun ne olduğunu bilmek ayrıdır, onu uygulamak ayrı. Hipnozla ilgilenenler, uygulayıcısıdırlar. Hipnozun mahiyeti ile ilgili sorular sorulduğunda duraklarlar. Çünkü hipnozun mahiyetini bilmezler. Bunların bir kısmı (batıda tamamına yakını) ruhu kabul etmedikleri için hipnozun mahiyetini anlamak için gerekli olan zihni donanıma sahip değillerdir. Mahiyetini bilmedikleri bir konunun tatbikatı hakkında söyledikleri “tehlikesizdir” sözü, tabii ki muteber değildir.
Birinci tehlikesi, hipnozun mahiyetini bilmeyen insanlar tarafından yapılıyor olmasıdır. Mahiyetini bilmeyenler, pratik tecrübeleriyle yol almaya çalışıyorlar. Fakat hipnoz, tüm boyutlarıyla tecrübe edilmiş bir alan değil. Mevcut tecrübe birikimi, muhtemel neticelerinin tehlikeli olmadığını söylemeye kafi değil. Okumaya devam et “HİPNOZ-3-HİPNOZUN TEHLİKELERİ NELERDİR?”

HİPNOZ-2-HİPNOZLA İNSANA NELER YAPTIRILABİLİR?

HİPNOZ-2-HİPNOZLA İNSANA NELER YAPTIRILABİLİR?
Hipnoz yoluyla insanda hangi derinliğe kadar inilir ve neler yaptırılabilir? Hipnozun kritik sorusu budur.
Hipnoz yoluyla insanın zihnine kadar girilir. Zihin irade dışı etkilere açık olduğu, bu tür etkilenmelere aşina ve alışık olduğu için mümkündür. Zihni evrende hipnoz yoluyla birçok şey yapılır ve yaptırılır. Hipnoz konusunda kritik eşik de burasıdır.
Zihni evrene girilir de kalbi evrene girilir mi? Kural olarak hayır fakat bazı durumlarda kalbi evrene girilmesi de mümkündür. “Kalp ruhun ikametgahıdır, zihin aklın ve nefsin…” (Kaynak Haki Demir) Kalbi evrene girilmesi ile zihni evrene girilmesi arasında çok fark var. Zihni evrene girmek çok kolay fakat kalbi evrene girmek zor… Kalbi evren ruhun ikametgahı olmasından dolayı, oraya girmek için ruhu etkilemek gerekir. Hipnoz, temelde ruhu etkileyecek bir metot değildir.
Ruhun temel iki yönelişi var; iman ve aşk… İki temel faaliyetin kaynağıdır, duygu ve düşünce… Ruh bunlar vasıtasıyla etkilenebilir. İman ve aşk, duygu ve düşünce…
Ruh iman ettiğinde kalbi evrende tam tasarruf sağlar, aşık olduğunca ise maşuk, kalbi evrene kadar girer. Kalbi evrene kestirmeden girmenin yolu, iman ve aşktır. Bunların dışında doğrudan kalbi evrene girmek imkansız gibidir. Okumaya devam et “HİPNOZ-2-HİPNOZLA İNSANA NELER YAPTIRILABİLİR?”

HİPNOZ-1-HİPNOZ GERÇEĞİ NEDİR?

HİPNOZ-1- HİPNOZ GERÇEĞİ NEDİR
İnsan çok karmaşık bir varlık. Beş hasseden (beş duyudan) ibaret olmayan, beş hasseden ibaret kabul edildiğinde birçok özelliği reddedilen bir varlık. İnsanın karmaşıklığı birçok açıdan mevcut ve bunlardan biri de, etkilenme yollarıdır. İnsan sadece beş hasse ile etkilenmiyor, bunların dışında etkilenme yolları da var. Hipnozun beş hasse yoluyla yapılması, beş hassenin etkilenme yolunun kullanıldığı anlamına gelmez. Ses ve obje vasıtasıyla kulak ve göze hitap edilmesi, beş hassenin etkilenme şekillerinden birinin kullanıldığını göstermez. Beş hasse ile etkilenmelerde, hipnoz neticeleri elde edilmez. Hipnoz her ne kadar beş hasseden faydalanıyor olsa da, başka bir etkileme-etkilenme yolunu kullanıyor.
Beş hasse yoluyla etkilenmek, aklı harekete geçirir. Dış dünyadan alınan herhangi bir etki, beş hasseden biriyle gerçekleştiğinde, zihni evrene intikal eder etmez akıl faaliyete geçer. Akıl, bizzat dış dünyadan elde etmek istediği bir etkinin peşine düşerse zaten faaldir, kendinin dışında beş hassa yoluyla zihni evrene intikal eden herhangi bir etkiyi gördüğünde de akıl derhal teyakkuza geçer. Aklın teyakkuzda olduğu veya derhal teyakkuza geçtiği (veya faal hale geldiği) etkilenmelerde hipnoz meydana gelmez. Okumaya devam et “HİPNOZ-1-HİPNOZ GERÇEĞİ NEDİR?”