Terkip ve İnşâ dergisinden “Medrese ve ilim” dosyası

Terkip ve İnşâ dergisinden “Medrese ve ilim” dosyası

Bütün gayesi İslâm medeniyetinin meseleleri olan, sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Haki Demir’in yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin Ocak 2017 / 22. sayısı “Medrese ve İlim” dosyasıyla internet dergi olarak yayınlandı. 21. sayının devamı niteliğindedir ki mufassal bir kitap çapında muhteva taşıyor. Bu sayının mündericatı dikkatle okunduğunda bu iki dosyanın maarif sistemine büyük bir tez sunduğu görülecektir:

Cumhuriyetten bu yana Batının eğitim anlayışını taklit eden Türk millî eğitiminin yabancılaşmış hâli ortada. İslâm maarif sisteminden mahrum modern eğitim, medeniyet, hikmet ve tasavvuftan beslenen ilmi taşımadığı ve nesillerin dimağını bu kaynaklara ulaştırmadığı malum. Modern eğitimin veremediği bilginin medrese geleneğiyle mekteplere yaymanın vakti çoktan gelmiştir.

Bu âli bir mevzuun detaylı izah ve bilgilerini dosya yapan Terkip ve İnşâ dergisinin mündericatı bu meseleye nasıl hazırlanılacağını gösteriyor. Faydalanmanın lüzumlu olduğuna inandığımız içindir ki mevzu başlıklarını ilgililerine hatırlatma ve mesaj olması bakımından vermeyi vazife saydık:

Medrese ilmin karargâhıdır / Haki Demir
Müderrisi olmayanın müderrisi şeytandır / Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Medrese ve ilim tedrisatı / İbrahim Sancak
İslam medeniyetinde hüzün / Ahmet Doğan İlbey
Medrese ve ilim tetkiki / Alihan Haydar
Medrese ve ilim inşası / Abdullah Tatlı
Medrese ve ilmi inkişaf / Hamza Kahraman
Medrese ve bilginin zaptı / Ahmet Kamil Tuncer
Medrese acil meselelerimizdendir / A. Bülent Civan
Medrese ve akl-ı selim inşası / Ünal Yılmaz
Medrese ve cemiyet / Nurettin Saraylı
Medrese ve devlet / Ahmet Selçuki
Medrese ve medeniyet / Ahmet Muhtar Turan
“Karantina adası”-1-Giriş / Haki Demir
Tenkit dergisi meselesi / Mustafa Karaşahin
İzmir seyahatinin tedaileri / A. Bülent Civan
Akıl inşası programı / Haki Demir
Karargah Anadolu dergisi fihristi
Fikir Kadro Hareket dergisi fihristi
Medeniyet Akademisi tanıtım dosyası

Kitap çapında tez sunan Terkip ve İnşâ’nın Ocak 2017/ 22. sayısını “Medrese ve Tedrisat” dosyasıyla çıkan Aralık 2016 / 21. sayısının mündericatına da bakıldığında derginin bu iki sayısının birlikte okunması gerekiyor:

Tekke, kalbi-ruhi talim ve terbiye müessesesidir / Haki Demir
Medrese, zihni-akli, talim-terbiye müessesesidir / İbrahim Sancak
Zülcenaheyn caddesi / Haki Demir
Temel telakkiler ve tatbikat meselesi / İbrahim Sancak
Medrese; bilgi, ilim, tefekkür tedrisatı yapar / Nurettin Saraylı
Tekke; irfan, hikmet, hakikat tedrisatı yapar / Ebubekir Sıddık Karataş
Medrese, zihni-akli süreçleri takip eder / Hamza Kahraman
Tekke, kalbi-ruhi süreçleri takip eder / Abdullah Tatlı
Vecdi olmayan Müslümanın dini zevki yoktur / Ahmet Doğan İlbey
Medrese hayatın altyapısını inşa eder / Faruk Adil
Tekke hayatın muhtevasını telif eder / Osman Gazneli
İlim ve irfanın terkibi / A. Bülent Civan
İlim tedrisatı ve medeniyet inşası için medrese / Ünal Yılmaz
Tekke, insanın varoluş karargâhıdır / Alihan Haydar
Medrese, varoluşun çevre emniyetini sağlar / Mustafa Karaşahin
Medrese, Kur’an ilimleriyle meşguldür / Ahmet Kamil Tuncer
Tekke, tevhid ilimleriyle meşguldür / Ramazan Kartal
Kitap tetkiki (Fethullah Gülen’in fikir hilesi) / Ünal Yılmaz
———–
Dergiyle irtibat kurmak isteyenler için adres şöyledir:
Tel: 0532 285 04 05 / E-mail: osmangazneli@gmail.com
İsmetpaşa mah. 9. Sk. Ergenekon İşhanı, Kat:1 no:4 K. Maraş
—————————————
DUA NİYETİNE BİR ŞİİR: “BANA BİR GÜN BAĞIŞLA RABBİM”

Yemen Harbi, Balkan Harbi, Birinci Harb, Çanakkale Harbi ve ardından İstiklâl Harbi ve bugün de Güneydoğu’da, Irak’ta, Halep’teki harb ile imtihan olan, İslâmların en asili, hâmisi, bayraktarı ve mesuliyet sahibi Türk milletinin başına gelen gaileler için dua ediyoruz. Bu duamı bu kez şair Memduh Atalay’ın “Bana Bir Gün Bağışla Rabbim” başlığıyla şiirleştirdiği mısralarla yapacağım:
Bana bir gün bağışla Rabbim,
O gün senden başka hiçbir şey
Kalbime girmesin!
Bana bir gün bağışla Rabbim,
O gün kimse kimsenin kalbini kırmasın,
Bana bir gün bağışla Rabbim,
O gün hiçbir çocuk öldürülmesin!
Bana bir gün bağışla Rabbim,
O gün hiçbir baba eve eli boş dönmesin,
Bana bir gün bağışla Rabbim,
Hiçbir anne kötülük görmesin!
Bana bir gün bağışla Rabbim,
O gün hiçbir âşık gam keder çekmesin,
Bana bir gün bağışla Rabbim,
Hiçbir şair banka nedir bilmesin!
Bana bir gün bağışla Rabbim,
Hiçbir anne baba huzurevinde ölmesin,
Bana bir gün bağışla Rabbim,
Mazlumlar ağlarken zalimler gülmesin!
Bana bir gün bağışla Rabbim,
Bu günahkâr kulun Memduh,
Türk-İslâm birliğini görmeden ölmesin!
————————————————
DOSTLARIN KİTAP İMZA GÜNÜ ŞENLİĞİ

Ali Yurtgezen hoca Semerkand Yayınlarından çıkan “Evin Mahremi Olmak” kitabının, Hikâyeci Hasan Ejderha yine aynı yayınevinden çıkan “Sokakbaşı” romanının TÜYAP 10. Çukurova Kitap Fuarı Semerkand standında yapılan imza gününe katılıp geldiler.

Gönlüme sürur veren ve nezdimde dost bayramı olan böyle bir seyahate ağır mazeretim sebebiyle katılamadım ve dostların kitap şenliğinde neler yaşandı yaşayamadım. Nasip değilmiş. Karşılığında bir şeyler isteseler de bu seyahate katılanların konuşmalarının her satırına telif ödeyerek Cuma Kapısı’nda dinleyeceğim inşallah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir