ZULÜM ADALETSİZLİĞİN HUKUK MARİFETİYLE YAPILMASIDIR

ZULÜM ADALETSİZLİĞİN HUKUK MARİFETİYLE YAPILMASIDIR Siyasi rejimlerin basireti, insanların hangi noktada (sınırda) itaatten vazgeçeceğini ve isyan edeceğini doğru tespit edebilmektir. Zira itaat ile isyan sınırını doğru tespit edemeyen bir siyasi rejimin varlığını devam ettirmesi kabil değildir. Bu konu aynı zamanda siyasi rejimlerin meşruiyet sınırının en son noktasıdır. İtaat kaynaklarının tükenmesi, isyanın meşru hale geldiğini gösterir. …

CEMAAT KAVRAYIŞINDA SIKIŞMAK

CEMAAT KAVRAYIŞINDA SIKIŞMAK İslam cemiyeti bahsi, her nedense gündeme gelmiyor. Müslümanlar, hangi sebeple olduğu anlaşılmaksızın, “İslam cemiyet” bahsi üzerinde çalışmıyorlar. Bu konudaki hareketsizliğin ve alakasızlığın ilk bakışta görünen bazı sebepleri var ama meseleyi izaha kafi değil. İlk göze çarpan sebepleri, hayatı cemaat çerçevesinde yaşamaya alışmış olmaları, hayatı, büyük insan kütlelerini içine alacak çapta anlayamamış olmaları, …

STRATEJİK HATA BAŞBUĞ POLEMİĞE GİRDİ

STRATEJİK HATA BAŞBUĞ POLEMİĞE GİRDİ Bir insan hayatın herhangi bir alanında veya herhangi bir meslekte maharet ve istidat sahibi olabilir. Gayret eder, çalışır başarılı da olur. O kadar ki, adını tarihe de yazdırabilir. Öyle ki hayatın bir alanında yeni bir çığır da açabilir. Biraz da abartalım, kıyamete kadar ismi ve eserleri unutulmayabilir de… Fakat tüm …

GÖZLERİ ZEHİR YEŞİLİ

GÖZLERİ ZEHİR YEŞİLİ “her şey bir rüzgara bakıyor abi bakma esrar çekip mayıştıklarına bir gün var ya bir gün bu mağribli çocuklar bir gün yakacaklar paris’i..” Hakan Albayrak Bu çocuk var ya, bu çocuk… Bağrında kanayan bir gül taşıyor… Bunun içindir ki, gül kokuyor sözleri. Bu çocuk var ya… Hiç bir akşamı sabahla denkleştiremiyor , …

TEHDİT-KORKU DENGESİNDE AKIL

TEHDİT-KORKU DENGESİNDE AKIL Tehdit hedefi belli olan ve mahiyeti anlaşılabilen bir tehlikeyi ifade eder. Genellikle aksiyon şeklinde zuhur eder. Korku ise tehditten müstakil olarak insanın zihni organizasyonundaki mevcudiyetini muhafaza kaygısıdır. Tehdit ile korku her ne kadar birbirinden müstakil iki “hal” olsa da korkunun zuhuru, tehdidin varlığına bağlıdır.

DARBE, MİLLİ ORDUNUN VATANI İŞGALİDİR

DARBE, MİLLİ ORDUNUN VATANI İŞGALİDİR İşgal, bir ülkenin silahlı kuvvetler tarafından zapt altına alınmasıdır. Silahlı kuvvetlerin hayatın tabi akışına müdahale etmesidir. Hayatın tabi mecrasından çıkarılıp, emir-komuta zinciri içinde şekillendirme teşebbüsüdür. İşgal, sınır ihlalidir. Düşman ordunun ülkeyi işgali, siyasi sınır ihlalidir. Milli ordunun darbe yapması, yetki sınırı ihlalidir. İkisi de sınır ihlalidir. Hangi sınırları ihlal ettiklerini …