SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-12- ANAYASA

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-12- ANAYASA Anayasa çalışmalarının yapıldığı şu sıralar gündeme getirilmesi gereken en önemli konu, sosyal iktidar… Yeni anayasa sosyal iktidarın kurulabilmesi ve geliştirilebilmesi için gereken hukuki alanı açmalıdır. Siyasi alanın iktidar tekelini elinde tutmasından kaynaklanan yanlış anlayışlar, anayasaya da yansımış durumda. Anayasa, ağırlıklı olarak siyasi alanı tanzim etmek ihtiyacı duyuyor. Sivil ve sosyal alanı …

MUSTAFA İSLAMOĞLU VİCDAN İLE PEYGAMBERİ KARIŞTIRIYOR

MUSTAFA İSLAMOĞLU, VİCDAN İLE PEYGAMBERİ KARIŞTIRIYOR Mustafa İslamoğlu, özgünduruş gazetesinin 67. Sayısındaki “Vicdan ve İman” başlıklı makalesinde, “Onun için vicdan, insanın içine Allah’ın yerleştirdiği peygamberdir. Vicdanın üstünü örten kişi, içindeki peygamberi susturmuş olur.”, diyor. Mustafa İslamoğlu, bunları nasıl yapıyor? İnsan, hata yapmak için uğraşsa, böyle vahim hatalar yapamaz. İslamoğlu’nun idrakinin sığ, aklının çapsız olduğunu biliyoruz …

ASTRAL SEYAHAT-2-ASTRAL SEYAHATİN MAHİYETİ NEDİR?

ASTRAL SEYAHAT-2- ASTRAL SEYAHATİN MAHİYETİ NEDİR? En basit haliyle anlatmak gerekirse Astral seyahat, ruhun bedenden ayrılarak yalnız başına (bedensiz) seyahat edebilmesidir. Mümkün mü? Evet… Ruh, bedenden daha latif, daha kuvvetli, daha maharetlidir. Ruhun bedene ihtiyacı, bedenin ruha olan ihtiyacı gibi değildir. Daha doğru bir ifadeyle ruhun bedene ihtiyacı yok, bedenin ruha ihtiyacı var. Parapsikolojik çalışmalar, …

AKIL İNŞASINDA SABIR EĞİTİMİ-1-

AKIL İNŞASINDA SABIR EĞİTİMİ-1- Bu günkü eğitimin hiç bilmediği ve gündemine almadığı bir konu, sabır eğitimi… Müfredatın hiçbir yerinde (derslerinde veya rehberlikte) yok. Oysa eğitimin bel kemiği, kişiliğinde temelidir. Sabır eğitimi özellikle aklın oluşması, gelişmesi ve çalışmasında çok önemlidir. Sabır eğitimi ile aklın ne ilgisi var? Akıl, en başta insanın “benlik merkezinde” yani nefsine bağlı …

AHA! VURUN DİYEN ATATÜRKMÜŞ

AHA! “VURUN” DİYEN ATATÜRKMÜŞ Radikal gazetesinde, Ezgi Başaran imzasını taşıyan 28.11.2011 tarihli haberde, Hüsamettin Cindoruk, Celal Bayar’dan şunu nakletmiş, “Atatürk sonunda bize vurun dedi, vurduk.”. Ne yapacağız şimdi? Kamuoyunun neredeyse tamamına yakını Dersim katliamını lanetlemek üzere sıraya girmişken, Cindoruk bunu niye söyledi? Dersin olaylarının büyük bir zulüm olduğu konusunda, CHP dışında neredeyse “oy birliği” varken, …

HAYRETTİN KARAMAN-FİKRİNİ BEYAN EDERKEN KENDİNİ TEKZİP EDEN ADAM

HAYRETTİN KARAMAN FİKRİNİ BEYAN EDERKEN KENDİNİ TEKZİP EDEN ADAM Hayrettin Karaman’ı nasıl bilirsiniz? Profesör? Alim? Akil? Arif? Nasıl bilirsiniz gerçekten? Yardım edelim… Bir adam, kendi makalesinde, fikrini beyan ederken, kendini (fikrini) tekzip etmeyi nasıl becerebilir? Bakın nasıl yapılabilirmiş bu iş. Konumuz, 27 Ağustos 2010 tarihli, Yeni Şafak gazetesindeki köşesindeki “Recim Yoktur” yazısı. Başka hiçbir kaynağa …

