Darbeci generallerin çöküşü

Darbeci generallerin çöküşü
Bir zamanlar bu ülkede zulümkâr darbeci generaller hükümferma idi. Vesâyet rejimlerinde eziliyordu millet. Hak ve adâlet, sevgi ve merhamet yoktu despot iktidarlarında. Zulüm ve zorbalık, Kemalizm ve lâ-dinîlik hâkimdi.

1923 sonrası kanlı inkılâp devirlerinde “Tek ve dokunulmaz şef” idi generaller. Kimsenin haddi olamazdı ideolojik ve vesayetçi ihtişamlarına gölge etmek. Halk ayağı çarıklı fasa fisoydu. Ortaçağ kafasıydı ve ezilmeliydi din-i mübin. Yeni din ve rejim Kemalizm’di.

Kan ve darbe üstüne yükseliyordu generallerin iktidarı. 27 Mayıs 1960 darbesinde vesayetçi güçlerini daha da artırdılar. Anayasayı ve parlamentoyu kendi elleriyle yazıp oluşturdular. Kanlı darbeye imza atan Millî Birlik Komitesi’ne milletin bütçesinden ölünceye kadar maaş ve imtiyazlı vatandaşlık statüsü bağışladılar.
Okumaya devam et

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ 4. SAYISI ÇIKTI

DERGİNİN KAPAK KONUSU:KARARGAH KUŞATMA ALTINDA

FİHRİST
Takdim/ Editör
“Üniversal” kuşatma/ Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Türkiye’nin Suriye’den kuşatılması/ Ömer Faruk SANCAKTAR
Türkiye’nin karargah olmasını engelleme hedefi/ Osman GAZNELİ
Suriye-Irak sarmalında medeniyet kuşatması/ Haki DEMİR
Medya ile kuşatma (İslamcı medya kuşatması)/ İbrahim SANCAK
İlim ve Tefekkür kuşatması/ Nurettin SARAYLI
İran ve Şia güçlerinin kuşatma teşebbüsü/ Yavuz Selim SİLAHTAR
Oryantalist (İtikadi) kuşatma/ Osman Kürşat BUHARALI
Paralel örgütle kuşatma teşebbüsü/ Ebubekir Sıddık KARATAŞ
Muhalefetle kuşatma teşebbüsü/ Baybars OĞUZHANOĞLU
Gizli mahfillerle kuşatma teşebbüsü/ İlyas TAŞKALE
Kuşatma altındaki mütefekkir/ Ünal YILMAZ
PKK ile kuşatma teşebbüsü/ Ramazan KARTAL
Araplar Osmanlıya ihanet etti mi?/ Şevki KARABEKİROĞLU
Türkiye’nin ilerlemesinin durdurulması/ A.Bülent CİVAN
ABD’nin kuşatma teşebbüsü/ Alihan HAYDAR
İstihbarat kuşatması/ Ahmet SELÇUKİ
Silah fabrikası müdürünün casusluğunun düşündürdükleri/ Hasan Hüseyin TUNÇ
Karargah için stratejik müessese, Medeniyet Akademisi/ Mehmet Emin KONYALI
İslam birliğinin önündeki engeller-1-/ Abdülhamit HALEBİ
Dünya görüşü ve adalet/ Remzi TEMİZKALP

***

Derginin PDF şeklini isteyenler Ebubekir Sıddık Karataş ile irtibat kurabilir
ebubekirsiddik2000@gmail.com

MEDENİYET BEYANNAMESİ

MEDENİYET BEYANNAMESİ

(Medeniyet Akademisinin, “Ümmete Hitabe” mahiyetinde Medeniyet Beyannamesidir, Karargah Anadolu dergisinin 2. sayısında ek olarak verilmiştir)

