FARUK BEŞER’İN İDRAKSİZLİĞİ-3-MARİFET VE TASAVVUF ANLAYIŞI

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-3-MARİFET VE TASAVVUF ANLAYIŞI

Faruk Beşer, yazı serisinin üçüncüsünü, 22.08.2014 tarihinde, “Zan ve tahminden marifet doğar mı?” başlıklı yazısıyla yayınladı. Bu yazıda, yer yer doğru tespitler yaptığı, doğru nispetler kurduğu görülüyor. Fakat tasavvuf ve marifet mevzuu ile arasındaki mesafe zihnini zehirliyor olmalı ki, meseleyi kendi “merkezinde” görme kemalini sıhhatli şekilde yapamıyor.

Yazısının ilk paragrafına şu türden bir iyi niyet alameti taşımayan bir giriş yapıyor;

“İslam’ın temel kaynaklarında ilim en üst düzey bir bilgiyi ifade eder ama sufilere göre marifet dini tecrübe ile ve sezgi ile elde edilen ve onlarca doğruluğunda artık şüphe kalmayan en sağlam bilgidir dedik. Buna karşılık günümüzün İbn Rüşt’ü sayılan Cabirî marifeti, ya da kendi ifadesiyle irfanî bilgi’yi İslam kaynaklı görmez, onu sınırları belli olmayan, her an batıniliğe kayması mukadder, gizemli, kısaca hermetik bir bilgi olarak anlatır.”
Okumaya devam et

FARUK BEŞER’İN İDRAKSİZLİĞİ-2-İLİM VE MARİFET ANLAYIŞI

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-2-İLİM VE MARİFET ANLAYIŞI

Faruk Beşer, 17.08.2014 tarihli “İlim ve marifet” başlığını taşıyan ikinci yazısında, bu bahisleri tetkik ve aralarındaki farkı tefrik etmeye çalışıyor. Böylece bir kıymet ve mertebe tertibine gidiyor ve oradan tasavvuf ile ilgili zehrini okuyucuya zerkediyor.

Mesele mühim, hafifmeşreplik yapmaya lüzum yok. İlim bahsi de, irfan (marifet) bahsi de, aralarındaki mertebe silsilesi de fevkalade mühim.

Faruk Beşer, ilim ve marifet bahsine, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’den ilhamla giriyor;
Okumaya devam et

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-1-BİLİM ANLAYIŞI

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-1-BİLİM ANLAYIŞI

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Faruk Beşer, birbirini takip eden üç yazı yazdı. Birincisi 15.08.2014 tarihli “İlim, bilgi ve bilim” başlığını, arkasından 17.08.2014 tarihli “İlim ve marifet” başlığını, üçüncüsü de 22.08.2014 tarihli “Zan ve tahminden marifet doğar mı?” başlığını taşıyor. Bizim anladığımız şekliyle özetlemek gerekirse üç yazının mevzuu, bilgi, ilim, irfan bahislerini ihtiva ve cem etme arayışından ibaret.

Türkiye’deki temel meselelerden ve zafiyetlerden biri olan “çerçevesizlik” bahsi Faruk Beşer’de de açıkça görülüyor. Herhangi bir meselenin çerçevesine vakıf olmadan veya bir çerçeve oluşturmadan o bahsin veya bahislerin anlaşılabileceği iddiası tüm komikliğine rağmen ülkemizde genel kabul gören bir savruk anlayıştır. Çerçeve meselesine girmeden önce Faruk Beşer’in meseleye nasıl baktığında dair bazı misalleri zikredelim.

Faruk Beşer, yazı serisinin birincisi olan “İlim, bilgi ve bilim” başlıklı yazısında, başlıktaki kelimeleri tarif etmeye çalışıyor. Son dönemlerde çok yaygın olan kelimelerin kökleriyle ilgili bilgi vererek giriyor meseleye;
Okumaya devam et

YENİÇAĞIN KAHRAMANLARI

YENİÇAĞIN KAHRAMANLARI
İslam irfanının meşhur vecizesi, “marifet iltifata tabidir”. Doğrudur, iltifat marifetin beslenme kaynağıdır. Lakin bırakın iltifatı, hakikati, hakikatin tezahürlerini, emarelerini görmeyenler, görüp susanlar, hatta görüp de üstünü örtmeye çalışanların piyasayı işgal ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde hakikate yaklaşanlar, ona nüfuz edenler, onu hastalıklarımıza çare, problemlerimize çözüm, meselelerimize teklif olarak ortaya koyanlar, iltifatsız iklimde hatta inkarın cirit attığı vasatta, her şeye rağmen, sadece hakikatin hatırı için izah, ifade ve temsil edenler, işte bunlar günümüzün (yeniçağın) kahramanlarıdır.
İslam irfanı, marifet ile iltifat arasında irtibat kurarken, aslında bir marifet iklimi oluşturmayı, o iklimde marifet üretimini hızlandırmayı, bunu teşvik etmeyi kastetmiştir. Aslında marifet gibi bir kıymetin, iltifata tabi olması, iltifata muhtaç olması, iltifatsız şekilde zuhur etmeyeceği düşüncesi temelinden yanlıştır. Ne var ki iltifatın marifeti teşvik ettiği vakadır, bu da ayrıca bir kıymettir, reddi gerekmez. Fakat her şeye rağmen marifetin zuhur etmesi, marifet sahibinin onu izhar etmesi, bunun için hiçbir nefsi ve dünyevi karşılık, mükafat, iltifat beklememesi, marifetin mahiyetinden, arifin şahsiyetindendir. İltifat, marifetin iklimini oluşturan, duyulmasını, yayılmasını, kabul görmesini temin eden bir içtimai tedavül mecrasıdır ve evet, bu cihetiyle fevkalade mühimdir. Burada bahsini ettiğimiz husus, marifet ehlinin iltifata meyletmesi değil, hakikatin yayılma ikliminin oluşması, oluşturulmasıdır. Okumaya devam et