CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(01.03.2014)-HSYK TAMAM, BAŞINIZ BELADA

CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(01.03.2014)-HSYK TAMAM, BAŞINIZ BELADA

Beceriksizler birbirini buldu, beceriksiz paralel örgüt ile beceriksiz paralel parti ittifak yaptı, bir dava dilekçesini bile yazamadı. Ülkede en fazla hukukçusu olan gurup, paralel yapı, onların katkısı bile bir dilekçe yazmaya kafi gelmedi. Yazacakları dilekçe de zor bir iş değil ha, bir stajyer avukat bile yazar.

Hadise malum, CHP, HSYK kanununda değişiklik yapan kanunun iptali için Anayasa mahkemesine başvurdu. Bu arada hatırlatalım, bu ikinci başvurusu, birinci başvurusu, kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadan ve resmi gazetede yayınlanmadan yapılmıştı. Kanunlaşma süreci tamamlanmadığı için hukuk dünyasında yokluğu malum olan kanun için iptal talebiyle Anayasa mahkemesine başvurmak gibi bir garabete imza atmıştı. Yekta Güngör Özdenlerin başkanı olduğu mahkemenin devam ettiğini mi zannediyorlar ne… İkinci başvuruyu, kanun 27.02.2014 günü mesai saatinden sonra resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanmasıyla, 28.02.2014 tarihinde yaptılar. Beceriksizler, bu defa da dilekçeyi eksik yazmışlar.
Okumaya devam et “CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(01.03.2014)-HSYK TAMAM, BAŞINIZ BELADA”

Hakim, Hakim Değilse, Hangi Taraftan Olduğu Önemli mi?

Yargının siyasallaşması veya tarafsızlığını kaybetmesi meselesi, en önemli nokta fark edilmeden tartışılıyor. En önemli husus, hâkimlerin hâkim olabilmesi… Eğer, bir ülkede “hâkim” yetiştiremiyorsanız, siyaset yargıya hiç müdahale etmese de yargı siyasallaşır, ahlaksızlaşır, yolsuzlaşır ve daha birçok şey olur. Yani hâkimlerin rüşvet karşılığı karar vermesi, siyasi kanaatlerine göre karar vermesinden daha mı az vahim?
Siyaset, kudreti elinde bulunduran en organize müessesedir. Bu sebeple de bir ülkedeki en büyük güçler siyasi alanda meydana gelir. Yargının, kendi dışındaki devasa güç yığınağı olan siyaset müessesesinden muhafaza edilmelidir. Bu, bir ülkedeki siyasi ve hukuki rejimin en önemli meselesidir. Fakat yargıyı siyasetin tesirinden muhafaza etmek, yargı ile ilgili tüm meseleleri çözmüş olmak değildir. Öyleyse yargı meselesi, başlı başına bir problem olarak ele alınmalıdır. Okumaya devam et “Hakim, Hakim Değilse, Hangi Taraftan Olduğu Önemli mi?”

HSYK ÜYELERİNİN UCUZ MANEVRASI, İSTİFA

HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek ve Kurul asil üyeleri Suna Türkoğlu, Orhan Cem Erbük, Musa Tekin ile yedek üyeler Fatma Anıl Genç, Hatice Ceyda Kerman ve Ayşe Albayrak Doğan, toplu olarak istifa etti. Kurul üyelerinden sadece ALİ SUAT ERTOSUN istifa etmedi. Ve gündem birden bu hadiseye kilitlendi. Neredeyse tüm gazetelerin manşetlerine taşınan bu vaka, neden bu kadar önemli?
Hadisenin önemi, kurumun ehemmiyetinden kaynaklanıyor. HSYK… Nedir bu kurumu önemli kılan? Kısaca göz atalım.
Ülkedeki yargı sistemi genel hatlarıyla şu şekilde kurulmuştur. Adli yargı, idari yargı ve askeri yargı… Askeri yargı konunun dışında… Mahkemeler, mahalli mahkemeler ve yüksek mahkemeler olarak teşekkül etmiştir. Adli ve idari yargı yollarındaki mahalli mahkemelerin hakim ve savcılarını, seçmek, tayin etmek, görevden almak, disiplin cezası vermek ve bunlar gibi başka yetkilere sahiptir. Mahalli mahkeme hakim ve savcıları ile ilgili bu yetkileri kullanırken, onlar arasından yüksek mahkemelere (Yargıtay ve Danıştay’a) üye seçme yetkisine de sahiptir. (HSYK Kanunu madde 4) Okumaya devam et “HSYK ÜYELERİNİN UCUZ MANEVRASI, İSTİFA”