TAKDİM

TAKDİM

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

Tedrisat safhaları ve süreçleri insanın yaşına kilitlendi, yani bedenine… Bedeni inkişaf ve ikmal sürecinin tedrisat safhalarıyla alakası olduğu muhakkak ama bu süreçleri esas tayin unsur ruhtur. En basit misali, dehaların ruhi ve zihni süreçleri ile orta zekaların süreçleri arasında uçurum var. Orta zekanın elli yaşında ulaştığı, bazen hiç ulaşamadığı seviyeye deha, on yaşında ulaşıyor.
Batı, insanın hayvandan geldiğine inandığı için insan telakkisine sahip değildir, onun ufku ancak “gelişmiş hayvan” noktasına kadar ulaşır. İnsanın hayvan olduğunu düşündüğü için, tüm bilim altyapısı hayvan biliminden ibarettir. İnsanda ulaşabildiği son nokta beyindir, yani hayvanda da olan ve maddi mahiyete sahip beyin… Batının ortaya koyabildiği eğitim-öğretim (talim ve terbiye değil, maarif asla değil) anlayışı, hayvana ve hayvanların gelişimine aittir. Bu sebeple batının eğitim-öğretim sistemi bedeni gelişmeyi esas alır.

Batının hayvani eğitim-öğretim sistemi kime uygulanırsa onu hayvanlaştırır. Hayvana insani talim ve terbiyeyi tatbik ettiğinde insanlaşamaz, zira her varlık cinsi kendi tabiat ufkuna mahkumdur. Fakat insana hayvani hayvani eğitim-öğretim sistemi uygulandığında onu hayvanlaştırır. Batı bilimi dünyaya ne kadar tesir ettiyse insanlığı o nispette hayvanlaştırdı.
Batının hayvandan geldiğine inanmasını ikrar olarak kabul ediyoruz. Fakat insanlık, Hz. Adem Aleyhisselam’dan geldi, yani babası da insandır. Batının emperyalizmine karşı mücadele eden dünya, insanlığı hayvanlaştırma projesine gönüllü yazılıyor. Bu ne kadar vahim bir durumdur.
Batının hayvanlaştırma projesine karşı bir hamle başlatmak gerek. Dünyada hiçbir kültür havzası bu hareketi başlatacak durumda değil. Bu hamleyi ancak Müslümanlar başlatabilir, ne var ki Müslümanların da hızlı şekilde batının zihni işgalinden kurtulması ve İslam ilim ve tefekkür müktesebatına dönmesi şarttır.
*
Terkip ve İnşa dergisi, temel meselelerle bu sebeple ilgileniyor. Zira zihni işgal çok derinlere indi, çok derinlere inemezsek, öncelikle temel meselelerimizi işgalden kurtaramazsak batının oyuncağı olmaya devam edeceğiz. Temel meselelerin batı işgalinden kurtulması için, mümkün olan en derin noktasına kadar inmek, asli mihverine ve kaynaklarına nüfuz etmek, yeniden berrak bir şekilde İslam ilim telakkisini kurmak elzemdir.
Temel meselelerden birisi de, Müslümanların kadim müktesebatına uzanan idrak yollarını açmaktır. Ezberlemekle ilim tahsil edildiği vehminin yerleştiği günümüzde, idrak talimi unutuldu. İdrak nedir, nasıl mümkün olur, idrak istidat ve mahareti talebeye nasıl kazandırılır gibi soruları soran hoca veya müderris bile kalmadı. Halbuki idrak yoksa ilim yoktur, ezberlemek ilim tahsili değildir, ezberlemekle alim olunmaz. Ezber, bilgi yüklenmeyi ve onun hamallığını mümkün kılar ama mevcut bilgilerden yeni bilgi keşif ve imal etme istidadı kazandırmaz.
Tedrisat safhaları ve süreçleri hayati derecede önemlidir. Bu mesele anlaşılmadığında ve tatbikat misalleri geliştirilmediğinde inkişaf muhaldir. Bu ihtimalde zaten medrese kurma imkanı yoktur.