ASTRAL SEYAHAT-1-ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

ASTRAL SEYAHAT-1-ASTRAL SEYAHAT NEDİR? Ruhun bedenden ayrılarak seyahat etmesi şeklinde ifade ediliyor. Ruh bedenden tamamen ayrılmıyor ve bir irtibat bağı kalıyor. İstediği hızda (ışık hızının da çok üstünde) seyahat edebiliyor. O kadar ki, nerede olmak isterse anında orada olabiliyor. Hala fizikte ışık hızından yüksek bir hız olmadığını iddia etmeleri ilginçtir. Bu tecrübeyi yaşayanların bir kısmı …

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN AKLININ ÇAPI NE KADAR?

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN AKLININ ÇAPI NE KADAR? Mustafa İslamoğlu’nun gelecek ile ilgili Hadis-i Şerifler hakkındaki görüşleri çok vahim. Okuyunca insanın kanı donuyor. Yanlışlık, görmezden gelinecek, tenkit edilmeyecek, dikkat çekilmeyecek cinsten değil. İnsanın küçük bir hassasiyeti varsa, mutlaka teşhis ve ilan etmek ihtiyacı duyuyor. Kendine ait web sitesinde, gelecek ile ilgili Hadis-i Şerifler hakkında sorula bir soruya …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-11-SİYASİ İKTİDARIN MEŞRUİYETİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-11- SİYASİ İKTİDARIN MEŞRUİYETİ Siyasi iktidar sosyal iktidarın yolunu açmalı, teşvik etmeli, desteklemeli, ondan faydalanmalı, halkı ona sevketmeli… Siyasi iktidar, sosyal iktidardan faydalanma yolunu seçerse, ülkeyi yönetmekte fevkalade rahatlar ve başarılı olur. Siyasi iktidar aksi yöne döner ve sosyal iktidar ile rekabet veya mücadele etmek isterse, ülkeyi yönetme maharetiyle birlikte iktidarını da kaybeder. …

PARAPSİKOLOJİ VE YÜKSEK ZEKA HASTALIKLARI-1-Tasavvur İstidadından Kaynaklanan Anomaliler

PARAPSİKOLOJİ VE YÜKSEK ZEKA HASTALIKLARI-1- TASAVVUR İSTİDADINDAN KAYNAKLANAN ANOMALİLER Yüksek zeka ve dehaların zihni dünyaları, diğer insanlardan farklıdır. Özellikle dehaların zihinleri bambaşkadır. Psikiyatrik ve psikolojik hastalıkların bir kısmı yüksek zekalara hastır, bunların diğerlerinden ayrılması ve farklı bir disiplinle incelenmesi gerekir. Dehalardaki tasavvur istidadı müthiştir. O kadar ki, deha olan müzisyen, besteyi, yapmadan ve çalınmadan “duyar”, …

FATİH ALTAYLI GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLURSA

FATİH ALTAYLI GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLURSA Bu ülkede hayret verici çok olay yaşanıyor. Her biri diğerinden daha şaşırtıcı olaylara şahit oluyoruz sürekli. Fakat bir tanesi var ki hepsine taş çıkartır. Fatih Altaylı’nın genel yayın yönetmenliği… Gazetecilik, halkın haber ihtiyacını karşılamak ve fikir tartışmalarına meydan oluşturmak için yapılan bir meslek. Dahası biz böyle biliyoruz. Biliyorduk. Ta …

İTİRAF VE MEKTUP

“İTİRAF VE MEKTUP” Puslu bir İstanbul sabahı… Büyük bir plazanın penceresinden sokağa bakıyorum. Dışarısı oldukça kalabalık. Trafik her zamanki gibi yoğun. İnsanlar karıncalar gibi sokakları takip ederek meydanlara ulaşıyor ve yeraltı geçitlerinde kayboluyorlar. Ardı arkası kesilmiyor. Siyah ve gri noktalar… Tek tük kırmızı, mavi ya da yeşil göze çarpıyor… Dışarıdaki bu hengâmenin homurtusu buraya kadar …

