KİMSESİZLER ‘KİM’SESİ

Bu başı ve sonu bilinmeyen âlemin değirmeninde küçük düşlerimizi öğütüyoruz. Yüreğimizin sahilinde küçük küçük evler yapıyoruz. Bir dalga geliyor ve alıp götürüyor evin içine bıraktığımız ne varsa. Biz yine evler yapmaya devam ediyoruz daralmış akşamın kızıllığında bile. Biz yaptıkça biraz daha gençleşiyoruz. Biz gençleştikçe, yeni bir vurgun gençliğimi de alıp götürüyor. Toprağa düşüp varlık âleminde …

DARBE PLANININ HEDEFİ AKILLARI PATLATMAK

DARBE PLANININ HEDEFİ, AKILLARI PATLATMAK Cuma namazında camilerde bomba patlatmak… İlköğretim öğrencilerinin ziyareti sırasında müze denizaltısını havaya uçurmak… Kendi savaş uçağını düşürmek… Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan darbe planlarının veya darbe zemini hazırlamak için kullanılacak olan planların eylem listelerinde bunlar ve benzerleri var. General rütbesindeki adamlar böyle planları neden yapar? Bu tür eylem planlarının özelliği nedir? …

ÜMMETİN MAĞLUBİYET DEVRİ SONA ERDİ

ÜMMETİN MAĞLUBİYET DEVRİ SON ERDİ Son Hizbullah-İsrail savaşının (2006) akabinde Hasan NASRALLAH’IN bir açıklaması vardı. “Ümmetin mağlubiyet devri sona erdi” demişti, açıklamasında. “İnşallah, inşallah” diyerek sevinç ve heyecanla içimden defalarca tekrarladığımı hatırlıyorum. Hasan Nasrallah’ın açıklaması, askeri alandaki mücadelelere atıf yapan bir muhteva taşıyordu ve siyasi (ve tabi ki diplomatik) ayağı hala eksikti. İsrail’in tarihinde ilk …

CELLÂTLARINA SAYGI DUYAN KURBANLAR

Öyle diyor j.p. Sartre: “ Cellâtlarına saygı duydukları zaman kurbanlardan tiksiniyorum.” Zamanın ince bir çizgide asılı kaldığı anlar vardır ya hani. Kurban adına sözün bittiği, iç yoğunluğun ve dinginliğin zirveye ulaştığı, o kocaman felsefi sözlerin, ideolojilerin, romanların, makalelerin anlatamadığı bir an… Cellât için sıradan bir işin ifası, kurban için arzın sustuğu an… Sadece cellât ve …

TEKZİP

TEKZİP Bazı internet sitelerinde yayınlanan kısa adı CABD ve açık adı “Cumhuriyet Adalet Birleşik Basın Birliği Derneği” olduğu ifade bir derneğin kurulduğu haberi yayınlanmıştır. Haberde derneğin YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI İSMAİL ÇAPAR isminde birinin yapacağı ve yönetim kurulu üyeleri arasında da “Avukat ve yazara Haki DEMİR” şeklinde ismimin geçtiği haber ile ilgili TEKZİBİMDİR. 1-Öncelikle böyle bir …

ÇÖKÜŞ SÜRECİ HIZLANIRKEN İNŞA HAMLESİ GEÇ KALIYOR

ÇÖKÜŞ SÜRECİ HIZLANIRKEN İNŞA HAMLESİ GEÇ KALIYOR Ülkedeki siyasi çözülme, artık çöküş sürecine girdi. Devlet, hiçbir müessesesiyle ayakta kalma kudretine sahip değil. Hiçbir müessese meşruiyetini tüm ülke çapında ve tüm halk nezdinde muhafaza edemiyor. Ülkede meşruiyet parçalı hale geldi ve çeşitlendi. Birden çok meşruiyet kaynağının siyasi alana intikal etmesi, meşruiyetin kaybolduğunu gösterir. Meşruiyet, ülkedeki tüm …

A be epimiz Çingeneyiz -Ahmet Turan ALKAN

Hani hep deriz ya, “Bizim kültürümüzde ırkçı saplantılar yoktur vesaire” diye; galiba kendimizi kandırıyoruz: Türkçe’de Arap kelimesinin, Kürt kelimesinin, Rum, Ermeni, Kızılbaş gibi kelimelerin mânâlarını kötülüğün acı rengine boyanarak tüketildiğine dair bir hayli örnek gösterebilirim. Başka dillerde, başka kültürlerde de böyle ırkçı eğilimler vardır, olabilir; doğru olan bu kötülük eğilimleriyle mücadele etmek ve vahşet katından insan katına yükselmektir. Yükselmek, yani adam olmak.