BİRİNCİ KISIM-HAL MUHASEBESİ

1-Kadim müktesebat ile irtibatımız koptu, külliyat çapında eser veren âlim ve mütefekkirler yetişmez oldu.
2-İslâm ile Müslüman arasındaki irtibat ve münasebet kesildi, bu münasebeti kuran tedrisat anlayışı ve müesseseleri çöktü.
3-Tedrisat müesseselerimizin yıkılması ve mevcutlarının zehirlenmesi, İslâm’a iman eden ama Müslüman şahsiyeti kuşanamayan insanlar doğurdu.
4-Önce bilgi vatanımız yok edildi, sonra insanımızın şahsiyeti, nihayet coğrafi vatanımız…
5-Bilgi vatanımız kaç parçaya bölündüyse, coğrafi vatanımız o kadar parçalandı, bilgi vatanımız parçalanmaya devam ediyor, coğrafi vatanımızın sınırları da yeniden çizilmeye çalışılıyor.
6-Tüm bunlar, batının bilgi ve zihin işgâlinin neticeleridir.
7-İlk kaybettiğimiz tefekkürdü, ilk bulmamız gereken de tefekkürdür.
8-Tefekkürü kaybettiğimiz için her şeyi kaybettik, tefekkürü bulduğumuzda her şeyi tekrar buluruz.
9-Ezbere ve tekrara mahkûm olduk, idrâk edemediğimiz için yeni bilgi üretemedik, kendimizi batının bilgi ve zihin işgâline hazırladık.
10-Tefekkürde ucuzluk, batının bilgi işgâlini kendi elimizle devam ettirdiğimiz anlamına geliyor.
11-İslâm ile insan arasındaki münasebet yolları tıkandı, batı başta olmak üzere gayrimüslimler İslâm’ın insanlara ulaşmasını mümkün kılacak yol ve müesseseleri tuzakladı ve zehirledi.
12-İslâm’ın temsilindeki çok başlılık, İslâm’ın idrâk ve izahındaki zafiyet, İslâm’ın bilgi evreninin ihyâ ve inşâsındaki kifayetsizlik, batılı gizli servislerin İslâm adına konuşan örgütler kurmasına fırsat verdi.
13-Tam bir keşmekeş içindeyiz.
14-Keşmekeş (kaos) sadece sahada değil, esasen idrâk ve tefekkürdedir.
15-Sadece sahadaki keşmekeşi görmek, idrâk ve tefekkürdeki kaosun farkına varmamaktır.
16-Keşmekeşi sahada bitirme niyeti, büyük katliamlara kadar uzanan biteviye çatışmaların kaynağıdır.
* Okumaya devam et

DERGİLER FİKİR VE EDEBİYATIN KALELERİ

Dergiler fikir ve edebiyatın kaleleri

Âmâ üstadım Cemil Meriç, “Dergi, hür tefekkürün kalesi” diyordu. “Şöhreti fethe koşan bir aydınlar ordusu. Kimi yarı yolda kalacak, kimi yol değiştirecektir bu akıncıların. Belki hiçbiri varamayacaktır hedefe. Genç düşünce, dergilerde kanat çırpar. Yasak bölge tanımayan bir tecessüs: Tanımayan, daha doğrusu tanımak istemeyen.”

Modernliğin tezahürü olarak “görsel”liğin, televizyonun, sözüm ona stad kültürünün mahvettiği nesil fikir ve edebiyat dergilerinin tadını bilmiyor. Geriye doğru iki kuşak fikir ve edebiyat dergilerinin has okuyuculardır. En az birkaç dergi takipçisiydiler. Her ay beklerlerdi dergilerini. Şahsiyetlerinin bir unsuruydu. Güç verirdi.
Okumaya devam et

MEDENİYET AKADEMİSİ TANITIM DOSYASI

MEDENİYET AKADEMİSİ TANITIM DOSYASI

1-Dergi neşriyatı
2-Merkezler
3-Projeler
4-Teklifler
5-Kitabiyat (Külliyat)

1-DERGİ NEŞRİYATI
*Terkip ve İnşa dergisi (e-dergi)
*Karargah Anadolu dergisi (e-dergi)
*Fikir Kadro Hareket dergisi (e-dergi)

2-MERKEZLER
*Medeniyet Şehri araştırmaları merkezi
*Stratejik düşünce merkezi
*Adalet Araştırmaları merkezi
Okumaya devam et

AHLAK BEYANNAMESİ

AHLAK BEYANNAMESİ

Karargah Anadolu dergisinin 1. sayısının kapak konusu AHLAK BEYANNAMESİYDİ, beyannamenin şerh edilmiş hacimli hali de kitap eki olarak verildi. Dergimiz, Ocak ayının onunda okuyuculara dağıtıldı.

Ahlak Beyannamesi, aynı zamanda Türkiye’de olmak üzere milletlerarası bir AHLAK ŞURASI kurulması teklifinde de bulunuyor. Türkiye için dünya çapında bir “İNSANLIK VE AHLAK HAREKETİ” başlatabilmenin muhteva ve müessese teklifi mahiyetindedir.

Ahlak Beyannamesinin tanıtılması, yayılması, gündeme getirilmesi gerek. Ankara’nın meseleye vakıf olması, lüzumunu ve kıymetini anlaması ve harekete geçmesi elzem.

