ZULÜM ADALETSİZLİĞİN HUKUK MARİFETİYLE YAPILMASIDIR

ZULÜM ADALETSİZLİĞİN HUKUK MARİFETİYLE YAPILMASIDIR

Siyasi rejimlerin basireti, insanların hangi noktada (sınırda) itaatten vazgeçeceğini ve isyan edeceğini doğru tespit edebilmektir. Zira itaat ile isyan sınırını doğru tespit edemeyen bir siyasi rejimin varlığını devam ettirmesi kabil değildir. Bu konu aynı zamanda siyasi rejimlerin meşruiyet sınırının en son noktasıdır. İtaat kaynaklarının tükenmesi, isyanın meşru hale geldiğini gösterir.
İsyanın başladığı yer, genellikle itaatin bittiği yer değildir. İtaatin bittiği nokta ile isyanın başladığı nokta arasında bir mesafe vardır. Bu mesafe, sabır ve metanet alanıdır. Aslında itaat kaynaklarının tükendiği noktada siyasi rejim meşruiyetini kaybetmiş olur. Fakat halk, itaat kaynaklarının bittiği noktadan sonra da küçümsenmeyecek kadar bir zaman, sabreder. Okumaya devam et

CEMAAT KAVRAYIŞINDA SIKIŞMAK

CEMAAT KAVRAYIŞINDA SIKIŞMAK

İslam cemiyeti bahsi, her nedense gündeme gelmiyor. Müslümanlar, hangi sebeple olduğu anlaşılmaksızın, “İslam cemiyet” bahsi üzerinde çalışmıyorlar. Bu konudaki hareketsizliğin ve alakasızlığın ilk bakışta görünen bazı sebepleri var ama meseleyi izaha kafi değil. İlk göze çarpan sebepleri, hayatı cemaat çerçevesinde yaşamaya alışmış olmaları, hayatı, büyük insan kütlelerini içine alacak çapta anlayamamış olmaları, İslam’ın, mizaç çeşitliliklerinden kaynaklanan içtimai çeşitlilikleri ihtiva ettiğini kavrayamamış olmaları vesaire… Okumaya devam et

STRATEJİK HATA BAŞBUĞ POLEMİĞE GİRDİ

STRATEJİK HATA BAŞBUĞ POLEMİĞE GİRDİ

Bir insan hayatın herhangi bir alanında veya herhangi bir meslekte maharet ve istidat sahibi olabilir. Gayret eder, çalışır başarılı da olur. O kadar ki, adını tarihe de yazdırabilir. Öyle ki hayatın bir alanında yeni bir çığır da açabilir. Biraz da abartalım, kıyamete kadar ismi ve eserleri unutulmayabilir de… Fakat tüm bunlar, o kişinin, hayatın tüm alanlarında veya her meslekte maharet ve istidat sahibi olabileceği manasına gelmez. Zaten bir insan, bir çok meslekte veya disiplinde uzman olamaz. Hele de içinde yaşadığımız çağda, en küçük meslek disiplinlerinde biriktirilmiş olan bilgi yığını göz önüne alındığında, tek bir meslekte bile hakkıyla uzman olmak ne kadar zor hale gelmiştir. Okumaya devam et

GÖZLERİ ZEHİR YEŞİLİ

GÖZLERİ ZEHİR YEŞİLİ

“her şey bir rüzgara bakıyor abi
bakma esrar çekip mayıştıklarına
bir gün var ya bir gün bu mağribli çocuklar
bir gün yakacaklar paris’i..”

Hakan Albayrak

Bu çocuk var ya, bu çocuk… Bağrında kanayan bir gül taşıyor… Bunun içindir ki, gül kokuyor sözleri.
Bu çocuk var ya… Hiç bir akşamı sabahla denkleştiremiyor , avuçları üşüyor , hohlasa..bütün bir dünya ayrılık yangınına bulaşacak…
Bu çocuk var ya, sesinde doğulu bir tambur saklıyor. Ama sesini susmalarda bitirmiş. Okumaya devam et

TEHDİT-KORKU DENGESİNDE AKIL

TEHDİT-KORKU DENGESİNDE AKIL

Tehdit hedefi belli olan ve mahiyeti anlaşılabilen bir tehlikeyi ifade eder. Genellikle aksiyon şeklinde zuhur eder. Korku ise tehditten müstakil olarak insanın zihni organizasyonundaki mevcudiyetini muhafaza kaygısıdır. Tehdit ile korku her ne kadar birbirinden müstakil iki “hal” olsa da korkunun zuhuru, tehdidin varlığına bağlıdır. Okumaya devam et

DARBE, MİLLİ ORDUNUN VATANI İŞGALİDİR

DARBE, MİLLİ ORDUNUN VATANI İŞGALİDİR

İşgal, bir ülkenin silahlı kuvvetler tarafından zapt altına alınmasıdır. Silahlı kuvvetlerin hayatın tabi akışına müdahale etmesidir. Hayatın tabi mecrasından çıkarılıp, emir-komuta zinciri içinde şekillendirme teşebbüsüdür.
İşgal, sınır ihlalidir. Düşman ordunun ülkeyi işgali, siyasi sınır ihlalidir. Milli ordunun darbe yapması, yetki sınırı ihlalidir. İkisi de sınır ihlalidir. Hangi sınırları ihlal ettiklerini tartışmadan önce, her ikisinin de “sınır ihlali” yaptıkları anlaşılmalıdır. Milli ordunun darbe yapması da netice olarak işgaldir. Okumaya devam et