MEDENİ MAHALLE

MEDENİ MAHALLE

Medeniyet Arapça Medine (şehir) kelimesinden türemiş bir kavramdır. Zıddı Bedevi’dir. Lugat itibarı ile şehirli – göçebe gibi tanımlansa da Istılah manası hayli derindir.
Bir yerde bir hareket başlar ama bu hareketin medeniyet boyutlarına ulaşabilmesi için geniş bir taraftar toplaması ve epeyce bir alanda nüfuzunu hissettirmesi gerekir. Eğer istenilen kapsamda bir yayılma gösteremezse ulusal veya yerel kültür olarak kalır.
Medeniyet işe insanı tanımlayarak başlar. O tanımlanan insanın hayat tarsına göre temel ihtiyaçları belirlenir ve buna uygun yaşam alanları oluşur üretim teknikleri gelişir.
Batı medeniyeti Homo Economıcus insan modeli üzerine inşa edildiği için güç egemen, sınıfçı ve sömürgecidir. Üretim teknikleri yaşam alanları şehirleri bu mantık üzerine bina edilir. Okumaya devam et

Share Button