2000. YAZI

2000. YAZI

Bugün 2000. yazıyı yayınladık. Fikirteknesi, Türkiye’nin fikir hayatında “fikir yazısı” ile en zengin sitesi unvanını taşıyor. Bizden önce başlayan siteler vardı ama söyleyecek sözleri bittiğinden midir nedir çoğunluğu kapandı. Fikirteknesi ise yazı sayısı cihetinden olduğu kadar, muhteva çeşitliliği bakımından da çok zengindir. Yazarlarımız birçok sahada yazılar yazmışlar, özellikle de seri yazılarla meseleyi çerçevelemiş, bir fikriyat imal etme çabasına girmişlerdir.

Sitemiz sadece makalelerden ibaret değil, aynı zamanda e-kitap yayını da yapmaktadır. Sitemizdeki yazarların 44 adet telif eseri sitede “e-kitap” olarak ücretsiz şekilde yayınlanmaktadır. Türkiye’deki yayınevlerinin kahir ekseriyetinin 44 eser basmamış olduğu görüldüğünde, sitemizin yayınladığı kitap sayısının büyüklüğü anlaşılır.

Sitemizde yayınlanan eserlerin orijinal telif olması, bir “fikriyat” imali yolunda hızla yol aldığını göstermektedir. İslam’ı dünya görüşü çapında anlamak ve İslam’ın dünya görüşünü imal etmek anlamına gelecek bir teşebbüsten bahsediyoruz. İslam’ın varlık telakkisi (ontolojisi), bilgi telakkisi (epistemolojisi), insan telakkisi (şahsiyet anlayışı), medeniyet tasavvuru, ilimlerin tasnifi, maarif davası gibi birçok temel meselelerde eserler telif edildiği gibi, teşkilat, ihtilal, liderlik, değişim ve süreçleri gibi tatbikata dönük eserler de telif edilmiştir.

Netice itibariyle fikirteknesi, ortaya koyduğu “külliyat” ile İslam’ın yekununa muhatap olabilmenin çabasını göstermekte ve bunun yolunu açmaktadır. Eserlerinin “kitap” olarak yayınlanmamış olmasından dolayı belki kamuoyunda yeterince dikkat çekmemiştir ama takip edenler tarafından farkedildiği üzere, son dönemlerde ortaya bir “külliyat” koyabilen tek fikir havzasıdır.

*
İki bin yazının hangi çapta bir hacim ifade ettiğini misallerle gösterelim; Yazıların her biri asgari iki Word sayfasıdır. Bu da ortalama beş kitap sayfasına denk gelmektedir. İki bin yazı, bilgisayar ölçülerinde dört bin sayfa, kitap ölçülerinde ise on bin sayfa demektir. Kitapları da kattığımızda fikirteknesi sitesinin hacmi on beş ile yirmi bin kitap sayfası muhtevaya sahiptir. Ülkedeki tefekkür kısırlığı dikkate alındığında bu rakamın ne kadar muhteşem bir külliyata işaret ettiği anlaşılır.

Meseleyi mukayeseli olarak anlatalım. Yirminci asır Türkiye’sinde ortaya konulan külliyatlardan en meşhur olanları, Büyük Doğu ve Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur külliyatının altı bin sayfa olduğu söylenir. O külliyatın kitapları büyük boy olduğu için normal boy kitap sayfasıyla on bin sayfa kabul edilebilir. Demek ki Risale-i Nur külliyatı nihayetinde on bin sayfadır. Büyük Doğu külliyatını yüz eser kabul edip (bir fikir edinmek için), her eseri ortalama iki yüz sayfa hesap etsek, toplamı yirmi bin sayfa yapar. Bu külliyatları sayfa sayısıyla (kemiyetle) mukayese etmek tabii ki doğru değil, sadece çabamıza dikkat çekmek istiyoruz. Neden Büyük Doğu ve Risale-i Nur’u misal verdiğimize gelince, yirminci asır Türkiye’sinde, “külliyat” çapında eser verilememiş olmasındandır. Bu ikisi dışında “külliyat” çapında eser misali yok.

Büyük Doğu ve Risale-i Nur bu ülkede fikir hareketlerine kaynaklık etmiştir. Bu iki külliyat dışındaki fikir hareketleri, “fikirsiz hareket” mahiyetindedir. Külliyatsız (bir anlamda yeterince kitapsız) fikir hareketleri, fikir tartışması yerine kavga yapmışlardır. Külliyat, bir dünya görüşü örmek ve çerçevelemek için asgari şarttır. Üç beş kitapla fikir hareketi başlatanlar, üç beş adım sonra nefesleri kesilmiş ve daha yolun başında tökezlemişlerdir. Külliyatsız fikir hareketleri (buna fikir hareketi denmez zaten), şifahi kültüre dayanan çağdaş bedevilik misalleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.