Terkip ve İnşa Dergisinin 12. Sayısı Postaya verildi

Terkip ve İnşa dergisinin 12. sayısı çıktı, postaya verildi. Derginin fihristi aşağıdadır;

FİHRİST
Takdim Adnan KÖKSÖKEN
Sanat nedir? İbrahim SANCAK
İslam sanat telakkisi Haki DEMİR
Sanatçı şahsiyet terkibi Nurettin SARAYLI
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı / Ahmet Doğan İlbey
İslam sanatının felsefi arka planı Atilla Fikri ERGUN
Varlık-Yokluk ritminde İslam sanatı A.Bülent CİVAN
Sanatın maksadı nedir? Ramazan KARTAL

Sanat ve hürriyet Ebubekir Sıddık KARATAŞ
Sanat ve kalb-i selim Abdullah TATLI
Sanat ve zevk-i selim Ahmet Kamil TUNCER
Sanat ve akl-ı selim Alihan HAYDAR
Sanat ve zeka Mustafa KARAŞAHİN
Seyyid Ahmet Arvasi ile mülakat Metin ACIPAYAM
İslam irfanında sanat Metin ACIPAYAM
İslam ve sanat Şevki KARABEKİROĞLU
Kültürel işgalin başka bir adı, çocuk edebiyatı Hulusi DEMİR
Medeniyet Akademisi Medeniyet Akademisi
Medeniyet Akademisinin maksadı Medeniyet Akademisi
Akl-ı Selim Mektebinin takdimi Medeniyet Akademisi
Akl-ı Selim Mektebinin maksadı Medeniyet Akademisi
Tabakat çalışmasının takdimi Medeniyet Akademisi
Tabakat çalışmasının maksadı Medeniyet Akademisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir