ANADOLU KAYNIYOR

ANADOLU KAYNIYOR
Anadolu’nun her şehrinde ümit verici gelişmeler oluyor, en önemlisi Anadolu artık İstanbul’a ümit bağlamaktan kurtuluyor, kendi meselesini kendisi çözmeye çalışıyor. Yıllarca İstanbul’a bakan, İstanbul’un ürettiği fikri tüketen, İstanbul tarafından da tüketici gözüyle görülen Anadolu’da öyle mayalanmalar oluyor ki, İstanbul’u fersahlarca geçmiş durumda. Kendine güvenmeye başlayan Anadolu, İstanbul’a onaylatmak yerine İstanbul’u hesaba çeken, yer yer İstanbul’u küçümseyen bir nefs emniyetine ulaşmış, kendi merkezinde ilim ve fikir üretmeye başlamış, nazari üretimini de tatbikata aktarmış ciddi hareketlenmeler yaşıyor. Heyecanlanmamak mümkün değil, ne zamandır gördüğümüz rüyanın tohumları toprağa düşmeye başladı.
İstanbul’da yuvalanmış İlahiyatçıların teolojik tartışmalarına inat Anadolu İslam’ı anlamak, anladıklarını istişare etmek, ortaya çıkan neticeleri tatbik etmek çabasında. İstanbul’daki ilahiyatçıların İslam’ı teolojiye indirgeyen idraksizliğine mukabil, Anadolu saf İslam’a sahip çıkıyor, İstanbul’daki fikir adamlarının(!) entelektüel gevezeliklerine inat Anadolu, İslam’ı, anlayış, ahlak, tatbikat çerçevesinde fikir ve hayat haline getiriyor. Anadolu, İslam’ın kadim geleneği olan silsileyi yeniden ikame ediyor, İstanbul’un nevzuhur entelektüel meşgalesini çöpe atıyor, yerine silsileyi yeniden inşa ediyor.
Medrese geleneği üzerindeki ölü toprağını silkeliyor, müderris-talebe birlikteliği gerçekleşiyor, medrese tedrisatı başlıyor. Müslümanlar kendi tedrisatlarını geliştirmeye, kendi yollarını çizmeye başlıyor. İstanbul’un silsilesini kaybetmiş, onunla birlikte kaynaklarını ve istikametini kaybetmiş şaşkın haline mukabil Anadolu, medreseye ve silsileye geri dönüyor, İslam’a geri dönüyor. Silsileden bağımsızlaşmanın İslam’dan bağımsızlaşmak olduğunu koca İstanbul farketmedi yıllarca, Anadolu öteden beri bildiği bu hakikati, şimdilerde yüksek sesle dillendirmeye, canlandırmaya, tatbik sahasına aktarmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde sessiz sedasız devam ettirilen, bazen yer altına inen medrese yeniden ortaya çıkıyor, sesini yükseltiyor, müesseselerini inşa ediyor. Okumaya devam et “ANADOLU KAYNIYOR”