* Okumaya devam et

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ 1. SAYI ÇIKTI

Karargah Anadolu dergisinin birinci (Ocak) sayısı çıktı. Dergimizin kapak konusu AHLAK BEYANNAMESİ…

İnsanlığa hitabe mahiyetinde hazırlanan AHLAK BEYANNAMESİ dergide yayınlandı. Beyannamenin gerekçeli metni ise kitap olarak dergi ekinde okuyuculara sunuldu.

Ahlak Beyannamesinin telif heyeti;

HAKİ DEMİR
Prof. Dr. VEYSEL ASLANTAŞ
ALİ YURTGEZEN
Doç. Dr. NAKİ ERDEMİR
HÜSNÜ KILIÇ
İSMAİL GÖKTÜRK
ŞEVKİ KARABEKİROĞLU
A.BÜLENT CİVAN

KARARGAH ANADOLU DERGİSİNİN FİHRİSTİ
Okumaya devam et

İKİ YENİ DERGİMİZ YAYINA BAŞLIYOR

Bu ay (Ocak) itibariyle iki yeni dergimiz yayına başlıyor; KARARGAH ANADOLU ve FİKİR KADRO HAREKET…

KARARGAH ANADOLU dergisinin birinci (Ocak) sayısı, AHLAK BEYANNAMESİ kapağıyla çıkıyor. İnsanlığa hitabe mahiyetinde bir AHLAK BEYANNAMESİ hazırlandı, derginin kitap eki olarak verilecek. AHLAK BEYANNAMESİ, bir telif heyeti hazırlanmıştır.

KARARGAH ANADOLU dergisinin ikinci (Şubat) sayısı ise MEDENİYET BEYANNAMESİ kapağıyla çıkacak inşallah. Derginin kitap ekinde ümmete hitabe mahiyetinde MEDENİYET BEYANNAMESİ verilecektir. MEDENİYET BEYANNAMESİ de bir telif heyeti tarafından hazırlanmıştır.

FİKİR KADRO HAREKET dergisinin birinci (Ocak) sayısı, LİDER kapak konusuyla çıkıyor. Kitap eki olarak da MEDENİYET BEYANNAMESİ eseri verilecektir.

*

Dergiler, e-dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergiler aşağıdaki e-mail adreslerinden talep edilebilir.

OSMAN GAZNELİ osmangazneli@gmail.com
EBUBEKİR SIDDIK KARATAŞ ebubekirsiddik2000@gmail.com
Okumaya devam et

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ 1. YIL MEVZU HARİTASI

KARARGAH ANADOLU DERGİSİ YILLIK MEVZU HARİTASI

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

NOT: Karargah Anadolu dergisi, Ocak 2017 yılında yayına başlayacaktır. Yayına başlamadan önce beş-altı sayısının muhtevası hazırlanmaktadır. Yazı yazmak isteyenlerin, Aralık ayı ortalarına kadar yazılarını göndermeleri gerekmektedir.

1.SAYI-KARARGAH ANADOLU
*Türkiye’nin tarihi mesuliyeti
*Türkiye’nin stratejik ehemmiyeti
*Türkiye’nin karargah haline gelmesi
*Karargah olmanın fikri altyapısı
*Karargah olmanın ufuk şartı
*Karargah olmanın dirayet ve dayanıklılık şartı
*Karargah olmanın teşkilat altyapısı
*Karargah olmanın istihbarat altyapısı
Okumaya devam et

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

Birçok sahada çalışmalar yürütüyoruz. Neşriyat sahasında kitap ve dergi çalışmalarımız başta geliyor. Fikirteknesi külliyatının kitap sayısı 150 adedi geçti. Bunların üçte ikisi kağıt basım olarak yayınlanmıştı, onlarca kitap yayınlanmayı bekliyor. Dergi sahasında Terkip ve İnşa dergisi neşriyatını sürdürüyor, Karargah dergisi bilmediğimiz bir sebeple yayınına son verdi. Bu iki dergi dışında birkaç dergi çalışması daha yapıyoruz, altyapılarını hazırladık, yayına başlayacak seviyeye geldi.
Bir problem var; tetkik ve telif çalışmalarımızın tamamını kağıt baskı olarak piyasaya sürecek maddi imkanlarımız yok. Mesele bir tane dergi ve üç beş tane kitap değil. Bugüne kadar kağıt olarak bastığımız yüz civarındaki kitabın yarısından fazlası bitti, ikinci baskılarının yapılması gerekiyor, ilk baskısı yapılacak yeni kitapların miktarı da o civarda. Kısacası ilk baskı ve ikinci baskı olarak yüz civarında kitap basmamız, altyapısını oluşturduğumu iki derginin de yayın hayatına başlaması gerekiyor.
Okumaya devam et