ŞAHSİYET OLAMAMIŞ KİŞİLİK TİPLERİ

Backup_of_İNSAN ZİHNİ

Bu eserde incelenen kişilik tipleri, kişiliğin kaynaklarından çıkabilecek muhtemel tiplemeleri gösterme çabasına işaret ettiği gibi cemiyette teşkil olunan kişilik tiplerine de işaret etmektedir. Kişiliğin oluşmasında insan tabiatının katkısı ile cemiyetteki şekillenmelerin etkisi birlikte ele alınmıştır. Bu demektir ki, aile, eğitim, sosyal çevre, iktisadi katmanlar, siyasi kamplar ve fikri cereyanlar kişiliğin oluşmasında etkili olmaktadır.

Kişiliğin oluşmasındaki tabi süreç (şuurlu müdahalenin olmaması) mizaç kaynaklarıyla cemiyet imkânlarının oluşturduğu ferdi ve içtimai evrende meydana gelebilecek (içinde yaşadığımız cemiyette meydana gelmiş olan) muhtemel kişilik tiplerinin neler olabileceğinin ipuçlarını verir. Mizaç hususiyetlerinin zuhurunu tamamen engellemek kabil olmadığı gibi cemiyet imkânlarının üstüne çıkarak kişilik oluşturmak da yüksek zekâlarda (ve dehalarda) ancak kabil olabilmektedir. Mizaç hususiyetlerindeki özün şekillenmesi cemiyetin imkânları çerçevesinde meydana gelmekte ve insanların kahir ekseriyeti bu sınırda (cemiyet imkânlarının sınırında) kalmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında kişilik tiplerini tespit etmek mizaç hususiyetlerinden azade yapılamayacağı gibi içinde yaşanılan cemiyetten müstakil olarak da yapılamayacaktır. Okumaya devam et

Share Button