GENELKURMAY SUÇLULARI KORUYOR -I-

GENELKURMAY SUÇLULARI KORUYOR –I-              Aman Allah’ım(!) diye bağırmak geliyor insanın içinden. Genelkurmayın suçluları koruduğunu görünce… Fakat birkaç saniye sakince düşündüğünde insan, genelkurmayın bunu mutat olarak yaptığını hatırlıyor ve şaşkınlığı öfkeye dönüyor.

İLKER BAŞBUĞ’UN ANLAMADIKLARI

İLKER BAŞBUĞ’UN ANLAMADIKLARI              İrtica ile mücadele eylem planı belgesinin aslının savcılığa ulaştırılması ve adli tıp incelemesinde imzanın Dursun ÇİÇEK’E ait çıkması üzerine tekrar başlayan tartışmalar bazı tespitleri yapmak için zemin oluşturdu.

GENELKURMAYIN “İRTİCAİ EYLEM PLANI” AÇIKLAMASI

                        GENELKURMAYIN “İRTİCA EYLEM PLANI” AÇIKLAMASI               Önce “İrtica Eylem Planı” ile ilgili hadiseyi kısaca hatırlayalım. Ergenekon soruşturması kapsamında Av. SERDAR ÖZTÜRK’ÜN bürosundaki aramada bir belge ele geçti. Bu belge Genelkurmay karargahında hazırlanmıştı ve altında da karargahta görevli olan Albay DURSUN ÇİÇEK’İN imzası vardı. Belgede ne vardı, kısaca onları da hatırlayalım.

TSK KARŞILAMAYI BEĞENMEMİŞ

                        TSK KARŞILAMAYI BEĞENMEMİŞ               TSK, pazartesi günü kuzey Irak’tan gelenlerin karşılanma şeklini beğenmemiş. Önce haberi okuyalım… Haber STAR GAZETESİ WEB SİTESİNDEN… (Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, terör örgütü PKK üyelerinin teslim olması sırasında yaşananlarla ilgili olarak, ''19 Ekim günü ve müteakip günlerde yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir'' dedi.Tümgeneral …

ŞAHSİYET – İNSAN OLMANIN ÜST FORMU-

Şahsiyeti bir merkeze bağlama yaklaşımı anlamlı gelmiyor ilk bakışta. Doğrusu, teferruatına kadar netleştirilmiş bir çerçeveye şahsiyet demek kabil gibi görünmüyor. Şahsiyetin sistematik bir ciheti olduğu doğrudur fakat bunu teferruata kadar indirmek ve muayyen hale getirmeye çalışmak, hayatın mütemadi deveranı karşısında şahsiyeti elden kaçırmak olur.

Şahsiyeti en netice nizami bir insan iç dünyası olarak düşünmek kabilse eğer, ona bir merkez tayin etmek veya merkezi olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır. Şahsiyetin bir merkezi olduğu düşüncesi, insan iç dünyasının giriftliğini ortadan kaldırmayacak şekilde kabul edilmesini gerektirir. Şahsiyet, müphemlik ile muayyenliğin tılsımlı bir harmanıdır. Merkezi olmadığı düşüncesinin ortaya çıkaracağı dağınıklık ve mutlak müphemlik bizi şahsiyete götürmeyeceği gibi varolması gerektiğini düşündüğümüz merkezi, insan iç dünyasındaki müphemliği ortadan tamamen kaldıracak derecede anlamak da donmuş veya kilitlenmiş bir yapıya işaret edecektir.

KEMALİST TABULAR VE ÜLKENİN UFKU-I-

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR TABUSU Türkiye Türklerindir yaklaşımını temel siyasal anlayış haline getirmek, ülke topraklarını Türk olmayanlardan ayıklamak temel tezini şart kılar. Ülkeyi Türk olmayan unsurlardan temizlemek kabil olmazsa eğer, akla takla attırarak şu tür tabirler geliştirmek kaçınılmaz hale gelir. "Yahudi asıllı Türk", "Ermeni asıllı Türk", "Rum asıllı Türk"…  Bir çok yanlış (veya anormallik) sürekli ve yaygın …

