TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 7. SAYISI BASILDI

Dergimizin 7. sayısı basıldı, inşallah pazartesi (21.09.2015) postaya verilecektir.

Dergimizin muhtevası şöyle;

FİHRİST
Takdim Adnan Köksöken
Mutlak ilim, nispi ilim, izafi ilim Abdullah Tatlı
Tetkik ilimlerinin ana tasnifteki yeri İbrahim Sancak
Tetkik ilimleri Haki Demir
Tetkik ilimleri ve bilginin deveranı Ebubekir Sıddık Karataş
Bilgi evrenleri arasındaki deveran Selahattin Adanalı
Tetkik ilimleri mecrasının terki ve medeniyetimizin çöküşü Atilla Fikri Ergun
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür” Ahmet Doğan İlbey
İlim telakkimiz ve tetkik ilimleri A.Bülent Civan
Tetkik ilimleri hakkında Metin Acıpayam
Terkip ilimleri yoksa tetkik ilimleri anlamsızdır Ahmet Kamil Tuncer
İlmi inkişafın emniyetli çerçevesi Faruk Adil
Tetkik ilimleri, keşif mahareti ve nevzuhur düşünceler Nurettin Saraylı
Mustafa Yıldız ile mülakat
İlimlerin tasnifinin altyapısı tetkik ilimleridir Ramazan Kartal
Tetkik ilimlerinde ihtisaslaşma nasıl olmalıdır Alihan Haydar
Tetkik ilimleri ve “mevzu haritası” Osman Gazneli
Kitap tanıtımı Rıfat Boynubükük

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.