İnsan katına çıkınca aslımızı-neslimizi inkâr etmeniz gerekmiyor fakat, aslen “ne idüğünüzü” üstünlük alâmeti gibi, faikiyyet nişânesi bir bayrak gibi elâlemin alnının çatına çatına dalgalandırmanız da gerekmiyor.

Türk olmak ne peşinen iftihar edilecek, ne de utanılacak bir sıfat; aynen Çingene olmak gibi. Bir Türk, bir Çingene, bir Kürt veya bir Rum, yapıp ettikleriyle, daha doğrusu insan olmak katına yükselmek için gösterdiği emekle, alın teriyle değerlendirilebilir ancak.

Ve bu ülkede saçmalamak sadece Türklerin inhisarında değil; herkesin saçmalama, dolayısıyla sırf saçmaladığından ötürü eleştirilme, ayıplanma istihkakı var. İçimizden bazıları, kendilerince bıçak kemiğe dayanınca, “Defol Çingene.., sen sus bir kere Alevi.., zaten Ermeni dölü değil misin?..” yollu iltihap kusuyorlar ortalığa. Bu sözlerin çirkinliği şurada; sanki o âna kadar âlicenablığından ötürü farklıların varlığına tahammül etmiş de…

KEMALİST REJİMİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE GÜÇ DENEMESİ

KEMALİST REJİMİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE GÜÇ DENEMESİ Konunun özü şu; Türkiye’deki mevzuat reşit olmayan (18 yaşını ikmal etmeyen) kişilerin “kanuni teşkilatlara” üye olmasına imkan vermemekte fakat aynı kişilerin (yani kanunun tarifiyle çocukların) “kanundışı teşkilatlara” üye olmasına imkan tanımaktadır. Başka bir ifadeyle, mevzuat reşit olmayan çocukların kanunla kurulmuş örgütlere (mesela derneklere) üyeliğini geçersiz saymakta fakat kanunsuz kurulmuş …

SANCI

Ünlü düşünür Halil CİBRAN, Gezgin adlı kitabında iki istiridyenin konuşmalarını şöyle anlatır: “ Bir istiridye komşu istiridyeye dedi, ‘ İçimde büyük bir sancı var. Ağır ve yuvarlak; ve bana çok ıstırap veriyor.’ Ve öbür istiridye tepeden bakar bir hoşnutlukla yanıtladı, ‘ Göğe ve denizlere şükürler olsun ki benim içimde hiçbir sancı yok. İçimde ve dışımda …

GENELKURMAY TALEBİNİN REDDİ VEYA HAKİM OLMANIN ŞARTI

GENELKURMAY TALEBİNİN REDDİ VEYA HAKİM OLMANIN ŞARTI Hakim olmanın birçok şartı var ama en önemli şartı veya hakimliğin rüşt şartı, ilgili ülkedeki en güçlü kurum veya şahsa karşı durabilmektir. Hakimlik imtihanının en önemlisi, genelkurmay sözkonusu olduğunda veya oradan bir talep geldiğinde hazır ola geçmeyen hakim, “hakimliğinin rüştünü” ispat etmiş demektir. Hukukçuların (avukatlar da dahil) güç …

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ Mİ SUÇLARIN GİZLENMESİ Mİ

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ Mİ SUÇLARIN GİZLENMESİ Mİ Ceza muhakemesi kanununda zikredilen “soruşturmanın gizliliği” konusu, son zamanlarda ülkenin gündemini sürekli işgal etmeye başladı. Sebebi herkes tarafından bilinen bir tavır olarak, hakkında soruşturma açılan her şahıs veya müessese bu kuralı mutlaka gündeme getiriyor ve ihlal edildiğinden şikayet ediyor. Gerçekten de bu kural yoğun bir şekilde ihlal edilmektedir. Bu …