KISIR DÜŞÜNCEYE MİSAL, CİNSELLİK VE İBADET BAHSİ

KISIR DÜŞÜNCEYE MİSAL, CİNSELLİK VE İBADET BAHSİ
Herhangi bir konu, bidayetinden ve nihayetinden müstakil olarak düşünülüyor ve konuşuluyor. Konu, çerçevesini bulamıyor, dolayısıyla mikyasını, ölçüsünü, nispetini, kaynaklarını, hayat havzasını yakalayamadan uzayda uçuşuyor. Derinlik yok, ufuk yok, anlayış çerçevesi yok. Bu hal, insanları “parça fikirlere” mahkum ediyor. Herhangi bir ölçüye bağlı olduğunu düşünenler, meseleyi o ölçüye nispetle idrak ve izah ettiğini zannedenler, “fikir yekununa” ulaşamadıkları için, komşu konu ile tezada düşmekten kurtulamıyorlar. Mevzuu, tüm meselelerin birbiriyle yoğun bir örgü içinde idrak ve ifade edilmesidir, bu kudret ve hacim ise, “fikir yekununa” vakıf olmak, dünya görüşüne sahip olmak, İslam’ın tamamına mensup olmaktır. Her Müslüman tabii ki İslam’ın tamamına mensuptur, imanı böyledir, bir kısmını kabul bir kısmını reddetmez, böyle bir şey beklenmez. Lakin İslam’ın yekununu idrak edip etmediği hususu başlı başına ayrı bir konudur.
Son günlerde gündemde olan “cinsellik” bahsi, fikir yekununa sahip olmayanların meseleyi anladığı vehmi içindeki sert tartışmalarına sebep oldu. Cinsi münasebetin ibadet olduğunu ifade edenler, meseleyi yozlaşmış dile ait “sevişmek” kelimesi ile ifade ettiği için, beyanları, arzulanmayan tedaileri de celbetti. Sevişmek kelimesi bu gün, eşcinsellerden başlayıp, pornografik tedailere kadar, çerçevede dışı çağrışımları davet ettiği için, “ibadet” olduğu hususundaki iddia ve beyan, tüm fikri altyapını kaybetti. Meselenin çizgi dışına çıkması sadece kullanılan kelimeden kaynaklanmıyor tabii ki, kullanılan dil ve tefekkür itiyatları meselenin temelini tayin edici mahiyette. Okumaya devam et

Share Button