TÜRKLER HAKK’A TAPAN MİLLETTİR

Türkler Hakk’a tapan millettir

Türkler, Türklüğünü asırlardır İslâm’la idrak ettiği ve soydaşı olsun, ümmetdaşı olsun bütün Müslümanlarla ünsiyeti bu kimlik üzerinden olduğu için;

Hüviyetini kavmiyete bağlı değil, İslâm’la vücut bulan içtimaî, medenî ve siyasî bir kimlik olarak addettiği için;

Hiçbir amel ve siyasetinde kavmiyetçi ve seküler ırkçı düşüncelerle varlığını dikte etmediği, kendini bütün İslâmların kardeşliğini tesis etmek, korumakla mükellef bildiği için;

İslâmlaşmış millet temsilcisi olarak bu hüviyetiyle İlâ-yı Kelimetullah’ı yaydığı, uhrevî vazifelerinde olduğu gibi dünyevî muamelat ve siyasetini Müslümanca yaptığı için;

Hâlen içinde yaşadığımız bu toprakları, Müslümanla aynı mânayı taşımaya başladığından bu yana Kur’an-ı Kerim üzere vatan yaptığı için;
Hakk’a tapan millettir.

Bu ulvî nasip sebebiyledir ki ne Jöntürk’üz, ne Gençtürk, ne de Atatürkçü-seküler ulusalcı Türk’üz. Ağyarını mâni, efrâdını câmi bir ifadeyle İslâmlaşınca millet vasfını haiz olan, Alparslan Gâzi Hz.leri ve Âl-i Osman’la “din ü devlet mülk ü millet” anlayışını hayata geçiren, yâni Müslümanla aynı mânaya gelen Türk’üz… Bütün Haçlı dünyasının tasvir ettiği ve bütün İslâmların ümitle bağlandığı Türk budur…
———————————-
KİTAP İMZA GÜNÜNDEN DÖNEN DOSTLAR

Fikir Dükkânının kurucusu ve hâdimi Ali Yurtgezen hoca “Evin Mahremi Olmak-Beyit Şerhleri” kitabıyla, bu gönül mekânının ilk göz ağrılarından hikâyeci ve şair Hasan Ejderha “Sokakbaşı” adlı romanıyla 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı Semerkand Yayınları standında imza gününe katılıp dosthâneye döndüler.

Kutlu Cuma akşamı hâtıralarını dinleyeceğiz. Neler anlatacaklar neler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.