“MÜSTAĞNİ”LEŞME

          Kadim bir anlayışı önümüze sermeye çalışırken   Voltaire, “ Kendi bahçemizi kendimiz yetiştirmeliyiz.” diyor. Kendi bahçemizi, kendi çevremizi, kendi olmazsa olmazlarımızı, yaşamsal değerlerimizi sadece ve sadece kendimiz düzenlemeliyiz. Bütün bunları bir başkasından beklemek “ lüks ve keyfi bir yaşamın” beklentisinden başka bir şey değildir.  Kendi yaşam alanlarımız, eğer istediğimiz gibi değilse ve bunun değişmesini istiyorsak, …

LAİKLİK, İSLAM DIŞILIK VE ŞEYTANIN İŞİ

LAİKLİK, İSLAM DIŞILIK VE ŞEYTANIN İŞİ  Laikliğin ne olduğu ve nasıl tatbik edilmesi gerektiği tartışmalarına girmeden bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Din ve devletin birbirinden ayrılması kriteri malum… Bu kriter, dinde ne varsa devlete sokmamak ve devleti dinden tamamen tecrit etmek şeklinde tezahür ediyor. Tatbikatın bu şekilde gerçekleşmesi, teorik manada laikliğe uygun mudur yoksa aykırı …

DÖRT ASKERİ ÖLDÜREN TEĞMEN

Şu bilinen hadise… Askerin eline pimini çekerek el bombası veren teğmen… El bombasının patlaması neticesinde dört askerin hayatını kaybettiği vaka… Bu teğmen yargılanmaya başladı. Yargılamayı yapan askeri mahkeme… Dosyadan ve iddianameden doğrudan bilgimiz yok. Konuyu kamuoyundan takip ediyoruz.
Bu konu uzunca tartışıldı. Dikkatimi çeken bir kaç nokta var.

*Teğmenin ifadelerindeki üslup…

Teğmen, ifadelerinde o kadar tabi ve normal bir olaydan bahsedermiş gibi davranıyor ki, orduda bu tür hadiseler vakayi adidendir ve sık sık meydana gelmektedir. İfadelerinin psikolojik tahililinden çıkan bu netice, ne kadar vahim bir durum olduğunu gösteriyor.
Bunun temel iki sebebi olduğu malum. Birisi, askeri okullardaki eğitim… Askeri okullardaki eğitimin mutlaka değişmesi gerekiyor. Nedir askeri okullardaki eğitim-öğretimin özelliği? Askerlik mesleğinin eğitiminden ziyade, ideolojik eğitim veriliyor olması… İdeolojik eğitimin ders sayısının askerlik mesleği ile ilgili ders sayısından az olması, ideolojik eğitimin daha az olduğu manasına gelmez. İdeolojik eğitim faslına daha fazla önem verilmesi ve ideolojik eğitimin arkasına daha fazla hassasiyet yığınağı yapılması, mesleki eğitimin geri planda kalmasına sebep olur.

DİL ARABÇA VE MEAL

Matematik için söylenen “pozitif bilimlerin müşterek dili” ifadesi arabça için şöyle söylenebilir; İslami ilimlerin matematiği… Daha kısa ve veciz şekilde söylemek gerekirse arabça; Kur’an-ı Kerim’in matematiğidir. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasından bahsetmek için önce dil bahsi (dilbilim bahsi) sonra arabça lisanı önşartların ön şartıdır. Lisan bahsini, lügattan ibaret görmek, en basit misaliyle kafataslarının şekli aynı olduğu için …

İRLANDALI TÜRK ŞAİRİ: JAMES CLARENCE MANGAN

İRLANDALI TÜRK ŞAİRİ: JAMES CLARENCE MANGAN Şeref BİLSEL  "İrlanda'nın başkenti Dublin ile İstanbul arasındaki mesafe, takriben 4000 kilometredir. İrlanda Türkiye'ye çok az benzer. Kalem gibi ince minareleriyle göğe yazı yazarmış gibi görünen camileri yoktur. Sokaklarda leblebi veya köfte satıcısı bulunmaz. Onun yerine, kızarmış patates satılır. Bir kelimeyle, İrlanda'da asla bir Türkiye havası yoktur. İki ülke …