ÜÇÜNCÜ GAZZE SEFERİ, ERDOĞAN GAZZE’DE

ÜÇÜNCÜ GAZZE SEFERİ, ERDOĞAN GAZZE’DE Birinci Gazze seferi, İslam coğrafyasının her noktasından Müslüman’ın ve dünyanın birçok yerinden Gayr-i Müslim’in, Mavi Marmara idaresinde organize olduğu bir “insanlık hareketiydi”. Dünyadaki “insanlık” hareketinin amiral gemisini Müslümanların oluşturması ve idare etmesi gurur vericiydi. Türkiyeli Müslümanların bu mesuliyeti deruhte etmesi de ayrıca mutluluk verici bir hadiseydi. Dünyanın en büyük terörist …

BATI’NIN ÇÖKÜŞÜ NEDEN DURDURULAMAZ?

BATI’NIN ÇÖKÜŞÜ NEDEN DURDURULAMAZ? Yükseliş ve çöküş süreçlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Fakat dikkatimiz, zekamız ve aklımız mütemadiyen yükseliş süreçleri ile ilgileniyor. Çöküş süreçleriyle her nedense kafi derecede ilgilenmiyoruz. Bunun sebebi, yükselmeye, gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacımız olmasıdır galiba. Hiç kimse ve hiçbir medeniyet çöküşü düşünmediği ve ihtiyaç duymadığı için dikkati, zekası ve aklı o istikamete yönelmiyor. Bu …

ÇOK YÜZLÜLER

“Hadi çıkartın maskelerinizi, Bu kadar zorlanmanıza gerek yok, gerçekleri biliyorum! Maskelerinizi çıkartın, boyalarınızı da silin Çıplak yüzünüzü görmek istiyorum, Kimsiniz? Nesiniz? Hey sen! Boyaların akmış, tam seçemiyorum, Sen kimsin? O da ne öyle, boyalar yazılara dönüşüyor, Aa bunlar, senin yalanların! Hem de bana söylediğin yalanlar! Tebrikler, oyun bitti, perde indi. Buraya kadarmış! Evet Her sabah …

ÜLKELERİ TOPLAMA KAMPI YAPAN ANAYASALAR

ÜLKELERİ TOPLAMA KAMPI YAPAN ANAYASALAR Cansız varlıkların davranışı dış etkilere bağlıdır. Bitkilerin davranışı dış ve iç etkilere bağlıdır ama davranışları “hareket” seviyesine çıkamaz. Hayvanların davranışı, dış etkilerle beraber sevki tabiye bağlıdır ve davranışları hareket seviyesine ulaşmıştır. Ne var ki hayvanların hareketleri tabiatlarında depolanmış olan ve ne olduğunu anlamadıkları bilgi evreniyle sınırlıdır. İnsanlar, bahsini ettiğimiz davranış …

ZAMANAŞIMI MAĞDURLARI DEVLETE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

ZAMANAŞIMI MAĞDURLARI DEVLETE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Türkiye’de devlet hukuk ve yargıyı inhisarında tutuyor. Hukuk yargılamalarında “tahkim” müessesesini kabul etmekle tekeline istisna koyan devlet ceza yargılamasında hiçbir istisnayı kabul etmiyor. Ceza yargılamasındaki yetki paylaşımı o kadar cimri ki, küçük bazı suçlardaki mağdurun/müştekinin şikayetten vazgeçme hakkını tanıması dışında, mağdura/müştekiye de hiçbir salahiyet tanımıyor. Mağdur/müşteki şikayetinde vazgeçtiğinde kanun, …

KÜRT MESELESİNİN TIKANDIĞI NOKTA

KÜRT MESELESİNİN TIKANDIĞI NOKTA Bir ülkede yaşayan halkın bir kesiminin, mevcut rejime karşı isyan etme şartları oluşabilir. Hakikaten süreklilik kazanmış, normalleşmiş ve hukuka emdirilmiş olan zulme karşı mücadele etmenin silahlı direnişten başka yolunun kalmadığı misaller, insanlık ve siyaset tarihinde bolca görülen durumdur. Siyasi ve hukuki yolla mücadelenin, hukuk ve siyaset müesseseleri ile yolu kapatılmışsa yapılacak …

