MUTEZİLE Mİ DEDİNİZ?

MUTEZİLE Mİ DEDİNİZ? Mutezile’nin temayüz eden ve ana mecradan kendini tefrik eden fikirlerinden biri, “kul, fiilinin halıkıdır” görüşü… İnsanın, fiilinin yaratıcısı olduğu kabulü… Bu meselenin idrak ve tetkik havzası öncelikle ulûhiyet-ubudiyet bahsidir. Ulûhiyet-ubudiyet bahsi ise tevhid bahsinin iki kanadı. Tabi ki başka idrak havzalarında da mesele tetkik edilebilir. Ama bu konu için en hassas olan …

BİLGİ-FİKİR-BÜYÜK DOĞU

BİLGİ-FİKİR-BÜYÜK DOĞU Yazıya dökülmüş her metin, ağızdan çıkan her hitap, bilgidir. Mana, kelimeyle zarflandığı andan itibaren bilgi haline gelir. Yazılı veya sözlü her ifade bilgiden ibarettir. Bu durum, bilgi-fikir bahsinin en çetin meselesi ve fikir bahsinin de en büyük paradoksudur. Tefekkür faaliyeti ile fikir elde edilir. Fakat fikir, müellifine münhasırdır. Zira tefekkür süreçlerine malik olan …

Büyük Doğu Çağı Başlıyor

Sayın Av. Haki Demir’in, “Büyük Doğu Çağı Başlıyor” Adlı Eseri, “Büyük Doğu Fikir Ocakları” Tarafından Yayınlanmıştır. Ortadoğu’da meydana gelen isyanların sebepleri ve sonuçları üzerine öngörülerin bulunduğu birinci bölümle beraber kitabın ikinci bölümünde Büyük Doğu’yu bir teklif olarak sunan yazarımız Haki Demir’in eseri 07.05.2011 tarihi itibari ile çıkmış bulunmaktadır. Eserin Maddi olarak olarak tüm gelirini “Büyük …

BÜYÜK DOĞU NEDİR?

BÜYÜK DOĞU NEDİR? Büyük Doğu’daki fikri derinlik, büyük akıl hacmi gerektirir. Sistem örgüsü, keskin idrak gerektirir. Mütemadi tekâmül boyutu, şuuru şart kılar. Tüm varlığı kendine konu edinmesi, ciddi bir müktesebat ister. Kâinat çapında sistem kurma çabası, müthiş bir sistem anlayışını ilzam eder. Kısa cümleler halinde ifade etmeye çalıştığımız bu meseleler, tahlil ve tafsil edildiğinde ne …

KASET SİYASETİ VE ZİHNİ SAVRUKLUK

KASET SİYASETİ VE ZİHNİ SAVRUKLUK Kendilerini “Farklı ülkücüler” olarak isimlendiren bir gurubun, MHP yönetici kadrosu ile ilgili kaset arşivi, siyaseti teslim aldı. Mesele nasıl ele alınırsa alınsın, fikir haysiyetini zedelemeden tetkik etme imkanı sanki yok gibi… Kamuoyunu ve siyaseti işgal eden bu mesele ile ilgilenmemenin bir yolu var mı? Bu yoğunlukta bir zihni işgal karşısında …

DÜNYAYI AHMAK YERİNE KOYMAK…

Birkaç gündür Usame Bin Ladin suikastı ile ilgili haberleri takip ediyorum. Mümkün olduğunca farklı haber kaynaklarına bakıyorum. Bir türlü nihai kararı vermeyi mümkün kılacak bilgi, kamuoyuna servis edilmiyor. Nedir o bilgi? Ladin suikastı ile ilgili DELİL… Bütün haberler ABD yetkilileri veya kurumları tarafından servis edilmekte. Başka hiçbir kaynak, mesela hadisenin vuku bulduğu ülke olan Pakistan’ın …

AKL-I SELİM OKULU PROJEKSİYONU

AKL-I SELİM OKULU PROJEKSİYONU MAKSAT *İnsanın zihni haritasını çıkarmak *Akıl merkezli zihin haritası hazırlamak *Ruh merkezli zihin haritası hazırlamak *Akıl modelleri oluşturmak *Akl-ı Selimin tarifini yapmak *Akl-ı Selimin haritasını çıkarmak *Akl-ı Selimin insan zihin haritasındaki mevziini tespit etmek *Akl-ı Selimin unsurlarını tespit etmek *Akl-ı Selimin bünyesini izah etmek *Akl-ı Selimin faaliyet esaslarını tetkik etmek *Akl-ı …

AKL-I SELİM OKULU

AKL-I SELİM OKULU Akl-ı selim, İslam’a muhatap olacak anlayıştır. İslam’ı doğru anlamanın aklı veya İslam’ı anlamanın anlayışı veya İslam’ı anlamanın “zihni evreni”… Konu bu noktada görüldüğünde ehemmiyeti anlaşılıyor. Fakat akıl meselesinde, Türkiye’deki durum içler acısı… Akıl, üzerinde hiç çalışılmamış bir konudur. Türkiye’deki Müslüman camia, her nedense, akıl üzerinde çalışmıyor. Türkiye’deki İslami hareketler, İslam’ın anlaşılması bahsinde …

ROBOT TEKNOLOJİSİNDE (YAZILIMDA) YANLIŞ HEDEF, SUNİ ZEKA

Robot teknolojisinde konunun kilitlendiği nokta “suni zeka” meselesi. Suni zekayı üretemediklerinde robot teknolojisinin fazla ilerlemeyeceğini biliyorlar. Malum olduğu üzere “suni zeka” bir yazılım konusu. Bu sebeple meselemiz, hem bilgisayar yazılımlarıyla ilgili temel bir bahis hem de robot teknolojisinde patinaj yapılan konuyla ilgili. Suni zeka çalışmaları, teknolojideki ilerleme ile paralel gitmiyor. Teknoloji, suni zeka çalışmalarının birkaç …

ŞİMDİ “BİN” LADİN ZAMANI

ŞİMDİ “BİN” LADİN ZAMANI Son on yılın spekülasyon şampiyonu Usame Bin Ladin olmalı. İsmi etrafında bu kadar spekülasyon olan muadil birisi yok. Hakkındaki spekülasyonları başlık halinde sıralamak gerekse, hacimli bir eser çıkar. Dolayısıyla Usame Bin Ladin hakkında söylenecek her hangi bir söz, hakkındaki spekülasyonlardan birine denk gelir. Yakından tanımadığımız, hakkında birinci elden bilgi sahibi olmadığımız …

ŞERİAT MAHKEMELERİNİ KURABİLİRİZ

ŞERİAT MAHKEMELERİNİ KURABİLİRİZ Mevcut sistem içinde Şeriat Mahkemelerini kurabiliriz. Şeriat Mahkemesi tarafından verilen kararları kolluk kuvvetleri vasıtasıyla (yani maddi müeyyide desteğiyle) tatbik ve infaz edebiliriz. Mevcut mahkeme kararlarının tatbikindeki tüm müeyyideleri veya destekleri kullanabilir ve işletebiliriz. Bu mümkün mü? Mümkün olabilir mi? Şeriat dendiğinde kalb krizi geçirecek kadar düşmanlık hislerine gark olan Kemalist siyasi rejimde …