Terkip ve İnşa Dergisi 13. Sayı TAKDİM yazısı

TAKDİM
Bu sayı Necip Fazıl özel sayısıdır, mayıs sayısı ise Büyük Doğu özel sayısı olarak hazırlanmaktadır. İkinci yıl mevzu haritamızı ilan ederken böyle bir tasnif yapmıştık. Geçen zaman içindeki sohbetlerimizde ortaya çıktı ki, Necip Fazıl özel sayısı yapmak, çok sayıda alim, arif, mütefekkir hakkında özel sayı yapmamızı iktiza eder. Sadece Necip Fazıl özel sayısı hazırlamak, birçok şahsiyetimizin hakkını ihlal etmek manasına gelir.
Aylık çıkan bir dergi, yılda on iki sayı yayınlamaktadır. Özel sayı meselesine yöneldiğimizde, derginin yıl boyunca özel sayı olarak çıkması zarureti doğar. Bu ihtimalde “mevzu haritamızı” takip etme imkanımız kalmaz. Bu sebeple “özel sayı” çıkarma fikrinden vazgeçmemiz gerektiği kanaatine vardık. Tabii ki önceden ilan ettiğimiz nisan ve mayıs aylarındaki Necip Fazıl ve Büyük Doğu özel sayılarını bu yıl için yapıyoruz. Bundan sonrası için özel sayı yapmaktan uzak durmak ve mevzu haritamızı takip etmek niyetindeyiz.

Özel sayı yapmaktan vazgeçtik fakat onun yerine mümkün olduğunca her sayıda bir “ek” verme kararı aldık. Necip Fazıl da dahil olmak üzere, yirminci asır mütefekkirlerimizden başlamak üzere, kadime doğru büyük şahsiyetlerle ilgili ekler hazırlamak niyetindeyiz. Dergi eklerimiz, sadece şahsiyetlerle ilgili ve sınırlı olmayıp, mesela sanat eki, edebiyat eki, ilim eki hatta siyaset anlayışı eki, muhalefet anlayışı eki, Suriye eki gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yapmak ve okuyucuya sunmak istiyoruz. Böylece hem mevzu haritamızı takip imkanımız devam edecek hem de muhtelif meselelerde tetkik ve telif çalışmalarımız yayınlanacaktır. Muayyen bir mevzu haritasını takip etmenin birçok faydası var fakat yoğun mücerret tefekkürün okuyucu için zaman zaman ağır gelmesinden dolayı sıkıntılar oluşturduğu da vaki. Şimdilik bulduğumuz hal çaresi budur.
Necip Fazıl, yirminci asır Türkiye’sinin bigane kalamayacağımız kıymetli mütefekkiridir. Telif ettiği külliyat, fikrine katılanın da katılmayanın da hürmet etmesini gerektirecek kadar zengin ve derindir. Özellikle Türkiye’de yaşayan Müslümanların, Necip Fazıl’ı okumamak, onu görmezden gelmek gibi bir hassasiyetsizlik içinde olması izahsızdır. Bir şekilde okunmuş ve faydalanılmış olması gereken tefekkür ehlidir. Kaldı ki Necip Fazıl, fikriyatından ayrı olarak yirminci asrın birkaç dehasından birisidir ki, Müslümanların deha şahsiyetinin nasıl olacağını görmesi, böylece dehaları tanıması için muhteşem bir misaldir. Necip Fazıl’ı, fikriyatına azılı şekilde düşman bir solcunun bile, “Deha şahsiyet çeşidi nasıl olur?” sorusunun cevabı için okumasında azami fayda var.
Fikirteknesi yayınları, Necip Fazıl ve Büyük Doğu hakkında toplam dokuz adet kitap yayınladı. Çok sayıda yayınlanacak eser de hazır bekliyor. Bu sebeple Necip Fazıl özel sayısının muhtevası, yayınevimiz tarafından neşredilen kitapların muhtevası takip edilerek hazırlanmış, yazarlarımız çalışmalarını bu istikamette yapmıştır.
*
Mücerret fikirle meşguliyetimizin yoğunluğu okuyucularımızca malum… Dergi ve yayınevi kadromuz, “hadiselerin fikriyatı”na dönük yeni bir dergiyi Türkmen-Der ile müşterek şekilde çıkarma hazırlıklarını tamamladı, inşallah nisan ayında birinci sayısı basılacaktır. Ahmet Muhtar Turan arkadaşımız meseleyi bir yazıyla size sundu.
ADNAN KÖKSÖKEN etkin-ilke@hotmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir