SAĞIRLAR KONUŞMADIKÇA MATERYALİZM FİYASKODUR

Doğuştan sağır olan, yani “ses”i hiç duymamış olan insanlar, konuşma uzuvlarında herhangi bir problem olmasa da “dilsiz” oluyorlar. Konuşabilmek için gereken biyolojik imkanlara sahip olmasına rağmen, sağır olduğundan dolayı sesi duymaması ve tanımaması, dilsizliğe yol açıyor. Bu kişiler “dilsiz” değil, “sağır-dilsiz” olarak isimlendiriliyorlar.
Konuşma uzuvlarında herhangi bir arıza olmayan sağır insanın, konuşamamasından ne gibi manalar çıkar? Okumaya devam et

BÜYÜK ÇÖKÜŞ-1- GİRİŞ

Batı çöküyor. İki kelimeden müteşekkil bu basit cümle bir çırpıda söyleniyor ama ihtiva ettiği mana o kadar büyük ki, dünya, tarihinde bu kadar büyük bir çöküş yaşamadı, şahit olmadı ve hayal etmedi. Evet, batı çöküyor. Fakat bu çöküş tarihteki hiçbir çöküş hikayesine benzemiyor ve hiçbir denklemle açıklanabilir gibi görünmüyor. O kadar büyük bir güç çöküyor ki, muhtemelen dünya altında kalacak. Batının en keskin düşmanları bile bu çöküşe bigane kalamayacak. En çok sevinecek olan Müslümanlar bile bu çöküşü saniye saniye takip etmek zorunda kalacak, altında kalmamak için… Öyle zamanlar olacak ki, batının en kindar düşmanları bile çöküşü yavaşlatmak için ellerinden geleni yapmak mecburiyetinde kalacaklar. Okumaya devam et

İNSAN HUKUK İSLAM

Hukukun kaynağı ile ilgili fikri/felsefi tartışmaların hiçbiri bu ülkeye gelmedi. Kaynağı ile ilgili hiçbir tartışma yaşanmamış olması, meşruiyetinin de gündeme gelmesine mani oldu. Umumiyetle meşruiyet, hukukta arandı. Fakat hukukun da bir meşruiyetinin bulunması lüzumu akla dahi gelmedi. Kendi meşruiyetini izah etmemiş olan hukuk, meşruiyet kaynağı olarak kullanıldı. Bu durum, önce hukuku, sonra kanunu tartışma dışına çıkardı. Hukukun ve kanunun tartışma dışına çıkarılması, kutsanmasına vesile oldu ve neticede bir “hukuk fetişizmi” meydana geldi. Okumaya devam et

DURSUN ÇİÇEK VAKASI

Ergenekon soruşturmalarında en fazla vefa gören kişi, Dursun Çiçek’ti. İki defa tutuklanmış fakat bir şekilde tahliyesi sağlanmıştı. Dursun Çiçek’in arkasına yığılan gücü görünce, ne kadar kilit noktada olduğu açığa çıkmıştı. Zaten kilit noktada olduğu malumdu, zira genelkurmay karargahında görevliydi. Fakat karargahta görevli subayların içinde de muhtemelen daha önemli bir noktadaydı veya karargahta görevli subayların hepsi önemliydi. Okumaya devam et