YUNANİSTAN, BATININ ÇÖKÜŞÜNÜN PİLOT UYGULAMASI

YUNANİSTAN, BATININ ÇÖKÜŞÜNÜN PİLOT UYGULAMASI Yunanistan başbakan yardımcısı ve maliyet bakanı, “Yunan halkının ekonomik krizle mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığını, buna karşın Avrupa’nın halen kararsız bir şekilde bocaladığını” söylemiş. İsrafa eden, har vurup harman savuran, geliri ile giderini dengeleyemeyen, günde dört beş saatten fazla çalışmayan Yunanistan, içinde bulunduğu krizi AB’ye havale etmek niyetinde. İlginç… Krizden çıkabilmek …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-10-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-10-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Türkiye’de sivil toplum kuruluşları içinde sivil özellik taşıyan fevkalade az. Sivil toplum kuruluşları, siyasi destek veya siyasi muhalefet için kuruluyor. Siyasi alanın iktidar tekeline sahip olması ve başka alanlara iktidarın paylaştırılmaması, cemiyetteki her oluşumu, siyasi nitelikli yapıyor. İktidar olmak isteyen de muhalefet yapmak isteyen de kendini siyasi alana ayarlı hale …

TELEGRAM-5-MÜSLİM GAYRİMÜSLİM ZİHİN FARKI

TELEGRAM-5-MÜSLİM GAYRİMÜSLİM ZİHİN FARKI İnsanın derinliğini beyin olarak gören anlayış ile kalb ve ruh olarak gören anlayış arasındaki fark, havuz ile okyanus arasındaki fark gibidir. Bedeni tüm organlar, kalb ve ruhun özellikleri, güçleri ve maharetlerinin hiçbirine sahip değil. Fakat ruh ve kalbin bir işi yapması için bedeni kullanıyor olması, o özelliklerin bedende olduğu zannını besliyor. …

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-3-

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-3- Matematiğin bir özelliği de bir sayıyı, sonsuz şekilde ifade edebilme imkanını öğretmesidir. Mesela bir (1) sayısı, sonsuz şekilde ifade edilebilir, (2-1), (5-4) vesaire gibi. Aslında tamamında ifade edilen sadece birdir ama ifade şekilleri başkadır. Hayatın bir çok alanında, bir düşünceyi başka şekilde ifade edemediğimiz için çok dar bir akılla yaşamak zorunda kalıyoruz. …

PARAPSİKOLOJİDE YENİ AKIL FORMU İHTİYACI

PARAPSİKOLOJİDE YENİ AKIL FORMU İHTİYACI İnsan zihnine dair çalışmalarda Müslüman ile gayrimüslimleri birbirinden ayırmak şart. Hala insanın aynı olduğunu, iman, ahlak ve eğitimin insanda ne kadar büyük değişiklik yapabildiğini bilmeyen batı, kendi kültür ikliminde yetişen insanlar üzerinde yaptığı araştırmaların, tüm insanlık için geçerli bilgiler ürettiğini zannediyor. Batı, Reform ve Rönesans’tan sonra, pozitif akla teslim oldu. …

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-2-

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-2- Matematik hem yüzeyde hem de derinde anlama imkanı verir. Bu iki boyutu birden içermesi, matematiği akıl inşasında çok önemli bir noktaya taşır. Matematikte birden sonsuza kadar farklı aralıklarla (mesela birer birer veya ikişer ikişer…) saymak öğrenilir. Bu bir düzendir. Fakat aynı zamanda sıfır ile bir arasında sonuz adet sayı olduğu da öğretilir …

RUHAT MENGİ, ÖFKENİN CİSİMLEŞMİŞ HALİ

RUHAT MENGİ ÖFKENİN CİSİMLEŞMİŞ HALİ Ruhat Mengi gibi insanları yazar olarak değerlendirmek mümkün olur mu? Mengi’yi yazar olarak kabul etmek, cerrahın ameliyat önlüğünün, vücuduna uyduğu için hademeyi de cerrah kabul etmeye benzer. Aradaki benzerlik bundan bir milim bile daha ileri de değil. Veya hademenin de iki ayağı olduğu için cerrahın yapacağı işleri (ameliyatı) yapmasına müsaade …

ÜTOPYA VE GERÇEK

ÜTOPYA VE GERÇEK Niall Ferguson nam bir adam, Wall Street Journal nam gazete için on yıl sonrasının ütopyasını hazırlamış. Eskiden bu işlere Fütürizm, bu işleri yapanlara da fütürist derlerdi, şimdilerde ütopist mi demeye başlamışlar. Bu adam Avrupa merkezli olmak üzere dünya ile ilgili tahminlerde bulunmuş. İlginç tahminler… Bu günden yakın geleceğe doğru bakıldığında neler görünüyor? …