*Faaliyetlerimizin yeniden tanzimi
Birçok sahada çalışmalar yürütüyoruz. Neşriyat sahasında kitap ve dergi çalışmalarımız başta geliyor. Fikirteknesi külliyatının kitap sayısı 150 adedi geçti. Bunların üçte ikisi kağıt basım olarak yayınlanmıştı, onlarca kitap yayınlanmayı bekliyor. Dergi sahasında Terkip ve İnşa dergisi neşriyatını sürdürüyor, Karargah dergisi bilmediğimiz bir sebeple yayınına son verdi. Bu iki dergi dışında birkaç dergi çalışması daha yapıyoruz, altyapılarını hazırladık, yayına başlayacak seviyeye geldi.
Bir problem var; tetkik ve telif çalışmalarımızın tamamını kağıt baskı olarak piyasaya sürecek maddi imkanlarımız yok. Mesele bir tane dergi ve üç beş tane kitap değil. Bugüne kadar kağıt olarak bastığımız yüz civarındaki kitabın yarısından fazlası bitti, ikinci baskılarının yapılması gerekiyor, ilk baskısı yapılacak yeni kitapların miktarı da o civarda. Kısacası ilk baskı ve ikinci baskı olarak yüz civarında kitap basmamız, altyapısını oluşturduğumuz iki derginin de yayın hayatına başlaması gerekiyor.
Özet olarak yüz civarında kitabın basılması, Terkip ve İnşa dergisi ile birlikte iki adet daha derginin yayın hayatına başlaması ciddi bir maliyet. Kağıt baskı olarak mesele düşünüldüğünde fevkalade bir maliyet çok yüksek. Mevcut imkanlarımız, bir dergiyi taşıyabilir ve her ay bir-iki kitabı ancak basabilir. Bu hızda bir baskı süreci, hem kitaplar hem de dergiler için çok uzun bir zaman alacak. Sadece kitapların basılması dört-beş yıl sürecek, yeni dergiler ise yayınlanamayacak.
Piyasaya sürülmeyen fikrin varlığı yokluğuna eşittir, kaldı ki piyasaya sürülemeyen fikrin varlığını iddia etmek bile kabil değil. Böyle bir hal muhasebesi, bizde yeni bir mecraya yönelme ihtiyacı doğurdu. Kağıt baskıdan vazgeçip, internet yayıncılığına girmek…
İnternet yayıncılığında maliyet sıkıntısı yaşanmayacağı için, bir taraftan kitapları neşretmek diğer taraftan iki yeni derginin yayınına başlamak niyetindeyiz. Böylece telif çalışmalarıyla neşriyat arasındaki maliyet uçurumunu ortadan kaldırmak, maliyet sıkıntısıyla uğraşarak kaybettiğimiz zamanı da telif çalışmalarına ayırmak niyetindeyiz.
İnternet yayıncılığındaki maliyet düşüktür. Bu sebeple kitapların ve dergilerin tanıtım maksadıyla çok daha geniş kesimlere ulaştırılması imkanı oluşacaktır. Okuyucularımıza tüm dergilerin her sayısında bir kitap vermeyi düşünüyoruz. Bunun planlamasını ayrıca duyuracağız.
Çalışmalarımızın tamamını, Medeniyet Akademisi bünyesinde topluyoruz. Yeniden bir tertip ve tanzime tabi tutacak ve uzun süre dayanacak bir altyapı oluşturacağız inşallah… Böylece istikrarlı ve sürdürülebilir bir işleyişe sahip olmak niyetindeyiz.
*
Terkip ve İnşa dergisine ek olarak yayınlayacağımız dergiler; “Karargah Anadolu” ve “Fikir Kadro Hareket” isimlerini taşıyor. Karargah Anadolu dergisi, “Karargah” dergisinin yeni mevzu haritasıyla baştan başlaması ve istikrarlı şekilde devam etmesi maksadına matuf… “Fikir Kadro Hareket” dergisi ise yeni çıkacak, bu sahada çok ciddi bir boşluğun olduğu malum.
EDİTÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.