TEŞKİLATIN SURİYE PROJEKSİYONU

TEŞKİLATIN SURİYE PROJEKSİYONU
Arap baharının uğradığı ülkeler içinde iki tanesi teşkilat için ayrı bir öneme sahip, Mısır ve Suriye… Suriye’nin önemi, Türkiye’nin ilk defa “misakı milli” sınırlarını genişletecek bir projeksiyonun konusu olmasından kaynaklanıyor. İlhak, iltihak veya birleşme gibi bir yoldan bahsetmiyorlar, resmi olarak ayrı iki ülke olmaya devam edecek fakat “ayrılık” sadece resmi alanda kalacak. Esed rejimi yıkıldıktan sonra kurulacak yeni hükümet ile şunlar yapılacak.
Resmi olarak yapılacaklar, isyan başlamadan önceki uygulama olan “ortak bakanlar kurulu” toplantısı yeniden canlandırılacak. Fakat bu defa ortak bakanlar kurulu toplantısı, eskiden olduğundan çok daha ileri aşamaya ulaşacak ve müştereken alınmayan kararlar uygulanmayacak. Sınır resmi olarak varlığını devam ettirecek fakat harita üzerinde kalacak. Kimlikle geçiş mümkün hale getirilecek, mal ve hizmet tamamen serbest dolaşıma sahip olacak, bir tür gümrük birliği (ki AB’nin gümrük birliğinden çok daha ileride) gerçekleştirilecek. Türkiye vatandaşı Suriye’de, Suriye vatandaşı Türkiye’de, kendi ülkesindeymiş gibi yatırım yapabilecek, hastaneye gidebilecek, okullara kayıt yaptırabilecek ila ahir. Okumaya devam et “TEŞKİLATIN SURİYE PROJEKSİYONU”