TSK’YI ASIL KİM YIPRATIYOR

TSK’YI ASIL KİM YIPRATIYOR “TSK’yı yıpratıyorlar” ifadesi, ordunun çevresini saran bir çelik yelek vazifesi görüyor. Yakın zamana kadar da işe yarayan bir kalkandı. Fakat otuz yıla yakın süren, on binlerce cana, yüz milyarlarca dolara mal olan güneydoğudaki düşük yoğunluklu savaş, bu kalkanı kağıt mendil kadar inceltmiş halde. Bir milyona yakın personeli ile resmi beyanlarda ifade …

Ferd Cemiyet Devlet Sarmalında Anayasa

FERD CEMİYET DEVLET SARMALINDA ANAYASA Esas olan insan… Şubeleriyle söylemek gerekirse, ferd ve cemiyet… Hayat bu parantezde üretilir, gerçekleşir ve yaşanır. Herhangi bir konuda insanı esas almak, hayatı esas almaktır. Hayatı esas almadan insanı esas aldığını söyleyenler, “belli bir insan tasavvurunu” esas aldıkları için hayatı umursamamaktadır. Bu tefekkür altyapısı, nihayetinde, insanı esas almayan noktalara kadar …

Bir Devlet Projesi Olarak Anayasa

BİR DEVLET PROJESİ OLARAK ANAYASA Anayasa özünde “devlet fikridir”. Yeni anayasa (sıfır anayasa) yapmak, devlet kurmaktır. Mevcut bir devletin olması ve onun meclisi eliyle yapılması, bu hükme halel getirmez. Yeni devlet kurmakla, mevcut devlet üzerine yeni devlet kurmak, usul farklılığından başka bir manaya delalet etmez. Milletin mevcut devleti beğenmeyip yeni bir devlet kurma hakkı ile …

BU KADAR DA OLMAZ

BU KADAR DA OLMAZ Jitem, Genelkurmaydan habersiz kurulmuş… Öfkeden çılgına mı dönersin, kahkahadan katılır mısın yoksa boş boş gözlerle boşluğa mı bakarsın? Her biri mümkün… Her biri de kendi başına facia… Fakat biz son bir gayretle sakin bir kafayla konuyu değerlendirmeyi deneyelim, bakalım ne hikmetler(!) ihtiva ediyor bu hadise. Muhalfarz jitemin kurulduğundan genelkurmayın haberi yok. …

ŞAFAK PAVEY VE NİZAM ANLAYIŞI

ŞAFAK PAVEY VE NİZAM ANLAYIŞI Nizam anlayışı kalmadı ülkede. Nizam anlayışının asgari şartlarından bile uzaklaştı ülke. Devlet ise nizam anlayışından en fazla uzaklaşanlar listesinin başında geliyor. Oysa devlet demek nizam demekti. Nizamın en bariz unsuru, “kaide”dir. Kaideler, nizamın iskeletini oluşturur. Kaidelerin nizam ile alakasını görmemek mümkün değil. Devlet de dahil herkes kaidelerin nizam ile ilgisini …

MİRAÇ, RİSALETİN DE UFKU…

MİRAÇ, RİSALETİN DE UFKU… Miraç, Hz. Risaletpenah (SAV) efendimizin “huzura alınmasıdır”. Huzura alınmak… Bir çırpıda söylüyoruz ama idraki imkansız olan bir hadisedir. Aklın hem faydalı hem de zararlı özelliklerinden biri de “anlamadığını kullanabilme” maharetidir. Huzura nasıl alınmıştır? Ruhen ve bedenen… Ruhu anlar gibi olmak mümkün… Çünkü Allah, alem-i ervahta ruhlarla muhatap olmuş ve o meşhur …