KAHRAMANLAR

KAHRAMANLAR Gazze deniz seferi başladı. Kahramanlar yola çıktı. Sefere katılmayan birinin bu konuda söyleyeceği ne olabilir? Sefere katılmamak için mazeret aramak gerekirse, binlercesinin bulunacağı malum. Fakat sefere katılmayanların en azından mazeret arama yüzsüzlüğüne düşmemesi gerekir. Sefere hakikaten mecburi sebeplerle katılamamış olanların da şunu bilmesi lazım, böyle bir “manevi sefere katılmak nasip değilmiş”. Nasip olmaması bile …

TECRİTTEN MEKTUPLAR-II İÇBÜKEY- ÖMER KARAYILAN

Akşam…Hücreme ay düşüyor.

Kaç bahardır hücremden seyrettim yağmuru. Yağmur diye bir şey var idiyse, o mutlaka benden bir parça olmalı diye düşündüm. Kopan parçalarımla uğunan, arınan, arıtan… Aşk diye bir şey olduysa bir zamanlar, benden buharlaşıp yağmura ulaşan, yağmuru tamamlayan, yağmuru rahmete çeviren bir simyaydı.

KÜÇÜK ADAMLARIN BÜYÜK SÖZLERİ

Hayattaki en ilginç tezatlardan birisi, insanların ruhi ve akli müktesebatlarına muadil söz söylememeleri… Ya “küçük adamlar” “büyük sözler” sarfediyor veya “büyük adamlar” “küçük sözler” söylemek mecburiyetinde kalıyor. Birinci ihtimaldeki ıslah olmaz bir ukalalık, ikinci ihtimaldeki ise muhatabın seviyesine inme ihtiyacı. Birinci ihtimal akılsızlığın alameti farikası, ikinci ihtimal ıstırabın zirvesi.

CHP’NİN AHLAK DEKLARASYONU

Türkiye’de farklı hayat tarzlarından, farklı felsefi inanışlardan (veya anlayışlardan) bahsedilir ama bunların neler olduğu, çerçeveleri, sınırları, kuralları kısaca “ahlak anlayışı” bilinmez. Ülkedeki fikir ucuzculuğu, temel meselelerin konuşulmasına hiçbir zaman imkan tanımaz ve geçit vermez. Mesela sosyal demokratlar veya genel ifadeyle solcular hangi ahlak anlayışına sahiptir, bilinmez. Mesela Kemalistler, laikler, batılılaşmış olanlar vesaire bir hayat tarzına …

MÜSLÜMANLARDA SİYASİ ANLAYIŞ ZAFİYETİ

Müslümanların siyasi tenkit, tespit ve tekliflerini demokrasi üzerinden yapmaya başladıkları ve bunun yaygınlaştığı görülüyor. İslam’ın bir dünya görüşü olduğu, bu dünya görüşünün siyasi sistemi de ihtiva ettiği bilinmesine rağmen, siyasi düşüncelerini demokrasi üzerinden üretmeleri, nasıl değerlendirilmelidir? Demokrasinin temel siyasi kabul haline getirilmesi kaçınılmaz olarak sekülerleşmeye davetiye çıkarmaktır. Müslümanların sekülerleştiğini iddia etmek mümkünse de ağır bir …

ZEKİ VE AHLAKSIZ OLMAK

Zeki olmak, ahlaklı olmayı gerektirmiyor. Zira zekanın kural talep eden bir mahiyeti yok. Kurallarla zaten arası iyi olmayan ve hürriyet tutkunu olan zeka, davranış kalıplarını üretmek için hiçbir faaliyette bulunmaz. Fakat akıl, zekanın aksine ahlakı talep eder, üretir, ihtiyaç duyar. Bu sebeple en tehlikeli insan türü, zeki ve ahlaksız olanlardır. Başka bir ifadeyle zeki ve …

ANAYASA MAHKEMESİNE MİLYONLUK PROTESTO

Zulmün tarifinin dahi doğru yapılamadığı bir “fikir ikliminde” yaşıyor olmak ıstırap verici. Zulmün polis veya asker marifetiyle yapılan haksızlık zannetmek, zulüm ile haksızlık arasındaki farkı izah etmeyi imkansız kılar. Zulüm, hukuk marifetiyle yapılan sistematik haksızlıklardır. Çünkü polis veya askerin yaptığı haksızlıkları düzeltecek olan hukuk ve yargıdır. Eğer bir ülkede hukuk ve yargı, sistematik haksızlık yapmak …